Nordisk kulturuge

Med nordiske forfattere, kunstnere, musikere og smag det nordiske køkken

Når jeg kæmped mig frem mod mit mål her på jord,
og når nøden var stor,
når min arm blev for træt, og når håbet slog fejl,
og min åre jeg slap, gav du vind i mit sejl –
lille brise for mig.
Hans Lynge, Højskolesangbogen nr. 393.

Da USA’s tidligere præsident Barack Obama i september 2018 besøgte Kolding, roste han både dansk møbelarkitektur og den danske velfærdsmodel. Tidligere har han peget på Norden som en rollemodel for demokrati, ligestilling, klima og grøn energi.

Norden har i mange år ikke villet stå ved sig selv som noget særligt, og troen på det fælles nordiske som en værdi har stort set forladt vores opmærksomhed. Men uden for Norden lægger andre lande i den grad mærke til os – ja, ofte kan de have svært ved at se forskel på os, fordi de får øje på vores fællestræk mere end vores forskelle – at vi taler næsten samme sprog. Når en dansk eller svensk forfatter omtales i udenlandsk presse, er det ofte som en nordisk forfatter.

Norden er positivt i søgelyset ude i verden, også på kulturområdet. Da USA iværksatte Nordic Cool, et stort nordisk kulturprojekt i Washington, var over 700 nordiske kunstnere repræsenteret.

Verden har fået øjnene op for Norden. I samarbejde med Foreningen NORDEN arrangerer Rødding Højskole et kursus, der skal åbne øjnene for os selv. Og det sker i 100-året for Foreningen Nordens stiftelse i 1919.

På kurset sætter vi fokus på nordisk litteratur, kunst, musik og film samt nordisk mad. Aftenmåltiderne vil således være retter fra det traditionelle nordiske køkken.

Det er fjerde år i træk, vi inviterer til nordisk kulturuge med foredrag, koncerter og heldagsudflugt til Ejderen, Nordens historiske sydgrænse.

Kurset arrangeres i samarbejde med Foreningen Norden.

Tilmelding
Pris: 4.800 kr. på dobbeltværelse uden bad (tillæg 1000 kr. for enkeltværelse). 5.300 kr. på dobbeltværelse med bad.  Tilmelding her eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.

Kursusværter

 • Aage Augustinus, mag., tidl. højskoleforstander og gennem flere år aktiv i Foreningen Norden.
 • Anette Jensen, cand.theol., sognepræst og tidl. leder af Nordisk Informationskontor i Flensborg.

Medvirkende

 • Jørgen Thomsen, cand.phil., stadsarkivar, chef for Historiens Hus i Odense – redaktør af antologi i anledning af Foreningen NORDENs 100-års jubilæum i 2019.
 • ”Bellermænnerne” – Ensemblet består af musikerne Ib Torben Jensen, guitar, Sten Lerche, blæs & vokal, Jens Godiksen, vokal & trut.
 • Mette Geil, cand.theol., frimenighedspræst i Rødding Frimenighed.
 • Lene Rachel Andersen, filosof, fremtidsforsker, forlægger og forfatter, bl.a. til bogen ”The Nordic Secret” – også kendt under pseudonymerne Jesper Knallhatt og Pamfilia Severinsen.
 • Helle Engslund Krarup, Stabschef i Nordisk Ministerråds sekretariat.
 • Eva Bach, tidligere seminarielærer og højskoleforstander.
 • Jan Wittrup, grænselandshistoriker og historiefortæller.
 • Anne B. Ragde, Norge, forfatter og manuskriptforfatter.
 • Annika Hoydal, Færøerne – skuespiller, sanger, komponist – kendt bl.a. for sine tolkninger af William Heinesens forfatterskab.
 • Lars Johansson, filminstruktør og forfatter til ”Ved ishavet” (2018) og til bl.a. bestsellerromanen ”Signe” (2006).
 • Grethe Bay, kunsthistoriker.
 • Mads Rykind Eriksen, forstander for Rødding Højskole, cand.mag. i historie og filosofi.

Søndag den 22. september
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 17.15: Introduktion til ugen v/ Anette Jensen og Aage Augustinus.

Kl. 19.30-21.00: "Har du visor, min vän, sjung dem nu!" Højskolesang og fortælling v/
Anette Jensen og Aage Augustinus.
Siden den første udgave af Højskolesangbogen i 1894, har hver af de nordiske lande haft et afsnit i Højskolesangbogen, som hermed bevidner en nedarvet tradition for, at vi i Norden har sange og fællessang tilfælles.

Mandag den 23. september
Kl. 9.00:”Norden og Europa”.Morgensang v/ Aage Augustinus.

