Tro, håb og kærlighed

… hvad svagt vi kun skimter, mens øjet er blåt,
det lever dog i os, det føler vi godt:
Mit land, siger Livet, er Himmel og jord,
hvor kærlighed bor.
Grundtvig i "Jeg kender et land", Højskolesangbogen nr. 52

”Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden”. Sådan skrev Paulus, og siden har mennesker til alle tider kredset omkring og kæmpet med de tre begreber. Vi vil så gerne, at troen, håbet og kærligheden skal fylde og give mening i vores liv, da de handler om de tre vigtigste relationer i livet: Forholdet til Gud, forholdet til den anden og forholdet til os selv. For 12. år i træk går vi på sporet af de tre – i kunsten, litteraturen, kristendommen og det offentlige rum. Hvor og hvornår får det fællesskaberne, f.eks. ægteskabet og venskabet, til at hænge sammen, og hvorfor er det indimellem årsag til splittelse og frustration?

Du møder bl.a. Jørn Henrik Petersen, der redegør for forholder mellem næstekærlighed, velfærdsstat og Luther. Katrine Frøkjær Baunvig om den eneste ene; hvorfra stammer drømmen, og hvordan har den forandret sig? Filosof Kresten Lundsgaard-Lethredegør for, hvordan Kierkegaards kærlighedssyn udfordrer os, og Synnøve Sakura Heggem, norsk præst, sætter fokus på kærlighedsmotivet i Grundtvigs salmer. Flemming Kloster, præst i London, beretter om den moderne mand, mens Mikkel Wold tager livtag med nutidens religiøse dyrkelse af kroppen.

Desuden midsommerkoncert med Schack-Hindø Duo, der omsætter vores salmeskat til jazz. Udflugt til Flensborg og det danske mindretal: Hvordan føler man kærlighed til et land, man ikke bor i? Desuden besøg i Helligåndskirken med fortælling og musik.

Undervejs i ugen møder vi de sange, den poesi og de tanker, som bedre end noget andet, sætter ord på tro, håb og kærlighed.

Et kursus til hjerte og hoved!

Kurset er tilrettelagt i samarbejde med Rødding Frimenighed.

Tilmelding
Pris: 4.950 kr. på dobbeltværelse uden bad (tillæg 1.000 kr. for enkeltværelse) og 5.450 kr. på dobbeltværelse med bad. Tilmelding her eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.

Kursusværter

 • Mette Geil, præst i Rødding Frimenighed, cand.theol.
 • Mads Rykind-Eriksen, forstander, cand.mag. i historie og filosofi.

Medvirkende

 • Katrine Frøkjær Baunvig, religionshistoriker, ph.d., leder af Grundtvig Centeret på Aarhus Universitet.
 • Kresten Lundsgaard-Leth, adjunkt, Afdeling for anvendt filosofi ved Aalborg Universitet; har skrevet ph.d.-afhandling om Kierkegaard og håb på Aarhus Universitet.
 • Jørn Henrik Petersen, dr.phil. og lic.oecon. Forlod i 2018, efter 50 år, sit professorat i socialpolitik ved Syddansk Universitet. I de sidste år af sin professortid var han hovedredaktør på 6-bindsværket ”Dansk Velfærdshistorie”. Samtidig beskæftigede han sig med Luther og udgav i 2016 ”Fra Luther til konkurrencestaten”, i 2017 ”Luthers socialetik og det moderne samfund”og i 2018 ”Den glemte Luther”.
 • Flemming Kloster Poulsen, præst ved Den danske Kirke i London, fortæller og forfatter; har senest udgivet ”I litteraturens spejl”, se www.flemmingklosterpoulsen.dk.
 • Martin Schack, pianist, se www.schackmusic.com og www.jazzpådansk.dk.
 • Jesper Hindø, klassisk uddannet kontrabassist, spiller i Sønderjyllands Symfoniorkester.
 • Simon Faber, tidl. overborgmester i Flensborg, nu projektleder for Genforeningen 2020.
 • Mikkel Wold, sognepræst ved Marmorkirken i København, lektor i sjælesorg ved Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter og en af landets mest erfarne sjælesørgere.
 • Gudmund Rask Pedersen, sognepræst i Vær og Nebel sogne, Horsens. Foredragsholder og forfatter, se www.gudmundraskpedersen.dk.
 • Synnøve Sakura Heggem, freelancer, norsk præst, dr. theol. på afhandling om Grundtvig.
 • Else Mathiassen, danser, performer og fortæller, tidl. forstander for Vestjyllands Højskole.
 • Karen Sørensen, pianist.
 • Torben Lassen, trompetist og komponist.
 • Helle S. Søtrup, cand.mag., digter.
 • Kræn Christensen, provst i Skads Provsti og præst ved Hjerting Kirke i Esbjerg, forfatter til flere bøger.
 • dk: Tina Kruse Andersen, oplæser; Simon Mott Madsen, sangsolist; Bjørn Krog Thesbjerg, klaver og Tore Bjørn Larsen, kirkeorgel.

