På cykel langs Kongeåen

Oplev naturen, mød kulturen og hør historien

Kurset er for dig, der gerne vil opleve verden fra en cykel – natur og kultur, kunst og historie. Forstander Mads Rykind-Eriksen pumper cyklen, knapper cykelspænderne og tager cykelhjelmen på for at tage dig med på en unik tohjulstur i det sønderjyske kulturlandskab, som han kender som sin egen bukselomme.

Kongeåen var i 800 år grænsen mellem kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig. En naturlig grænse, der med tiden skabte en særlig sønderjysk kultur og en fascinerende historie, som med slaget på Dybbøl Banke i 1864 står mejslet ind i danmarkshistorien og lagde grunden til vores moderne selvforståelse. Gennem foredrag, fortælling og oplæg – før, under og efter vores ture – får du en grundig indsigt i denne landsdels historie, natur og kultur. Du vil møde lokale personligheder og høre dem fortælle, og du vil se steder, kun få kender til.

Cykelturen gennem landskabet skaber en indre ro og glæde ved at være tæt på naturen. Efter at have cyklet en hel dag skal vi nyde de lange sommeraftener på Rødding Højskole, hvor fortællingerne og snakken begynder, når vi mødes til foredrag og synger fra Højskolesangbogen. Glæd dig til spændende aftenforedrag med forfatter Tom Buk-Swienty og forstander Mads Rykind-Eriksen samt koncert med Klezmerduo.

Du skal kunne klare at cykle op til 55 km pr. dag. Du skal medbringe en god cykel og en cykelhjelm.

Velkommen på Rødding Højskole
Mads Rykind-Eriksen, forstander

Tilmelding
Pris: 4.800 kr. på dobbeltværelse uden bad (tillæg 1000 kr. for enkeltværelse) og 5.300 kr. på dobbeltværelse med bad. Tilmelding her eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.

Kursusvært
Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole, cand.mag. i historie og filosofi.

Medvirkende

 • Peter Fredslund, landmand på Hygumgård, fortæller og formand for Sønder Hygums Sogns Lokalhistoriske Forening.
 • Tove Fredslund, landmandskone på Hygumgård.
 • Mette Geil, præst i Rødding Frimenighed, cand.theol.
 • Georg Bendix, højskolelærer og foredragsholder. Har været tilknyttet Rødding Højskole siden midten af 1960’rne. Han kender, om nogen, højskolen og området omkring den ud og ind, og han er en fabelagtig fortæller.
 • Tom Buk-Swienty, forfatter og biograf. Har skrevet bestsellerne "Slagtebænk Dybbøl" og "Dommedag Als" og dertil en lang række biografier, senest "Det ensomme hjerte".
 • Erik Lindsø, højskolelærer, forfatter og foredragsholder.
 • Michell Smedegaard Boysen, højskolelærer, kontrabassist uddannet fra det Jyske Musikkonservatorium og fotograf.
 • Aage Augustinus, cand.mag., foredragsholder og tidl. højskoleforstander.
 • Mette og Børge Solkær, visesangere. De driver Café Ellegaard, den gamle hærvejskro (tidl. Stursbøl Kro), hvor de hele sommeren spiller og synger folkemusik for fulde huse. Desuden har de i mange år optrådt med danske, nordiske og irske/skotske sange på festivaler m.v.
 • Klezmerduo – Ann-Mai-Britt Fjord (harmonika og sang) og Henrik Bredholt(sopransax, dulcier, tuba og sang) hører til landets førende fortolkere af den traditionelle jødiske festmusik - klezmer.

Kursusprogram

Søndag den 28. juli
Kl. 15.00 - 16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst, gennemgang af programmet og introduktion til området v/ Mads Rykind-Eriksen.

