LÆR DANSK

LÆR DANSK

Velkommen til Danmark og velkommen til Rødding Højskole!

Det kan være svært at komme til et andet land, til en anden kultur og skulle lære et andet sprog. Derfor har vi på Rødding Højskole lavet et forløb, som skal være med til at gøre dit liv i Danmark bedre. Du skal både blive god til at tale, skrive og forstå det danske sprog samt til at øge din uddannelses- og jobmuligheder efterfølgende. Du skal møde danske unge og du skal lære om dansk kultur, arbejdsmarkedet, historie, traditioner, mad o.l. Ligesom vi rigtig gerne vil lære noget om dig, det land du kommer fra, den kultur du er opvokset i og det der er kendetegnende for dig som menneske.

 

Undervisning

På LÆR DANSK får du et særlig tilrettelagt forløb på 15 timer om ugen, som er placeret med 11 timers sprogundervisning, som varetages af en lærer fra AOF Sprogcenter i Vejen. Hvis der skal aflægges danskprøve under opholdet, skal hjemkommunen betale modultakst til AOF Sprogcenter Vejen. Eller alternativ afholde danskprøven i hjemkommunen efter endt ophold . 

Derudover undervises LÆR DANSK eleverne i dansk kultur 4 timer om ugen. Kulturfaget er tilrettelagt med undervisning i dansk kultur i bred forstand. Vi arbejder med emner som historie, uddannelse, SKAT, jobsøgning og den danske model.

Resten af ugen deltager LÆR DANSK eleverne i de almene udbudte sidefag, som består af både kreative fag og bevægelsesfag.

Der vil være max 6-8 LÆR DANSK elever på Rødding Højskole i efteråret (samlet elevtal: ca. 50 elever), og max 8-10 om foråret (samlet elevtal: ca. 70 elever). 

 

Elevens forudsætninger
LÆR DANSK eleverne skal være omfattet af Integrationsprogrammet, og  fået anbefalet et højskoleophold af sit Jobcenter. Desuden skal eleven have gennemført minimum modul 2,2 på sprogskolen i hjemkommunen. Eleven skal kunne tale og forstå enkle danske sætninger, så almindelige dagligdags beskeder kan gives og modtages på dansk. 

Da flertallet af eleverne på Rødding Højskole er ml 18 og 23 år, anbefaler vi, at eleverne på LÆR DANSK forløbet ikke er ældre end 27 år.

Indkvartering
LÆR DANSK eleverne indkvarteres på dobbeltværelse med en dansk elev, som er nogenlunde alderssvarende. I kommer til at bo på en gang, med ca 14 - 20 elever i alt. Og I skal deles om at gøre rent på gangen, i jeres køkken og jeres badeværelser. Gangen skal også hjælpe til i højskolens store køkken en gang imellem. Hvor I skal vaske op og hjælpe med at lave mad.

 

Weekender
De fleste weekender må man gerne tage hjem hvis man vil. Mange elever bliver dog på skolen, fordi Rødding Højskole bliver ens hjem. Og der sker altid en masse aktiviteter på skolen i weekenden. 

Ca 1 gang om måneden er der en weekend, hvor ALLE elever SKAL blive på skolen. Hvor vi laver nogle ting sammen. 

Der er altid 1-2 lærere på vagt i weekenden, men da eleverne alle er voksne, er der stor frihed for dem.

Studieture mm:
Alle elever tager på fælles studietur til en by i Europa i 1 uge. Den almindelige undervisning aflyses. Lær dansk eleverne har derudover 1 fordybelsesuge i hovedfaget. Ugen kommer til at indeholde både en rejse til andre egne af Danmark samt evt nogle dage med intensiv sprogundervisning. 

Sprog:
Samtalesproget på Rødding Højskole er dansk. Ligesom som al undervisning foregår på dansk. Dette vil medføre, at LÆR DANSK eleverne hører/taler dansk hele dagen, hvilket fremmer indlæringen betydelig. Ved indkvartering vil vi bestræbe os på, at LÆR DANSK eleverne placeres spredt på skolen. Så det netop er det danske som dominerer i hverdagen.

Regler:
Vi har kun 3 regler på Rødding Højskole:

Der er mødepligt til morgensang, undervisningen og Højskoleaftenen.

  1. Der er ingen alkohol på skolen i hverdagene. Om fredagen laver vi cafe-stemning hvor man gerne må få en enkelt øl eller to. Om lørdagen åbnes elevernes bar, hvor der kan festes efter behov.
  2. Straffeloven gælder også på højskolen. Så indtagelse af euforiserende stoffer, hærværk, tyveri o.l. medfører bortvisning.

Heldigvis kommer der kun søde og gode elever på Rødding Højskole, så det er uhyre sjældent at vores få regler ikke overholdes. Og det er vi glade for.

Bærbar computer
For at følge LÆR DANSK forløbet er det en forudsætning af eleven har adgang til en bærbar computer, for at kunne blive tilsluttet det elektroniske undervisningssystem hos AOF Sprogcenter Vejen. Man kan evt leje en macbook af Rødding Højskole for 70 kr/ugen. 

Samt et depositum på 2500 kr som er en forsikring af macbooken, og som bliver tilbageført efter endt ophold hvis macbook’en afleveres uskadt.

Pris: 
Opholdet på Rødding Højskole koster følgende:

Efteråret 2018 (17 uger: 19.8. – 15.12.2018) 36.115 kr. 

 

Beløbet dækker følgende: kost, indkvartering på dobbeltværelse, studieture, udflugter entreer. Beløbet betales umiddelbar efter tilmelding som et samlet beløb.

For yderligere oplysninger kontakt gerne skolens forstander Anja Rykind-Eriksen: anja@rhskole.dk - 7484 2284

Tilmelding: https://www.roedding-hoejskole.dk/information/tilmelding-laer-dansk/