Kl. 9.30-12.00: ”Foreningen Nordens historie” v/ Jørgen Thomsen.
Foreningen Norden blev til ved afslutningen af Første Verdenskrig, og i april kunne den fejre sin 100 års fødselsdag. Det markeres med et foredrag af stadsarkivar Jørgen Thomsen, Odense, der har arbejdet med landsforeningens historie op til jubilæet. I foredraget følges foreningens udvikling fra tænketank til folkelig organisation, politisk pressionsgruppe og netværksorganisation med betydning for nordisk samarbejde på mange planer – og hvordan dette samarbejde hele tiden har skullet forholde sig til den internationale udvikling.

Kl. 14.00-16.30: ”En tornedalsfinne og en islænding”. To aktuelle nordiske forfattere v/ Anette Jensen.
Mikael Niemi: "At koge bjørn" og Jón Kalman Stefánsson: "Historien om Ásta". Begge romaner er udkommet i 2018, og forfatterne repræsenterer hvert sit område af Norden. Mikael Niemi er tornedalsfinne og tilhører det finske mindretal i Sverige, Jón Kalman Stefánsson er fra Island.

Kl. 19.30-21.00: "Bellman i ord og toner". Fortællekoncert med Bellermænnerne.
En trio bestående af Ib Torben Jensen, Sten Lerche og Jens Godiksen vil gennem fortælling, sang og musik give os et indblik i Carl Michael Bellmans univers og dermed også hans samtid – en vekselvirkning mellem fortælling og fremførelse af et antal af Bellmans viser, hvor person, musik og digtning vil blive rammet ind. Det er uhøjtideligt, lidt vovet – og måske også lidt sjovt!

Tirsdag den 24. september
Kl. 9.00: Morgensang i Rødding Frimenighedskirke v/ Mette Geil.

Kl. 9.30-12.00: "Var vi blevet så rige og lykkelige i Norden uden højskoler?" v/ Lene Rachel Andersen.
I en verden i forandring tales der om ”den nordiske hemmelighed”, der drejer sig om, hvordan de nordiske landes succes blev skabt. Hvorledes gennemgår samfund fredeligt grundlæggende forandringer, som det er sket i Norden? Danmarks, Norges og Sveriges overgang fra enevældige bondesamfund til demokratiske industrisamfund var usædvanligt fredsommelig. I løbet af den proces kravlede landene fra bunden af den europæiske økonomi fra omkring 1860 til toppen i løbet af 1930’erne og har været velstående og progressive lige siden. Finland foretog en lignende rejse fra 1918 og 30 år frem. De nordiske lande ligger gang på gang i toppen, uanset om der måles på den mest lykkelige eller tillidsfulde befolkning eller på konkurrenceevne og bruttonationalprodukt pr. indbygger. Hvordan er det lykkedes? Og vigtigst: Kan vi gøre detigen?

Kl. 14.00-16.30: ”Nordens tid er nu! Hvad sker der i det nordiske samarbejde i disse år?” v/ Helle Engslund Krarup.
De nordiske statsministre er enige om, at Norden skal være verdens mest integrerede region. Hvordan arbejder Nordisk Ministerråd for at nå dette mål? Nordisk Ministerråd har arbejdet målrettet på at reformere samarbejdet for også i det 21. århundrede at levere resultater, som er relevante for Nordens regeringer, erhvervsliv og borgere. Samarbejdet antager mange former, som både retter sig indad i Norden og ud over Nordens grænser.

Kl. 19.30-21.00: Vi går i Rødding Bio og ser ”Kvinde på krigsstien”.
Filmen vandt Nordisk Råds Filmpris 2018. Humørfyldt og intelligent feel good-film om en skruk økoaktivist. Filmen formår at tackle påtrængende globale dagsordener med lige dele humor, drama og musikalitet. Halla er en islandsk kvinde, der erklærer krig mod den industri og de politikere, som truer med at ødelægge hendes land. Hun går radikalt til værks, men så kommer et forældreløst barn ind i ligningen. Halldóra Geirharðsdóttir er en åbenbaring af kvindelig trods, sensualitet og virkelyst, mens den storslåede islandske natur bidrager med sit. Og når musikken bevæger sig ind i billedrammen, spilles der, så englene synger med i det høje.

Onsdag den 25. september
Heldagstur til Ejderen og Tønning med sejltur på Ejderen, Nordens sydgrænse
Kl. 7.45: Morgenmad.
Kl. 8.30: Afgang. Gennem historien har grænselandet Sønderjylland/Slesvig både været front og bro. Ejderen udgjorde fra 811 til 1864 grænsen mellem Romerriget og de nordiske lande. Samtidig fungerede området som en vigtig kulturbro mellem dansk, tysk og frisisk. Vi bliver klogere på begge funktioner med grænselandshistoriker Jan Wittrup som guide og fortæller. Efter stop med fortælling i den gamle gottorpske kerneby Aabenraa/Apenrade, runder vi Gottorp Slot i Slesvig. Næste stop er Ejderdæmningen. Herfra sejler vi på den historiske grænseflod med Adler Schiffe til Tønning. Den tidligere gottorpske fæstningsby spillede en særlig rolle i 1713, da den svenske hær trak op igennem hertugdømmerne. Det brugte den dansk-norske konge som argument for at tvangsbesætte de gottorpske dele af hertugdømmet Sønderjylland/Slesvig. I 1721 blev de inkorporeret i den danske krone. Vi hører fortællingen, og vores guide viser rundt i byen. Tønning har et levende dansk mindretal, som bl.a. råder over den historiske bygning Skipperhuset. Aftensmaden nyder vi på en fiskerestaurant i Husum, inden kursen atter sættes mod Rødding Højskole tæt ved Kongeåen, hertugdømmet Sønderjylland/Slesvigs historiske nordgrænse.