Rødding by
Kl. 19.30-21.00: Vi cykler en kort aftentur rundt i Rødding, og får forklaringen på, hvorfor der ligger to kirker lige omkring Rødding Højskole, og hvad det har med ”fremmedherredømmet” 1864-1920 at gøre. Vi ser genforeningsstenen og den store sten på byens kirkegård, der er rejst til minde om de 60 sønderjyder fra sognet, der omkom under Første Verdenskrig. Turen fortsætter ad grusvej gennem bølgende kornmarker og ender på den gamle jernbanesti gennem skoven, hvor ”æ kleinbahn” kørte frem til 1939. V/ Mads Rykind-Eriksen.

Mandag den 29. juli
Jelssøerne, Jels Voldsted og Stursbøl Kro
Kl. 9.00: ”Fra kultur til arkitektur”. Skolevandring i morgenstunden v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.30-17.30: Vi cykler til Jelssøerne, hvor bøgen spejler sig i vandet. Her stiller vi cyklerne og går en tur rundt i det smukke landskab. Ved Jels Voldsted gør vi holdt og hører historien om, hvordan man herfra i vikingetiden og middelalderen kontrollerede trafikken på den nærliggende Hærvej. Med Jels Voldsted i ryggen og udsigt over søen spiser vi frokost, cykler derefter mod sydøst og følger Hærvejen, der snor sig igennem Stursbøl Plantage. Næste stop er den tidligere Stursbøl Kro, den gamle hærvejskro, som Børge og Mette Solkær har omdannet til spillestedet Café Ellegaard. Her byder de indenfor til fortælling, musik og fællessang. Efter kaffen tager Børge os med en tur rundt, mens han fortæller om den særegne natur og genopretningen af Jels Å, der igen bugter sig gennem landskabet. Distance: ca. 38 km.

Kl. 19.30-21.00: "Den ideelle amerikaner". Foredrag om den dansk-amerikanske fotograf Jacob A. Riis v/ Tom Buk-Swienty.
Som mange andre immigranter tog den 21-årige Jacob A. Riis i 1870 chancen for et bedre liv i USA – drevet af sted af en skuffet farog et knust hjerte over ikke at kunne få sit livs kærlighed. I New York ender han som sulten vagabond. Han lever blandt de allerfattigste og ser dem bukke under af sygdom og sult. Jacob får især øjnene op for slumbørnenes vilkår og bliver den første til at bruge fotografiet som dokumentation for de forfærdelige forhold.Han bliver USA's markante fortaler for de fattiges sag. Først som politireporter på New York Tribune og senere som ven med Theodore Roosevelt. Han holder lysbilledforedrag fra slummen og skriver bogen ”How the Other Half Lives”, og er med til at give sagen så stor opmærksomhed, at der langsomt sker ændringer. Tom Buk-Swienty har skrevet den første komplettebiografi om legenden Jacob A. Riis.

Tirsdag den 30. juli
Kongeåen, Skibelund Krat, Askov Højskole og Sønderskov Hovedgård
Kl. 9.00: Morgensang i Rødding Frimenighedskirke, hvor vi ser kirken og hører den gribende historie om præsteparret, der mistede to sønner under Første Verdenskrig. V/ frimenighedspræst Mette Geil.

Kl. 9.30-17.30: Vi cykler til ”Frihedsbroen” over Kongeåen, der udgjorde den gamle grænse mellem Kongeriget Danmark og Hertugdømmet Slesvig, og som fra 1864 til 1920 var grænsen mellem Danmark og Tyskland. Broen, der er malet i rød-hvide farver, fører os lige hen til huset ”Frihed”, som den danske storbonde Hans Diderik Kloppenborg fra Københoved byggede i 1870 for ved højtider og andre mærkedage at kunne tage over åen til Danmark og flage med Dannebrog.

Længere fremme kommer vi til Skibelund Krat, hvor en lang række mindesten fortæller historien om personer, der kæmpede i forreste række for den sønderjyske sag. Vi fortsætter til Askov Højskole, som i mange år var et arnested for dansk kultur- og folkeliv. Vi får skolens historie og ser stedet, inden vi spiser frokost i deres imponerende spisesal. Vi cykler videre til Sønderskov Hovedgård, hører om slottets historie og ser det smukke museum, der fortæller områdets historie. Efter kaffen, som vi nyder i slotsgården med de toppede brosten, lader vi cyklerne stå og vandrer 3 km ad Klosterruten, der løber gennem Jylland, forbi Sønderskov Mølle med aner fra 1500-tallet, og vi fortsætter omkring møllesøen, igennem kuperet terræn og moselandskab.
Distance: ca. 40 km.

