Pilgrimsvandringer

Klosterruten gennem Sønderjylland til Ribe

Ro, eftertænksomhed, frisk luft, smukke kulturlandskaber.
Tid til stilhed og samtale om livets store spørgsmål.
Rødding Højskole byder velkommen til pilgrimsvandring i det sønderjyske kulturlandskab.

Vi begynder i Rødding, vandrer videre i området og kommer til både Mandø og Aarø.For nogen bliver det måske indledningen til en videre vandring ad Caminoen i Spanien.
På dette pilgrimskursus går vi i ro og eftertænksomhed, i frisk luft og smukke kulturlandskaber. Vi har tid til stilhed, dybsindighed og til samtale om livets store spørgsmål. Vi går omkring og forbi steder, hvor også middelalderens pilgrimme fandt det godt at vandre og søge. På støvede grusveje – alene og i flok – igennem marker og skove og under Ribes gamle klosterhvælving, Nordeuropas bedst bevarede, vil vi erfare, at tiden ophæves mellem os i dag og dem.

Der er hver dag vandringer i det sønderjyske landskab – grænselandet og marsken –  som i dag kaldes Nationalpark Vadehavet. Vi er på en både indre og ydre vandring med oplæg til refleksion over liv og tid. Vi vandrer mod indre ro, samtidig med at vi kommer igennem store strækninger i det fysiske natur- og kulturlandskab og hører de historier, der her kan fortælles.

På Ribes toppede brosten forbinder vi os med middelalderens tankegang og får indsigt i de gamle pilgrimmes forståelse. Og fra landskabernes højdedrag får vi udsyn til nye horisonter. Kurset er en invitation til at vandre, tænke og tro, blive klogere på sig selv – i fordybelse og stilhed.

Et klassisk højskolekursus med daglige vandringer i middelalderpilgrimmens fodspor (max. 12-15 km), og med morgensamlinger bl.a. med højskolens forstander Mads Rykind-Eriksen. Desuden lommer af tid til sang og samtale, fordybelse og foredrag om eksistensfilosofiske emner.

Kurset er arrangeret i samarbejde med Kristeligt Dagblad.

Tilmelding
Pris: 4.850 kr. på dobbeltværelse uden bad (tillæg 1.000 kr. for enkeltværelse) og 5.350 kr. på dobbeltværelse med bad.  Tilmelding her eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.

Kursusværter
Mette Geil
, præst i Rødding Frimenighed, cand. theol. og med uddannelse i Livsstyrketrening fra Diakonhjemmet i Oslo – et teoretisk og praktisk forløb, der handler om opmærksomt nærvær – også noget af det, vi går os til på pilgrimsvandringen.
Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole, cand.mag. i historie og filosofi.

Medvirkende

  • Jørgen Kloppenborg Skrumsager, lokal landmand og fortæller i Skibelund Krat, se skibelundforeningen.dk.
  • Mette og Børge Solkær, Stursbøl Kro, se www.cafeellegaard.dk.
  • Pia Dall Hansen, sygeplejerske, yoga-instruktør og senetens-behandler, se www.roeddingsenetenspraksis.dk.
  • Peter Fredslund, lokalhistoriker og landmand på Herredfogedsgården i Hygum.
  • Joachim Juel Vædele, sekretariatsleder, Grundtvigsk Forum, Vartov.
  • Anja Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole, skaftevæver og mag. art. i kunsthistorie.
  • Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole, cand. mag. i historie og filosofi.

Kursusprogram

Søndag den 5. maj
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30-17.30: Velkomst og rundvisning v/ Mads Rykind-Eriksen og Mette Geil.

Kl. 19.30-21.00: Pilgrimsgudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke – med meditation over de syv pilgrimsord: Frihed, enkelhed, langsomhed, stilhed, bekymringsløshed, fællesskab og spiritualitet. Og med Arne Haugen Sørensens ”Vandringsmanden” som gennemgående motiv. Vi går syngende ud af kirken og fortsætter vandringen i aftenlyset fra vest.

Mandag den 6. maj
Stenene på vejen
Kl. 9.00-12.00: Vi går de nærmeste veje og kommer allerede på et væsentligt spor af verdenskrige og kærlighed. Og med tegn på dybe længsler – bl.a. med sten af kunstneren Niels Hansen Jacobsen (1861-1941). Vi går ad Røddinggård til, langs den gamle Kleinbahn, og lader os undervejs stoppe af de store sten – gravsten, mindesten og genforeningssten – til minde om og sat af dem, der har gået vejen før os. Og mon ikke vi på vejen bliver mindet om sten og støtte på vores egen vej, hertil og videre?