Kursusprogram

Søndag den 23. juni
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30-17.15: Velkomst v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 17.15: Introduktion til ugen v/ Mette Geil.

Kl. 19:30-21:00: Sankthans – mere end et bål.
Aftengudstjeneste i midsommerens og Johannes Døberens tegn i Rødding Frimenighedskirke v/ Mette Geil. Vi går syngende ud af kirken. Derefter synger vi flere af midsommersangene i skæret af sankthansbålet, der samler os og byens borgere på Højskoleengen.

Mandag den 24. juni
Kl. 9.30-12.00: ”Den eneste ene” v/ Katrine Frøkjær Baunvig.
Hvorfra kommer drømmen om den eneste ene, og hvordan har den forandret sig med tiden? Og hvordan har drømmen det i dag, side om side med eksistentiel ensomhed og høje skilsmisserater?

Det er nogle af de spørgsmål, Katrine Frøkjær Baunvig, fjerdegenerationsfraskilt og selverklæret håbefuld romantiker, sætter sig for at finde svar på i dette foredrag. Fra begyndelsen af vores tidsregning og frem til nu sporer hun drømmen om den store kærlighed i dens mange forskellige udtryk. Gennem sin egen familiehistorie, religion, litteratur, film, reklamer og genstande finder hun tegn på menneskets evige ønske om at føle noget stærkt. Og på dets håb om at finde en højere mening med livet, som nogle gange – men ikke altid – kan fremkaldes i samværet med ét bestemt andet menneske. Foredraget bygger på hendes seneste bog ”Den eneste ene”. Bogen er frugten af hendes kulturhistoriske forskning og en kærlighedserklæring til håbet, de romantiske følelser, fællesskabet og til drømmen om at være noget for nogen.

Kl. 13.00-13.45: Rundvisning på højskolen v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 14.00-16.30: ”Det glædelige budskab”. Søren Kierkegaard om tro, håb og kærlighed v/ Kresten Lundsgaard-Leth.
Hvad er håb? Alle mennesker håber på dit og dat, men har vi egentlig styr på, hvad det overhovedet vil sige at håbe? "I dette foredrag vil jeg – med eksistensfilosofiens hjælp – belyse, hvordan håbet både kan være fremtids- og fortids-rettet, hvordan håbet altid har med det mulige at gøre – og hvordan vi kan bruge Kierkegaards skelnen mellem det æstetiske, det etiske og det religiøse stadium til at blive klogere herpå," skriver Kresten Lundsgaard-Leth som optakt til sit foredrag – et foredrag om meningen med det hele.