Kl. 19.30-21.00: Koncert med Klezmerduo i Rødding Frimenighedskirke. Klezmerduo bestående Ann-Mai-Britt Fjord (harmonika og sang) og Henrik Bredholt (sopransax, dulcier, tuba og sang)hører til landets førende fortolkereaf den traditionelle jødiske festmusik – klezmer. Musik, der taler til hjertet og insisterer på at blive hørt. Den har en boblende vitalitet, og samtidig bærer den smerten og glæden i sig.Igennem mere end 30 år har duoen fordybet sig i klezmermusikkens stemningsfulde og livsbekræftende univers, som den formidler med humor og smittende spilleglæde. Fængende musik med rødder i Østeuropa, som rummer længsel og smerte og samtidig insisterer på håbet, glæden og festen. Koncerterne krydres med fortællinger. Kombineret med en fornem teknik og et sjælfuldt, sanseligt udtryk formår Klezmerduo at skabe intense, uforglemmelige oplevelser, der taler til hjertet. Duoen spiller over 100 koncerter om året herhjemme og i udlandet, hvor den har optrådt i de fleste europæiske lande samt i Israel, USA, Argentina og i Cuba. Klezmerduo har vundet en førstepris på Verdensmusikfestivalen samt udgivet 4 CD’er, der har fået flere folk award-nomineringer.

Onsdag den 31. juli
Enderupskov, Årupgård og Sønder Hygum
Kl. 9.00: "Du kom med alt det der var dig". Morgensang om Jens Rosendal v/ Erik Lindsø.

Kl. 9.30-17.00: Vi cykler til Enderupskov og Stensbæk Plantage, der omkranser Gelsådalen. Her møder vi Peter Fredslund, der tager os med rundt i det særprægede hedelandskab, hvor vi bl.a. ser klimperne – en række bakkeøer, skabt af sandflugt gennem tiderne. Op på cyklen fortsætter vi til Årupgård, hvorfra der i tiden omkring Første Verdenskrig smugledes 400 sønderjyder over Kongeå-grænsen til Danmark. Peter Fredslund fortæller historien om den unge kvinde på gården, der organiserede flugten, og efter frokost tager han os med til Sønder Hygum.

Pesten, der i 1659 lagde 70% af sognets indbyggere i graven, den store middelalderkirke, hvor præsten spillede inventaret væk, og forsamlingshuset, som siden 1920 har dannet rammen om de årlige afstemningsfester, fortæller alt sammen om hverdagen, livet og døden gennem århundreder på disse kanter. Vi ender på Peter Fredslunds egen gård Hygumgård, den gamle herredsfogedgård i Sønder Hygum, som har været i slægtens eje gennem generationer. Her byder Peter og hans koneToveindenfor i storstuen til kaffe og fællessang fra Højskolesangbogen, hvor vi også ser geværet med bajonet, som Peters oldefar havde med i 1864-krigen.
Distance: ca. 35 km.

Kl. 19.30-21.00: "Livet er det bedste, vi har. Eksistensfilosofiske efterklange" v/ Mads Rykind-Eriksen.
"Livet, det er livet værd, på trods af tvivl og stort besvær", synger vi med Jens Rosendal. Det er en af de sange, der har en eksistentiel efterklang. En efterklang er i musikalsk forstand den lyd, der bliver hængende i et rum, efter at den originale kilde er blevet tavs. På samme måde har livet sine efterklange, og det er ofte her, de væsentligste tanker bundfælder sig. Mads har – sammen med Anja – været forstander for Rødding Højskole i 12 år. Han fortæller om efterklange, der har haft betydning for ham selv.

