Værdigrundlag

Værdigrundlag

Rødding Højskole er en almen grundtvigsk folkehøjskole, der vil videreføre den grundtvigske højskoletradition, så den aktualiseres ind i en moderne verden.
 
For altid åbenbart der vil Danmark bo i mig.
Det lyser ud af mig, om jeg vil det eller ej.
 Jeg anderledes, åbenbart, leder stadig efter svar.
Hvor går man hen, når man er fra Novembervej?
Nik & Jay, Novembervej, 2013.
 
 
RODFÆSTETHED
 
For at kunne forandre skal man være forankret. Vi tror derfor på, at kendskab til vores kultur og historie skaber den rodfæstethed, der giver styrken til at være en deltagende medborger i et globaliseret samfund. 
 
 
DEN ENKELTE
 
Menneskelivet er underligt,
langt mer, end vi kan beskrive;

dog lysner det op fra slægt til slægt,
hvor mennesket holdes i live.


N.F.S. Grundtvig. Højskolesangbogen nr. 94
 
Vi vil understøtte det enkelte menneskes livsduelighed, tillid, nærvær, begejstring, livsglæde og læringslyst samt evnen til nysgerrighed og forundring. Vores udgangspunkt er, at mennesket skal oplives, før det kan oplyses – at engagement, selvværd og en mening med livet er forudsætningen for læringslyst, uddannelse, faglighed samt demokratisk og social ansvarlighed.
 
 
UNDERVISNING
 
At lære er at bøje sig over livet selv

og fylde sind og øje 
med tankens himmelhvælv,

at undres og betages, 
når livet kommer nær,

at møde, når det dages, 
en større sandhed dér.

Halfdan Rasmussen. Højskolesangbogen nr. 164
 
Vi tror på at skabelsen og tilegnelsen af viden sker ved brug af hovedet, hænderne og kroppen. Højskolen skal gennem undervisning og samvær give en tolkning af tilværelsen og meningen med livet samt oplyse om de folkelige og demokratiske fællesskaber, ligesom den skal danne og uddanne det enkelte menneske, så det bliver en engageret, kritisk og ansvarlig medborger. 
 
 
FÆLLESSKABET
 
Vi søger ej at finde svar
til hundene, som glamme,
men finde først, hvad kraft vi har
for ej at stå til skamme,
det gælder om, vi hjælpes til 
at se med egne øjne 

og ret forstå, hvad tiden vil, 
men ikke tro dens løgne.


C. Hostrup. Højskolesangbogen nr. 183
 
Inden for højskolens rammer af hjemlighed vil vi knytte mennesker med vidt forskellig baggrund sammen i et forpligtende fællesskab, som de selv og samfundet sidenhen kan drage nytte af. Vores grundsyn bygger på frihed til forskellighed, frisind og ligeværd. Konkret kommer det til udtryk ved, at vi er et mødested og en smeltedigel for forskelligheder med frihed til at tænke, tro og tale på tværs af kulturelle, etniske, sociale, faglige, politiske og religiøse skel.
 
Oplysning være skal vor lyst,

er det så kun om sivet,
men først og sidst med folkerøst
oplysningen om livet.
N.S.F. Grundtvig. Højskolesangbogen nr. 89