Kl. 19.30: Vi går i Rødding Bio og ser filmen "Vores livs ferie" (2018).
"Vores livs ferie" handler om John og Ella Robina, som har været sammen i 50 år. Parret har haft et langt og lykkeligt ægteskab. Tiden har sat sig sine spor, og de har derfor besluttet at tage på et eventyr. Sammen tager de på roadtrip i deres gamle autocamper, mens deres to voksne børn derhjemme er ved at gå fra forstanden af bekymring. På deres rejse oplever Ella og John lidt af hvert, mens de genoplever fortiden og får det bedste ud af nutiden. Filmen er baseret på romanen ”The Leisure Seeker” af Michael Zadoorian (på dansk: ”En sidste ferie”), og filmens kerneanliggende er, hvordan man skal følge sine sidste drømme inden afslutningen. "Vores livs ferie" har to af Hollywoods mest anerkendte skuespillere på rollelisten: Helen Mirren, tidligere Oscar-vinder, og Donald Sutherland, der i 2018 modtog en æres-Oscar for sin lange filmkarriere.

Tirsdag den 25. juni
Kl. 9.30-12.00: ”Fra næstekærlighed til velfærdsstat. Spiller Luther en rolle?” v/ Jørn Henrik Petersen.
Kvit og frit frelst ved Guds nåde er mennesket sat fri til at tage sig af sit medmenneske. Det er en luthersk hovedpointe; men menneskenes børn er selvcentrerede, så de glemmer opgaven. Derfor må der ’ordninger’ til – og det kunne måske være en velfærdsstat. Har det noget med Luther at gøre, når nu samfundet har gennemløbet en sekulariseringsproces? Svaret er ja, fordi en teologisk tanke er rykket over i kulturen. Uden en evangelisk-luthersk forkyndelse havde den danske velfærdsstat næppe set ud, som den gjorde, da den så dagens lys. Spørgsmålet er så, om den er på vej til at gå i opløsning, og om det måske har noget at gøre med religionens mindre betydning.

Kl. 14.00-16.30: ”Alt det mænd er” v/ Flemming Kloster Poulsen.
Hvad er en moderne mand? Hvad vil det sige at være en ordentlig søn, ægtemand, far? Det er, hvad det handler om med denne mosaik af aktuelle fortællinger fra hverdagen og litteraturen, bl.a. Jens Chr. Grøndahl, David Szalay og Bibelen. De feminine værdier dominerer i Europas familier, skoler og kirker. Traditioner og kønsroller har skiftet. Vestlige mænd leder efter identitet og holdepunkter. Identiteten skal genopfindes. Litteraturens fortællinger giver udblik og indblik, og gennem foredraget kan mænd blive klogere på sig selv, og kvinder kan få indsigt i livet på den anden side kønsforskellen.

Kl. 19.30-21.00: Midsommerkoncert i frimenighedskirken v/ Schack-Hindø Duo.
Vores salmeskat som jazz. Jazzpianisten Martin Schack og kontrabassisten Jesper Hindø har fundet sammen omkring vores salmeskat og puster med den største respekt nyt liv i arvesølvet. Stilen er nordisk, dvs. melodisk, skønhedssøgende, nysgerrig og legende, men altid loyal mod sit oplæg. Duoformatet giver musikerne maksimal mulighed for sublimt sammenspil og publikum en intim og nærværende oplevelse.
· Martin Schack tilhører den absolutte elite som pianist, hammondorganist og arrangør og har mange udgivelser i eget navn.
· Jesper Hindø er klassisk uddannet kontrabassist og spiller i Sønderjyllands Symfoniorkester. Han er også aktiv i bandet ”Dreamband, som er hjemmehørende i Sønderborg, og han modtog i 2015 Sønderborg Musikråds Musikpris.

Der er her tale om et møde mellem to højtprofilerede musikere, som begge har et ben i hinandens lejr, og ordet crossover vil i denne forbindelse være oplagt.

Onsdag den 26. juni
Heldagstur til Flensborg
Kl. 9.00-17.00:Genforeningsjubilæet falder i 2020 sammen med det dansk-tyske venskabsår. Det er for danskere, og ikke mindst de danske menigheder, foreninger og institutioner, en enestående mulighed for at redefinere egen rolle og profil i grænselandet. Vi møder repræsentanter fra det danske mindretal i Sydslesvig og stiller dem bl.a. spørgsmålet: Hvordan føler man kærlighed til et land, man ikke bor i? Fortælling og musikoplæg i Helligåndskirken. Frokost på Flensborghus, det danske kulturhus i Flensborg. Sang- og fortælletime med Simon Faber, konservatorieuddannet musiker og fhv. dansk borgmester i Flensborg. Kaffe og kage på Flensborghus. Tur ud af Nørreport, langs havnefronten op til Istedløven – i bus eller på gåben.

