Litteratur & Horisont

Hvad enten du ønsker at gå en humanistisk vej, arbejde med litteratur, kunst eller sprog, eller du blot vil have udvidet din kulturforståelse og dine horisonter, så kan Litteratur & Horisont være noget for dig.

Selma Rosenfeldt-Olsen


Højskolælrer. Cand. mag. i litteraturvidenskab, oversætter og forfatter

Jeg er vokset op på et lille teater på landet i Nordjylland, drevet af mine forældre. Åsen Teater. Bedre læreplads kunne ingen få, også selvom jeg selv valgte litteraturen frem for skuespillet. Jeg lærte en masse om hårdt arbejde, om fællesskab, og om at gøre hvad der skal til for at realisere sine visioner.

Johannes Fogtmann


Højskolelærer. Cand. mag. i litteraturvidenskab

Jeg tænker ikke læsningen som en rolig og ensom beskæftigelse. Jeg tænker læsningen som noget vildt og fælles. En rigtig god bog kan få mig til at tænke på måder, jeg ikke kunne før. Det er vildt.

Vil du have en bredere forståelse for litteratur og herigennem det samfund, vi lever i? Vil du blive bedre til at genkende litterære former og genrer, og vil du læse noget, du ikke troede fandtes? 

Så er Litteratur & Horisont på Rødding Højskole noget for dig!

Det vidunderlige ved at beskæftige sig med litteratur er, at så meget af arbejdet allerede er gjort for os. Igennem århundrede har forfattere, læsere og teoretikere arbejdet på at udvide mulighederne for, hvordan vi kan tænke. Nu er det vores job at fortsætte det arbejde, og det gør vi bedst sammen. Selvom læseakten ofte kan virke ensom, er det faktisk vores overbevisning, at litteratur er en kollektiv kunstart. Det handler om sprog og kommunikation. Det handler med andre ord om det, der forbinder os.

Litteraturen kan være smuk og den kan være hidsig; den kan være rolig og klog. Den kan være fuld af billeder: ”Himlen er blå som en knust hånd” –  eller den kan nøgternt beskrive, hvad der sker. ”Hun skruede op for radiatoren.” Den kan være alt muligt. Der er ligeså mange litterære temperamenter, som der er læsere, og litteraturen er generelt bare rigtig temperamentsfuld. Vi har alle prøvet at læse noget, hvor vi føler os udelukket eller ikke rigtig føler, vi kan finde ind til, hvad det handler om. Det kan føles skamfuldt, men faktisk er det helt naturligt. Det er vigtigt, at det ikke får os til at lukke i. Vi skal hellere åbne op. På den måde kan vi arbejde os ind i noget vi ikke kender, udvide vores horisont.

Det kræver, at vi har termer til at snakke om litteraturen med. Dem henter vi fra litteraturvidenskaben, lingvistikken, semiotikken, filosofien – som nævnt: alle de kloge der har arbejdet hårdt før os. Men det kræver ligeså meget, at vi tør dele vores individuelle læsninger af teksten med hinanden. Ikke kun resumere teori med også skabe teorier sammen.

Vi skal give hinanden et sprog for at tale om litteratur.

Fagets formål – hvad vil vi med dig?
Målet med Litteratur & Horisont er at give dig redskaber til selvstændigt og kritisk at analysere og diskutere litteratur og kunst. Vi er ikke særligt interesserede i den store hæderkronede kanon, snarere vil vi bevæge os meget bredt rundt; du vil blive introduceret for litteratur fra mange forskellige steder og tider. Alt fra sydstatsgotik til kristne helgenfortællinger til det allernyeste litteratur fra Danmark og Skandinavien.     

Vi vil få besøg af nogle af de mest markante unge forfattere, som vil deltage i undervisningen og opholde sig på skolen en tid. På den måde vil Rødding også være en del af den større litterære samtale. 

Og vi vil løbende sørge for at sætte litteraturen i perspektiv. Det kan enten være et historisk perspektiv: Hvad for en samtid er denne bog skrevet i? Hvilke litterære og kunstneriske strømninger taler den ind i? Eller vi kan trække nogle paralleller til filosofi og politisk teori. Men det kan også være nogle mere ikke-selvfølgelige perspektiver: Hvordan kan faglitteratur om moderne pengeskabelse og et afsnit af tv-serien Buffy the Vampire Slayer for eksempel hjælpe os med at forstå litteratur om den europæiske finanskrise? 

Ingen kilder er underlødige, så længe det kan bringe os videre i vores læsning.      

Hvad enten du ønsker at gå en humanistisk vej, arbejde med litteratur, kunst eller sprog, eller du blot vil have udvidet din kulturforståelse og dine horisonter, så kan Litteratur & Horisont være noget for dig.