Gå med Gud. Mobil gudstjeneste i Åtte Bjerge
Kl. 13.00-17.00: Åtte Bjerge er et fredet naturområde på skrænterne ned mod Kongeådalen. Her ser vi os selv i søens spejl, passerer broen som en milepæl, søger ind i træets skygge, går tavse på den smalle stiog kommer også ud i åbent land, nyder udsigten fra højstien og finder endelig hvile i de grønne enge. Og efter endnu en stejl opstigning til Flagstangshøjen (59 m o.h.) er vi igen i stand til at se langt – og her lade velsignelsens ord lyde mellem os.
På samme tur ser vi også Folding Kirke, hvor Sven Havsteen-Mikkelsen har udsmykket prædikestol og alter: Jesus stiller stormen på søen, som et billede på livets vilkår. I 2018 har Maja Lisa Engelhardt skabt et nyt altertæppe til kirken, og justeret farvesætningen i kirken. Altertæppet er vævet på Atelier 3 i Paris af bl.a. Peter Schønewald.*
Vi går også turen rundt om Sønderskov Hovedgård med bebyggelse fra 1400-tallet, som er en del af Klosterruten.

Byvandring på de toppede brosten i Danmarks ældste by Ribe
Kl. 19.30-21.00: Vi går fra Sct. Catharinæ Kloster og Kirke til Domkirken og Taarnborg, Brorsons gamle bispesæde. Vi ser også Stormflodssøjlen på Skibroen og Laila Westergaards kunstværk, ”Ord på vej”, i gården ved Ribe Katedralskole. Kunstværket består af 112 granitfliser med ord, som vi må gå på. I solnedgangens skær vandrer vi på diget ved Ribe Kammersluse. Aftensang og aftenkaffe på digeryggen.

Tirsdag den 7. maj
Skibelund Krat, Kongeådalen, Frihedsbroen og Modersmålet
Kl. 9.00-13.00: Vi tager vores udgangspunkt i Skibelund Krat med den grundtvigske mindepark. Ved billedhuggeren Niels Hansen Jacobsens (1861-1941) markante monument Modersmålet skuer vi mod det i perioden 1864-1920 tabte Sønderjylland. Modersmålet blev hugget i bornholmsk granit i 1903. Det personificerede modersmål, i form af en ung og smuk, kronet kvinde, lægger sine hænder på digteren Edvard Lembcke og rigsarkivar A.D. Jørgensen, to af datidens mest kendte sønderjyder og nationale, sproglige forkæmpere. Vi synger Edvard Lembckes sang ”Vort modersmål er dejligt”, inden vi går ned mod Kongeådalen og Frihedsbroen, der var den gamle grænse mellem kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig. Her går vi rundturen ved Frihedsbroen, der er en del af Kongeåstien, se www.kongeaastien.dk.Jørgen Kloppenborg Skrumsager er vores lokale guide og fortæller i Skibelund Krat, se www.skibelundforeningen.dk.

Troldeskoven og Hærvejen
Kl. 14.00-19.00: Efter frokost i det grønne fortsætter vi til Stursbøl Plantage ved Jels med bl.a. Troldeskoven. Vi går på forgreninger af Hærvejen.Ved Stursbøl passerer Hærvejen en gammel landevejskro fra 1740, der er genopstået som Café Ellegaard. Gården, der ligger ved Jels Å kan føres endnu længere tilbage. Gården og kroen fungerer i dag også som herberg på Hærvejsruten. Vi bliver inviteret indenfor af stedets værter, Mette og Børge Solkær, som fortæller om stedets, skovens og vejens historie, og vi får også et måltid mad at ta’ hjem på. Vi sidder ved langborde og synger, inden maden kommer på bordet.

Kl. 20.00-21.00: Yoga og åndedrætstræning v/ Pia Dall Hansen.
Ordet yoga dækker bredt og rummer både en fysisk, mental og sjælelig del. Vi koncentrerer os om den fysiske del, men vi vil uundgåeligt også komme ind omkring den mentale og sjælelige del, da tingene som bekendt hænger sammen. Der vil være både den mere dynamiske yoga og den afslappende yoga. Yoga er individuelt og for alle uanset alder, køn og tidligere erfaringer med yoga. Øvelserne praktiseres på det niveau, hver især ønsker, og der er ikke krav om speciel smidighed og styrke. Vi øver os i at være til stede her og nu – og samtidig bruge vores krop. Medbring gerne pude og tæppe.