Torsdag den 1. august
Hindballe og Gram Slot
Kl. 9.00: "Livet som et portrætfoto". Morgensang v/ Michell Smedegaard Boysen.

Kl. 9.30-17.00: Første stop er Hindballe, hvor Georg Bendix bor. Her drikker vi formiddagskaffe og hører fortællingen om Gram Slotsby, om storhed og fald, kærlighed og magt, og om den ganske almindelige bondes hverdag. Vi fortsætter til Gram Slot, der ligger på en lille ø, og hvis rødder går tilbage til 1232. Vi får en rundvisning og hører om slottets historie og om, hvordan Sanne og Svend Brodersen, efter at have købt slottet i 2007, nænsomt har renoveret hovedbygningen og de gamle avlsbygninger. Her er tale om rigtige ildsjæle, der i løbet af ganske få år har skabt en af Sønderjyllands største succeser. Vi hører om de igangværende renoveringsprojekter og om visionerne for stedet. Kaffen indtages i den hyggelige café, der er blevet indrettet i den gamle hestestald, hvor der også er gårdbutik, som sælger alle mulige lækkerier og kunsthåndværk. Vi slutter besøget af med at vandre 2 km ad den smukke sti langs Gram Å, der slynger sig gennem landskabet, og videre rundt om slotssøen.
Distance: ca. 20 km.

Kl. 19.30-21.00: ”Verdens tilblivelse”. Den nordiske skabelsesmyte fortalt og fortolket v/Mads Rykind-Eriksen.
Den nordiske skabelsesmyte er en stærk fortælling med en poetisk tilgang til forståelsen af menneske- og folkelivet, hvor verdenstræet Ask Yggdrasil er helt centralt. De gamle nordboer besad en stor livsvisdom, som blandt andre Grundtvig lod sig inspirere af i sine højskoletanker. Men har myterne noget at sige os i dag? Og hvis de har, hvordan skal de da fortolkes? Det vil Mads Rykind-Eriksen perspektivere i forhold til vores moderne samfund og den opbrudskultur, som vi på mange måder befinder os i. Det lægger naturligt op til diskussion med tilhørerne tilsidst.

Fredag den 2. august
Horslund Krat, Ribe og Ribe Kunstmuseum
Kl. 9.00: ”Om lidt er kaffen klar”. Morgensang om Benny Andersen v/ Aage Augustinus.

Kl. 9.30-18.15: Vi cykler mod Ribe og gør holdt ved Horslund Krat, hvor indbyggerne fra Sønder Hygum flygtede ud i 1659 i forbindelse med svenskekrigene. Det var nu ikke svenskerne, de flygtede fra, men de polske hjælpetropper, der var kommet Danmark til undsætning. Man kan stadig se den rydning, hvor de holdt til, og de jordvolde, de med deres husgeråd forskansede sig bag hele sommerhalvåret af frygt for polakkernes plyndringer og overfald.
Fremme i Ribe besøger vi Ribe Kunstmuseum, hvis samling består af en perlerække af hovedværker af de danske guldaldermalere, skagensmalerne og de klassiske modernister. Efter rundvisningen får vi kaffe og kage serveret i museets smukke have med udsigt over Ribe Å. Bagefter går vi en tur i middelalderbykernen, ser Ribe Domkirke – med bl.a. Carl-Henning Pedersens udsmykning af korrundingen – og Sct. Catharinæ Kloster.
Distance: ca. 51 km.

Kl. 19.00: Afslutningsfest. Festmiddag med sang, fortælling og ostebord.

Lørdag den 3. august
Kl. 9.00: ”Gå da frit enhver til sit." Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8-8.45, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Kurset forløber sideløbende med tre andre kurser:

 • Skriv dit liv med Erik Lindsø som kursusvært.
 • Naturvandringer, filosofi og god mad med Aage Augustinus som kursusvært.
 • Analog fotografi og mørkekammerteknik med Michell Smedegaard Boysen som kursusvært.