Kritisk design

-

Jeg er den første til at råbe: “Print isn’t dead.” Som designer har jeg en stor passion for det analoge håndværk og er nysgerrig på samspillet med de digitale medier. Læs mere »

Kritisk design 

Mange tror, at design kun handler om at skabe smukke ting. Men at arbejde med design, handler lige så̊meget om at få en holdning til verden omkring os! Faget Kritisk design sætter fokus på vores omgivelser. Vi skal observere, lave research, indsamle empiri og analysere data. Kun på den måde kan vi lære at opsnuse nye tendenser.

På vores jagt efter nye tendenser vil vi uvilkårligt løbe ind i tendenser, vi slet ikke bryder os om. Derfor skal vi hidse os op! Og det kan endda være, at vi skal være lidt politiske. Vi skal finde problemstillinger, udforme projekter og designe eksperimenter, som kommenterer eller direkte kritiserer det, VI synes er overset i samfundet.

Det kan være emner inden for teknologi; hvordan har vi det med overvågningssamfund? Bør vi få opereret en chip i hånden, så vi kan betale uden kort? Hvor meget data er vi villige til at dele, og ved vi hvad vi deler? Problemstillingerne kan også være kulturelle, sociale, miljømæssige eller politiske; hvad gør vi ved overbefolkning? Er køn en hindring for succes? Hvordan kan vi få indflydelse på byrummet? Hvordan ser vores forbrugskultur ud? Osv.

Kritisk design er et fag, der ligger på grænsen mellem kunst og design. Du kan arbejde med:

- Kunst

- Nudging

- Design-aktivisme

(Vi tilpasser mediet efter konteksten!)

Det er ikke altid, at man som designer får lov til at have en holdning til det, man producerer, fordi der ofte er en kunde bag. Men i Kritisk design har vi ingen kunder. Derfor kan vi udelukkende gå efter at få designerens egen mening frem.

Kritisk design er for alle. Du behøver ikke at have design som hovedsag, men det er klart, at du skal være klar til at bruge din kreative side til at råbe verden op med.