Onsdag den 8. maj
Sdr. Hygum Kirke, Stensbæk Kro og det sidste bjerg før England med udsigt til ni kirker
Kl. 9.00-16.00: Vi indleder dagen og vandringen med morgensang og fortælling i Sdr. Hygum Kirke, der er bygget af tiloversblevne materialer fra byggeriet af Ribe Domkirke. Med på dagsturen er landmand og lokalhistoriker Peter Fredslund fra Herrefogedsgården i Sdr. Hygum.
Vi går ad kirkestien og fortsætter op på Harreby Bjerg, der er det sidste bjerg inden England. Herfra kan vi se ni kirker i det sønderjyske midtland. Gravhøje og vindmøller viser sig også på vores vej i det unikke hedelandskab mellem Gram Å og Gels Å. Vi går på hedearealer og klinteskråninger i Stensbæk Plantage. Når de store studedrifter kom forbi på deres vej fra Jylland til Slesvig og Holsten, logerede studedriverne på Stensbæk Kro, og studene blev samlet på kroens marker. Hele området ved Gelsådalen er gammelt grænseland. Den dansk-tyske grænse 1864-1920 fulgte en strækning af Gels Å. Når vi går på Patruljestien på Åskov Hede følger vi den gamle grænse. Eftermiddagskaffen får vi i præstegårdshaven på Kirkebakken i Rødding.

Kl. 16.30-17.30: Sang under kirketag.
Anja Rykind-Eriksen vælger og præsenterer forårssange under overskriften: ”Kom, maj du søde milde”. Organist Charlotte Støjberg sidder ved klaveret.

Kl. 19.30-21.00: The Way.
Vi ser på storskærm filmen The Way, se www.theway-themovie.com. Martin Sheen spiller hovedrollen som den amerikanske øjenlæge Tom, der får besked om, at hans eneste søn er fundet død under en pilgrimsvandring på Caminoen. Den fraskilte læge lægger tilværelsen i Californien bag sig for at begive sig ud på 800 kilometers vandring på Caminoen. På den indre vandring er Tom på vej hjem; skønt han har taget fejl og gået fejl, kan han endnu nå at komme hjem – helt hjem til Gud. En vandring om at genopdage kærlighed, tryghed og tilgivelse.

Torsdag den 9. maj
Heldagstur til vadehavsøen Mandø
Kl. 9.00-17.00: I vandkanten, mens tidevandet trækker sig tilbage, synger vi ”Må din vej gå dig i møde”.Vi går gennem vaden til Mandø og returnerer til Vadehavscentret med Mandø-bussen.

Kl. 19.30-21.00: Den videre vej v/ Joachim Juel Vædele.
Om at være menneske midtvejs gennem livet. Eller: Kunsten at vandre gennem livet og tage skrammerne som en mand.
Joachim Juel Vædele vandrede på Caminoen i efteråret 2018. I sin vandrefortælling, der ledsages af billeder, tager han både praktiske, personlige og åndelige sider af vandringen op – til mulig inspiration for vores egen, private, videre vandring.
Aftenen er også en mulighed for at spørge ind til praktiske ting om planlægning, ruter, udstyr, litteratur m.v.

Fredag den 10. maj
Heldagsvandring på Aarø i Lillebælt
Kl. 9.00-17.00: Fra det charmerende færgeleje går ruten på Aarø blandt andet via øens højeste punkt på hele 7,6 meter over havets overflade. Med udsigtspunkter og adgang til fuglereservatet Aarø Kalv fortsætter ruten forbi Årø Vingård. Der dyrkes og produceres flere forskellige vine på det stråtækte vineri. Vi hører også om vinens vej til øen og får lov at smage et glas køligt hvidvin. Herefter går turen gennem Aarø landsbys kringlede veje tilbage til havnen. Tilbage på fastlandet går ruten langs Lillebælt med et smukt blik til Aarø og senere, hvis benene vil, via den gamle Raade Kirkevej til Øsby Kirke. Her synges velsignelsen ind i os.
Ruten indgår i Camino Haderslev Næs, www. caminohaderslev.dk (15 km), og frivillige fra Camino Haderslev Næs er vores solidariske medvandrere på denne vandring, fulde af fortællinger om vejen vi går.
Vel hjemme på højskolen runder vi dagen og ugen af med fodvaskning. Medbring sæbe, håndklæde og gerne egen balje. Vi vasker fødderne, fordi vi trænger til det – at pleje de fødder, der går med os hele vejen – og fordi vi endnu en gang trænger til at høre om fodvaskningens dybe betydning (Joh. 13, 1-15). Vi synger også ”Hvor du sætter din fod”, fra Højskolesangbogen:

Hvor du sætter din fod,
drysser frø af de drømme du driver imod.
Ved de veje du finder,
vil man snart plukke minder.
Om du flyver omkring eller står og slår rod,
bli´r der spor af din fod.

Kl. 19.00: Afslutningsmiddag.
Mulighed for aftentur, mens solen går ned i vest. Derefter ostebord, sang og fortælling.

Lørdag den 11. maj
Kl. 9.00: Gå da frit enhver til sit. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afrejse.

Alle dage, hvor ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8.-8.45, morgensang kl. 9-9.30, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21. Frokosten indtages på vandringerne.