Litteratur & Horisont har fået sit navn på grund af det, litteraturen forhåbentligt kan give dig: en bredere horisont. Det er fagets ydmyge hensigt at give dig et mere nuanceret blik på tingene – både litteraturen, kunsten og herigennem også livet.

Hvordan gør vi?
Måske kender du den ubehagelige oplevelse af at blive bedt om at tvinge en analysemodel ned over en skønlitterær tekst? Værsgo, her har du en strukturalistisk aktantmodel eller en psykoanalytisk model over menneskets sind, og så skal du død og pine få den til at passe med teksten. Sådan arbejder vi ikke. 

Litteraturen skal selv invitere til, at vi anvender de forskellige litteraturvidenskabelige og/eller sprogvidenskabelige begreber. De er til for litteraturen ikke omvendt. Denne indstilling farver vores brug af dem. Ofte vil vores undervisning tage udgangspunkt i en primavista-tekst. Det vil sige en tekst vi har med når timen starter. Den læser vi så sammen og efterfølgende starter vi en samtale om det, vi har læst.

Vi skal også læse længere tekster, alt fra digtsamlinger over essays til hele romaner, men det vigtigste vil stadig være den situation foran tavlen, hvor vi laver læsninger i fællesskab. Det vigtige er ikke, at vi ved enden af opholdet blot kan en masse nye ord, men at vi er blevet bedre til at underbygge vores betragtninger om litteratur.
 
Af samme grund får du også mulighed for selv at producere tekst. Du skal blandt andet:
– Skrive en anmeldelse af en roman eller en digtsamling. 
– Formidle en oplevelse, eksempelvis fra en af højskoleopholdets to udenlandsrejser, i et litterært essay. 

Hvad skal vi læse?
Vores interesser spænder meget bredt. Det er vigtigt for os, at vi ikke kun læser klassikere, men også forsøger at gå til nogle bøger og tekster af forfattere, der er oversete eller som historien ikke har blåstemplet som stor litteratur.

På den måde skal vi læse et væld af forfattere fra både centret af litteraturhistorien og fra periferien. Prosa og digte af Hertha Müller, W.G. Seebald, Frank O’hara, Tove Ditlevsen, Morti Vizki, Carson Mccullers, Ingeborg Bachmann og Inger Christensen for at nævne nogle få. Vi skal læse klummer og rejsereportager af Marguerite Duras og David Foster Wallace. Osv.!

Så skal vi selvfølgelig læse helt nye og toneangivende danske forfattere som Lea Marie Løppenthin, Asta Olivia Nordenhof, og Andreas Pedersen, samt Ingvild Lothe fra Norge og Athena Farrokhzad fra Sverige. Flere af disse vil som nævnt også besøge os, snakke om og læse op af deres værker.

Vi skal også stifte bekendtskab med folk, der har skrevet OM litteratur. Eller som har skrevet teoretiske tekster, som kan give os nogle vigtige perspektiver på de skønlitterære tekster. Vi skal læse om Camp hos Susan Sontag, om depression hos Franco ’bifo’ Berardi og om samfundsomvæltning hos Den Usynlige Komité, om velfærdslitteratur hos Tue Andersen Nexø og en alternativ kanon for Det Moderne Gennembrud hos Hans Otto Jørgensen. Med andre ord: vi skal lytte til kloge folk.

Derudover skal vi ud i landet for at høre digtoplæsninger, snakke med forfattere, se skuespil og kunstudstillinger, som vi alt sammen skal diskutere i lyset af den litteratur, vi har læst på højskolen.
 
Studietur til Bukarest og Transsylavanien 
Litteratur & Horisont bruger fordybelsesugen på at besøge et sted, som det ikke er mange forundt at besøge, nemlig Rumænien. Nærmere bestemt hovedstaden Bukarest og de transsylvanske alper. Her spøger både den meget nylige historie om landets tid bag jerntæppet, men også de gamle myter om vampyrer i de grønne tågede bjerge. Vi skal møde lokale og forfattere og vi skal opleve en meget sammensat og smuk kultur. Ekstra bonus: På rumænsk hedder en gane ’mundhimmel’, hvilket for sproginteresserede (som os) selvfølgelig vil skabe instant lyst til denne ekskursion.

Sidefag
Vi har en lang række spændende og relevante sidefag for dig, der vælger Litteratur & Horisont.  Du kan vælge 8 forskellige sidefag i løbet af dit ophold. Du kan kombinere alle sidefag. Se nærmere forklaring under skema og se alle sidefag her.

Har du lyst til at udvide dit skrevne sprog er Skriveværksted det oplagte valg. Grammatik for nørder er for dig, der vil lære at sætte kommaer og stave korrekt, og Europas historie hjælper dig med at få det store overblik.  I Livsanskuelse stiller vi skarpt på livets store spørgsmål og ser på de filosofiske og religiøse svar.