Torsdag den 26. september
Kl. 9.00: "Nordiske kanoner”. Morgensang v/ Eva Bach.

Kl. 9.40-12.00: ”Længslen efter noget større end en Tuborg fra fad?” v/ Aage Augustinus.
Et foredrag om forfatteren Johannes V. Jensen, der på den ene side gerne vil være tilfreds med verden, som den er, men på den anden side længes efter noget større end ”Vaskefad, skohorn, tandbørste og hele historien, tobak og solskin og Tuborg fra fad”. Der er i forfatterskabet en rastløshed og en voldsom spænding mellem hjemstavnskærlighed og udlængsel. Han så sit folk både indefra og udefra, og fra Himmerlandshistorierne til skildringer fra fjerne verdensdele har forfatterskabet samme vingefang som hans rejseliv, som etablerede ham som den mest berejste forfatter i dansk litteratur. Johannes V. Jensen modtog Nobels Litteraturpris i 1944.

Kl. 14.00-16.30:Berlinertrilogien v/ Anne B. Ragde. Samtale med Anette Jensen.
Anne B. Ragde er en af Norges mest populære forfattere. I Danmark er hun mest kendt for sin trilogi om de tre Neshov-brødre – Berlinertrilogien, som den også kaldes. De to første romaner ”Berlinerpoplerne” fra 2004 og ”Eremitkrebsene” fra 2005 blev senere til en norsk tv-serie. Både romaner og tv-serie ramte plet. Under samtalen berøres også forfatterens øvrige forfatterskab.

Kl. 19.30-21.00: ”Kære William”. En aften med Annika Hoydal i Rødding Frimenighedskirke.
Skuespilleren, sangeren og komponisten Annika Hoydal har i sin barndom kendt Færøernes store forfatter og billedkunstner William Heinesen. Hun fortæller, læser op og synger en blanding af egne erindringsbilleder, forfatterens ord samt de sange, han holdt af.

Fredag den 27. september
Kl. 9.00: ”Humor og fantasi i vestnordisk kunst”. Morgensang v/ Anette Jensen.

Kl. 9.30-12.00: "Ved Ishavet" v/ Lars Johansson.
Foredraget handler om hans nyeste historisk-dokumentariske roman. Romanenudspiller sig i den lille nordnorske fiskerbygd Berlevåg, hvor den unge fiskerkone Margit efter nogle kaotiske ungdomsår endelig har fået skabt sig et stabilt liv. Imidlertid forliser hendes mand under en vinterstorm, og hun står alene tilbage med små børn og uden livsgrundlag. En anden hovedperson i ”Ved Ishavet” er Jorunn, Margits uægte datter, som ikke bor hos sin mor, men kæmper med sin identitet i det lille religiøse samfund. Samtidig bliver Berlevåg en vigtig strategisk brik i tyskernes krig mod Rusland og det lille fiskersamfund oversvømmes af tyske soldater. Personer og handling i romanen har tæt relation til virkeligheden. Hvilke etiske dilemmaer medfører det? Og hvad siger personerne selv til at optræde i en roman?

Kl. 14.00 -16.00: Carl Larsson: "Det gode liv" v/ Grethe Bay.
Carl Larsson, svensk kunstner, var en suveræn akvarelmaler, en dreven illustrator og portrætmaler. Han er kendt og elsket for sine idylliske skildringer af familiens liv på den berømte gård Hyttnäs i Dalarnes Sundborn. Han malede drømmen om det gode liv, bygget op om familien, hjemmet, naturen og den enkle livsførelse. Han var med til at skabe et nordisk livsideal, som stadig er gældende. Selv havde Carl Larsson dystre øjeblikke, som ikke lader sig aflæse i hans billeder.

Kl. 16.30-17.30: "Sang under kirketag" v/ Mads Rykind-Eriksen.
Det er blevet en tradition i Rødding, at folk mødes og runder ugen af med en sangtime i den grundtvigske frimenighedskirke.

Kl. 19.00: Afslutningsaften med sang, fortælling og ostebord.

Lørdag den 28. september
Kl. 9.00: Morgensang: ”Gå da frit enhver til sit" v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8-8.45, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.