Politisk Perspektiv & USA

En væsentlig del af at forstå verden er at rejse ud i den. Det er vigtigt at løfte næsen fra de snævre rammer og diskussionerne om naboens sure sokker og få luft under vingerne. Derfor tager vi på studietur til de amerikanske sydstater.

For mig er samfundet vigtigt; et område fyldt med debat og væsentlige diskussioner om fremtidens væsentlige spørgsmål - og ikke ret meget om spin og ligegyldige intriger. Læs mere »

Er du engageret i samfundet? Er du glad for at diskutere, savner du udfordring og mennesker med meninger til at give dig den? Er du interesseret i samfundet – både lokalt og globalt – og hvad vi skal stille op med det i fremtiden? Og vil du med på en helt særlig tur til de amerikanske sydstater?

Så er Politisk perspektiv & USA på Rødding Højskole noget for dig! Her er diskussionen og omtanken i centrum. Vi tager de langsigtede briller på og ser på samfundet af i morgen: Hvor er vi egentligt på vej hen? Hvorfor ser vores samfund ud, som det gør, og hvad er perspektiverne for det samfund, vi har skabt? 

Fagets formål – hvad vil vi med dig?

Et perspektiv på politik er netop målet – at du lærer at anvende viden og fakta til at finde løsninger og til at komme på nye overvejelser. Målet med faget er kort sagt at gøre dig klogere og bedre i stand til at gennemskue debatten. Så måske overvejer du en samfundsfaglig uddannelse – eller måske vil du blot gerne vide mere? Måske havde du samfundsfag i gymnasiet og kunne tænke dig flere vinkler, større udfordringer og mere – ja, perspektiv?

"Du lærer at sætte spørgsmålstegn ved vaner og dogmer og kommer til at tænke ud af boksen. Det er nødvendigt, for når du er færdig med forløbet i hovedfaget, er du tættere på svaret på det store spørgsmål: Hvordan bliver samfundet af i morgen?"

Konkret får du en række værktøjer; du stifter for eksempel bekendtskab med at skulle skrive en kritisk analyse, du lærer at behandle argumenter objektivt, og du bliver tvunget til at tænke dybere og grundigere over de spørgsmål, du bliver stillet.

Rejsen til USA
En væsentlig del af at forstå verden er at rejse ud i den. Det er vigtigt at løfte næsen fra de snævre rammer og diskussionerne om naboens sure sokker og få luft under vingerne. Derfor tager vi på studietur til de amerikanske sydstater – for i hovedfaget Politisk perspektiv & USA fylder USA selvsagt meget; det er klart. Amerikanernes gøren og laden har en stor og afgørende indflydelse på den måde, vi lever vores liv på. Tilmed er vi vokset op med amerikansk kultur i film, bøger, forbrugsvarer – og mønstre; alle danskere har en holdning til USA og amerikanerne – så vi skal selvfølgelig en tur over Atlanten. 

Fagets indhold – hvad skal du igennem?
Først og fremmest handler Politisk perspektiv & USA i høj grad om dit input: Det forventes, at alle bringer emner på banen, og at du ikke er bange for, at andre diskuterer det. Du vil blive bedt om at ønske samfundsændringer eller at forsvare holdninger, du slet ikke deler. Samtalen er central, og hver eneste time fyger med spørgsmål og muligheder for debat. 

Der er også teori; en god debat har rod i en fælles forståelse af fakta. Vi skal derfor bruge tid på at lære om hele det apparat, som dagligdagen udspiller sig i. Vi skal gennem helt basal ideologilære, politisk idéhistorie og fremtidsudsigter; hvor er vores samfund på vej hen? Der sættes teoretiske rammer for debatten, og ethvert spørgsmål defineres.
Teorien kommer ind på forskellig vis – som regel tavleundervisning kombineret med tekster. Her er fokus på at skære det triste og tørre væk og komme ind til benet.
 