Kl. 19.30-21.00: ”Krop og ånd – og meningen med livet” v/ Mikkel Wold.
Er sundheden blevet nutidens religion? Mikkel Wold er bogaktuel med ”Krop og ånd – og meningen med livet”, hvor han sammen med lægen Bente Klarlund Pedersen udveksler meninger og holdninger om emner som sport og dens eksistentielle og religiøse undertoner, en ubarmhjertig sundhedsfokusering, stress, lykken og længslen efter sammenhæng og mening, frihed, spiritualitet og ånd og om forholdet mellem tro og viden.

Torsdag den 27. juni
Kl. 9.30-12.00: ”Poesi og nåde. Den poetiske kristendom”v/ Gudmund Rask Pedersen.
Kristendom handler om Guds nåde. Nåden i det menneskelige. Nåden rækkes os og kommer til syne på mangfoldige måder, herunder i form af fortælling og poesi. Poesi betyder "skabelse". I ordet bliver verden til for os. Gennem fortællingen gribes og forløses vi. Menneske først og kristen så! Vil du fatte noget af kristendommens tale, må du begynde i den menneskelige erfaringsverden – din egen personlige såvel som den, der formidles gennem poesi og skønlitteratur, romaner og anden livsfortælling. Et foredrag om nåde med opslag og nedslag i såvel livshistorier og skønlitteratur som i bibelske fortællinger.

Kl. 14.00-16.30: ”Kvinder, kærlighed og evolution i Grundtvigs salmer” v/ Synnøve Sakura Heggem.
Grundtvig (1783-1872) var samtidig med Charles Darwin (1809-1882). Grundtvigs ironisering over at betragte mennesker som abekatte er velkendt. Men hvilke udviklingstanker præger Grundtvigs hjertesprog, hans kvindebilleder – Maria- og gudsbilleder? Hvad betyder det, at hans forestilling om "Faderens eenbaarne Datter" er "kiærligheden skiøn og prud"? Kvindegalleriet i Grundtvigs salmer er uendeligt stort. Heggem vil i foredraget særligt pege på Grundtvigs Maria-billeder gennem tidens strøm, og hvordan det spejler et stort univers i stadig udvikling og udvidelse.

19.30-21.00: ”Grundtvig og kvinderne”. Danseforestilling v/ Else Mathiassen, Karen Sørensen og Torben Lassen:
· "Menneske først, Christen saa" – alene som skabt har mennesket allerede en guddommelig status.
· "Skolen for livet" – en fri og levende folkeoplysning.
· "Det levende ord og den fri samtale" – demokratisk hjørnesten.

Grundtvigs betydning for sin egen tid og inspirationen fra hans indsats siden hen kan næppe overvurderes. Hans liv og tanker blev i høj grad formet af de mennesker, der omgav ham, og her spillede de mange forskellige kvinder en afgørende rolle.
Forestillingen fokuserer på de kvinder, der prægede Grundtvigs tanker, ideer og digtning: Moderen Cathrine Marie Bang og tjenestepigen Malene Jensdatter, godsejerfruen på Egeløkke Constance Steensen de Leth og hans hustru gennem 23 år Lise Blicher, foruden Clara Bolton og hans anden kone Marie Toft samt hans tredje og sidste kone Asta. Denne aften er det livsbekræftende og poetisk fortælling med musikalitet, krop og ånd – fællessangen og dansen, der etablerer mødet med Grundtvig og kvinderne i hans liv.

