De dybeste rødder

Du får et historisk overblik fra Romerriget over middelalderen op til vor tid. Undervejs standser vi op ved nogle af de ideer, der har formet den europæiske tænkning fra de græske filosoffer til vore dages statstænkere.

Humor, galskab og engagement. Mads er den glade københavner, der er opvokset på stenbroen, men som skæbnen nu har ført til Sønderjylland. Læs mere »

Barn af den bedre borgerlighed, uddannet i oldtiden som teolog, senere lærer på Rødding Højskole med et broget program, seminarielærer på Ribe Statsseminarium (nu nedlagt) i historie, samfundsfag og religion, forstander på Båring Højskole (nu nedlagt), VUC lærer i Gram (nu nedlagt) og derfra til Rødding Højskole, som overlever os alle. Læs mere »

Vi dykker ned i dansk og europæisk historie, kunst, litteratur, filosofi og tro efter de fortællinger, som har betydning for os, fordi de har været med til at forme os som individ og som folk. Fortællingerne er vores rodnet, og uden rodnet bliver vi hjemløse og uden sans for fællesskabet.

Du får et historisk overblik fra Romerriget over middelalderen op til vor tid. Undervejs standser vi op ved nogle af de ideer, der har formet den europæiske tænkning fra de græske filosoffer til vore dages statstænkere. Og vi ser på, hvordan vi har bevæget os fra hedenskab til kristendom - fra katolicisme til protestantisme og vore dage religiøse supermarked. Desuden ser vi på, hvilken rolle kunsten og litteraturen har spillet igennem tiden - og sammenligner med betydningen i dag.

Vi skal ud af huset: på kunstmuseum, se kirker og historiske steder og på besøg hos lokale, der vil fortælle os, hvordan Danmark og Europa ser ud fra deres perspektiv. Glæd dig til et fag, hvor du lærer at forstå, hvorfor verdenen ser ud, som den gør i dag.