For at lære teorien skal du altså læse en række tekster undervejs i forløbet – avisartikler, essays eller akademiske tekster af forskellig sværhedsgrad på både dansk og engelsk. Du skal lære at gå kritisk til en skreven tekst, sætte spørgsmålstegn ved den og lære at dissekere den, så du kan bruge den i en debat. 

Desuden anvender vi en række gæstelærere, der virkeligt kan deres stof – og virkelig kan formidle det, så det bliver fedt! 

Forventninger til dig?
Det er ikke afgørende, om du ekspert eller novice, om du allerede har læst hele Wikipedia, eller om du ikke kan skelne Irak fra Iran. Uanset om du kommer fra samfundsfag på højt niveau, fra en bachelorgrad i statskundskab eller fra en helt almindelig og uprofessionel interesse i samfundet – det betyder ikke alverden – du er velkommen.

Derimod betyder det meget, at du kommer for at være med; at du ikke gemmer dig bagerst i lokalet og hellere vil lytte end at deltage. Politisk perspektiv & USA handler om at turde melde sig på banen og risikere et slag over næsen - for til gengæld at blive skarpere, mere kritisk og ja, forvirret på et højere niveau. Uanset hvad du mener, og hvilken politisk vinkel du har på verden, bliver du mødt af kvalificeret modstand; det er simpelthen de andres opgave!

Og modstanden er netop kvalificeret – vi går efter bolden, ikke efter manden. Og derfor er det lige meget, hvem du er! Kort sagt: Du får chancen for heftigt og grundigt at spille dit syn på verden ud mod andres – men altid på et oplyst og introduceret grundlag.

Perspektiv - hvad mener I?
Vi mener, at samfundet skal forstås bredt! At man bliver nødt til at se på samfundet gennem mange forskellige briller for at danne sig et indtryk af, hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen. Derfor skal vi både beskæftige os med emner, der umiddelbart passer perfekt ind i noget samfundsfagligt, og med emner, der ligger uden for det normale emnefelt. Vi har f.eks. ofte været forbi …

… Danmark og danskerne.
Hvad er vores styrker og svagheder og hvad skal vi leve af? Hvor er Danmark på vej hen? Hvad er fremtiden for velfærdsstaten og efterfølgeren til demokratiet.

… Det kedelige grundlag.
Ja, men på den fede måde! Ideologier, sociologi, politologi, økonomi, styringsmodeller! Se, hvor sjovt det lyder! Nej, helt ærligt, det er fedt.

… Amerikansk politik, historie og kultur.
Hvilke politiske interesser har amerikanerne og hvorfor? Hvad er det, der gør amerikanerne særegne? Er amerikanerne dumme, når de ikke vil have offentlig sygesikring, eller når de selv vil betale for deres uddannelser? Hvorfor er amerikanerne så aggressive i verden, og hvorfor påstår de, at de har det bedste demokrati, når vi synes, det er løgn? USA’s historie giver et fingerpeg om svarene – for amerikanerne er ikke dumme, men de er anderledes end os.

… Kunst.
Jep. Kunst. Det giver mening, bare rolig – kan man mon se en udvikling i kunsten, der kan forklare samfundets udvikling? Og kan man på den måde gennemskue, hvad man har ment om vigtige emner gennem tiden? Jep.

… Pædagogik.
Hvordan hænger vores tanker om opdragelse og uddannelse sammen med vores samfund? Kan vi spore vores samfundsopfattelse i den måde, vi indretter vores uddannelsesinstitutioner på?

… Europa.
Hvad skal vi med det, hvad mener folk derude, og hvordan er det skruet sammen. Og ja, der står Europa og ikke EU, og det er med vilje. For det er ikke det samme, vel?

Sidefag
Vi har en lang række spændende og relevante sidefag for dig, der vælger Politisk perspektiv & USA. Det betyder, at der er fag, som er oplagte at vælge, hvis du ønsker at gå mere i dybden inden for Politisk perspektiv & USA. Men du kan også gå i bredden ved at vælge sidefag af ren interesse, uden at det knytter sig til hovedfaget. Du vælger 8 forskellige sidefag i løbet af dit ophold. Se nærmere forklaring under skema og se alle sidefag her.