Mindehøjtidelighed: 100-året for afslutningen af 1. verdenskrig
tirsdag    |    30.10.2018

Mindehøjtidelighed: 100-året for afslutningen af 1. verdenskrig

I den 11. time på den 11. dag i den 11. måned for 100 år siden trådte våbenstilstanden i kraft og afsluttede 1. verdenskrig.
En krig der sendte over 5.000 sønderjyder i døden for en fremmed sag, da området her dengang var tysk.

Den 11. november deltager kulturminister Mette Bock, når Rødding Højskole markerer 100-året for våbenstilstanden for 1. verdenskrig i samarbejde med Rødding Frimenighed og Rødding Sognekirke.

Program
Kl. 9.30: Kirkegang i Rødding Frimenighed og Rødding Sognekirke. Ved frimenighedskirken lægges der efterfølgende blomster ved stenen for de 16 faldne

Kl. 11: Mindehøjtidelighed ved Gramvejens Kirkegård til minde om de 60 unge mænd, der faldt fra sognet under krigen

Kl. 12: Frokost på højskolen

Kl. 13: Kulturminister Mette Bock holder foredrag

Kl. 14: Kaffe og kage med sang

Kl. 14.45: Afrunding

Tilmelding til frokost inklusiv eftermiddagskaffe er nødvendig senest torsdag den 1. november og koster 200 kr. Mærk mailen til kontor@rhskole.dk ”Våbenstilstand”. Betaling foregår ved frokosten.