Sådan fungerer sidefag

Du kan vælge op til 8 forskellige sidefag
Vi har 40 forskellige sidefag.
Du kan vælge 4 sidefag ad gangen (plus 2-3 aftenfag) og kombinere dem helt frit.
Midtvejs i opholdet er det muligt at skifte sidefag (dermed kan du prøve op til 8 forskellige).
Nogle fag kan du vælge i begge perioder, andre ligger kun i den ene periode.
Se skema for at se, hvornår fagene ligger.

Hovedfagsrelevente sidefag
Hvert hovedfag kan kombineres med en række sidefag. Altså fag, der er tænkt som supplement til hovedfagene. Det betyder, at der er fag, som er oplagte at vælge, hvis du ønsker at gå mere i dybden indenfor et bestemt fagområde. Du kan også vælge sidefag af ren interesse, uden at det knytter sig til hovedfaget.

Størrelsen på sidefag
Vi har 5 sidefagsblokke i skemaet:
Sidefag A på 4,5 time fordelt på mandag formiddag og torsdag formiddag.
Sidefag B på 3,5 time fordelt på onsdag formiddag og torsdag eftermiddag.
Sidefag C på 2,5 time tirsdag eftermiddag.
Sidefag D på 2 timer fredag eftermiddag.
Aftenfag på 1,5 time - disse er frivillige at deltage i.