Fredag den 28. juni
Kl. 9.30-12.00: ”Tro, håb og poesi” v/ Helle S. Søtrup.
Bønner, taksigelser, overgivelser, mellemværender og hengivelser, der vikler vores liv ud og ind af sig selv. Helle S. Søtrup kan aflæse, aflure og afklare det forbandede og velsignede liv. Biskop Elof Westergaard har tidligere anmeldt Søtrups tre bøger og skrev bl.a.: "Det særlige ved hendes tekster er, at de søger kontakt med omverdenen og implicit medtænker en tilhører eller modtager. Forfatteren lægger vægt på relationen til andre mennesker, og styrken er, at hun gerne vil i kontakt med sine læsere. Hun insisterer på at komme tæt på os."
Mange af Helle Søtrups bønner er forbønner. Hun beder, blandt andre, for”dem, der sidder og græder i deres bil”, for ”de desillusionerede”, ”de herreløse hunde”, ”dem, der er vågnet op i det forkerte hus” og ”dem, der tror, de er værdiløse".
"Hun evner at gribe det meget højstemte og det meget hverdagsnære på samme tid. Der er ingen tvivl om, at hun har en stærk fornemmelse for, at alt er givet os af Vorherre, og i det har hun både guds-aksen og menneske-aksen med," siger Elof Westergaad, der mener, at hun kan minde om digteren Benny Andersen, der evnede at finde kvaliteten i det hverdagsnære, og derfor er hendes tekster oplagte at bruge i festtaler eller andre verdslige sammenhænge.
Helle Søtrup siger selv: "Når jeg skriver i et univers, hvor jeg blandt andet kalder digtene bønner, kan jeg godt se, at det bliver en måde, der giver mig lov til at være meget inderlig og komme meget tæt på, hvad det vil sige at være menneske. For i bønneformen er man jo i et rum med sin Gud, hvor man kan klæde sig af og frit vise de tanker, man har om sit liv."

Kl. 14.00-16.30: “Hvad tænder dig?” Livsgnist, livsmod, livsfortælling v/ Kræn Christensen.
Hvor man end befinder sig i livet, så gælder det om at bevare gnisten – livsgnisten. Hvor kommer den fra, og hvor går den hen, når den ikke er der? Livsgnisten i tilværelsen ændrer sig og antager forskellige former, alt efter hvor man er i livet.  Kan livsgnisten forbruges, så der bliver mindre og mindre af den? Er livsgnisten noget, vi skal præstere, eller har vi den bare? Er livsgnist et individuelt projekt, som manifesterer sig i en fyldt kalender, golf, foredrag og maratonløb? Hvordan møder man livet uden at være trist, således at man også mister livsgnisten? Hvad stiller man i grunden op, når der ikke længere er plads til begejstring på samme måde, som man var vant til? Og hvad sker der, når du bliver tændt? Når gnisten springer,kan alting ske – og det er ganske vist!

Kl. 16.30: Forfriskninger i præstegårdshaven.

Kl. 18.00: Afslutningsmiddag.

 Kl. 20.00: All You Need Is Love - en collage af sang og oplæsning v/ Beatsalmer.dk.
En salme er en sang om Gud. Gud er kærlighed.Koncerten forsøger at finde klangbund for nye tanker i en tidsperiodes sange, som er lagret i en fælles bevidsthed i flere generationer. Samtidig er den en bevidst manipulation, hvor der fokuseres på en utilsigtet, men mulig tvetydighed i sangteksterne – akkurat som i skønlitteraturen, hvor adskillige emner, motiver og tendenser kan stå i forbindelse med kristendom og derved kaste nyt lys over kendt bibelstof – og vice versa.Hovedtemaet i koncerten er ’fra ensomhed til kærlighed’. Teksterne i første halvdel omhandler ensomhed og er hentet fra Det Gamle Testamente. Tilsvarende omhandler teksterne i anden halvdel kærlighed og er hentet fra Det Nye Testamente.

Lørdag den 29. juni
Kl. 9.00: Morgensang og derefter afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8-8.45, frokost kl. 12, eftermiddagskaffe kl. 15, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.