Naturvandringer. I Vadehavets vidunder og marskens mystik

Unikke vandringer og naturoplevelser med store fortællinger nord og syd for grænsen.

Farvernes landskab blæst ud under himlen.
Grønneste marker li'så langt som dit øje når.
Tidevandsbølgen viger og stiger.
Åndedrag gennem tusind år.

Sejlende sole mod vest rammer havet.
Splintrede spejle skyller ind mod det grønne land.
Rødmalte skyer jages på himlen.
Bølgeslag mod den lave strand.

Jens Rosendal, nr. 383 i Højskolesangbogen

Vadehavet og marsken er et af de mest fascinerende naturområder i Danmark, og i 2014 blev det optaget på UNESCOs verdensarvsliste som Nationalpark Vadehavet. Området er kendt for sit rige plante- og dyreliv og for sin barske natur med stormfloder og oversvømmelser. Digerne er et synligt bevis på menneskernes bestræbelser på at kontrollere naturkræfterne.

På dette kursus er vi én dag på højskolen, hvor vi skal høre om områdets flora og fauna og om de mennesker, der i århundreder har beboet disse egne. Derefter har vi fire dage med heldagsture, hvor vi en af dagene besøger Frisland og oplever den helt enestående vadehavsnatur på halligerne syd for grænsen. Vi sejler med den charmerende træfærge Rungholt til HalligLangeneß, hvor vi ser de karakteristiske frisiske gårde, placeret oppe på et varft for at sikre dem mod især efterårsmånedernesstormfoder.

De tre øvrige heldagsture går til den danske del af Vadehavet.

Den første dag besøger vi Vadehavscentret og dets prisbelønnede udstilling om Vadehavet og marsken og fortsætter til Rømø, hvor vi vandreri klitterne og hører om øens særprægede natur.

Den anden heldagstur går til Hviding og videre til Danmarks måske smukkeste landsby Ballum. Her møder vi digteren Jens Rosendal, hvis digte og sange er inspireret af det marsk- og vadehavslandskab, han bor midt i.

Den tredje heldagstur går med traktorbussen til Mandø, hvor vi ser den lille by, krydser klitterne, og går ind over Mandøs inderkog ud til bydiget mens vi ser på øens mange ynglefugle. Vi vandrer over vaden på Mandø Ebbevej tilbage til fastlandet og oplever, hvad det vil sige, at der er højt til himlen!

Kurset er tilrettelagt i samarbejde med Vadehavscenteret.

Tilmelding
Pris: 4.800 kr. på dobbeltværelse uden bad (tillæg 1000 kr. for enkeltværelse). 5.300 kr. på dobbeltværelse med bad. Tilmelding her eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.

Kursusvært
Mads Rykind-Eriksen, højskoleforstander, cand.mag. i historie og filosofi.

Medvirkende

  • Klaus Melbye, naturvejleder og leder af Vadehavscentret.
  • Guide fra Schutzstation Wattenmeer på Hallig Langeneß.
  • Jens Rosendal, digter og forfatter, rigt repræsenteret i Højskolesangbogen og Salmebogen med sine sange og salmer.
  • Pia Dahl, cand.pæd., foredragsholder, blokfløjtenist, organist, dirigent. Se mere på plus50.nu.
  • Mette Geil, theol., frimenighedspræst i Rødding Frimenighed.
  • Claus Feveile, mag. i forhistorisk arkæologi og middelalderarkæologi, museumsinspektør ved Sydvestjyske Museer i Ribe.


Kursusprogram

Søndag den 30. juni
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 19.30-21.00: ”Vadehav og verdensarv” v/ Klaus Melby.
Det at lade noget gå i arv er en styrke for nationens identitet. Kobler man samtidig Vadehav og Verdensarv, får man noget af det stærkeste og smukkeste. Dette understreger betydningen af Danmarks mest unikke naturområde Vadehavet, som rangerer blandt noget af det ypperligste natur på verdensplan. I mere end 26 år har Klaus Melbye formidlet Vadehavet, og han vil tage os med ud i det, gå i dybden og sætte området ind i et globalt perspektiv.

Mandag den 1. juli
Kl. 9.00: ”Fra kultur til arkitektur”. Skolevandring i morgenstunden v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.30-12.00: ”Vadehav, klima og stormfloder” v/ Klaus Melby.
For 30 år siden lyttede man med ved radioen over hele Danmark, når der blev varslet storm over Vadehavet. I dag er det blevet dagligdag at høre om klimaændringer og naturkatastrofer. Men hvor er Vadehavet i denne fortælling? Vil havspejlsstigningen fjerne Vadehavet og ødelægge dette skønne hjørne, eller vil landskabet følge med? Og hvad med baglandet og bagvandet? Hvad kan vi gøre? Vil vores børnebørn opleve Vadehavet? Klaus Melbye vil se tilbage og se frem.

Ribe og Kammerslusen
Kl. 13.00-17.30: Vi kører til Danmarks ældste by Ribe, der i århundreder var centrum for den indbringende marsk- og vadehavshandel. Byens rigdom afspejler sig i et prægtigt kirkebyggeri, fornemme købmandsgårde og velholdte bindingsværkshuse. Vi går en tur i middelalderbykernen, hvor vi ser Ribe Domkirke og Sct. Catharinæ Kloster. Bagefter kører vi ud til Kammerslusen, og drikker vores medbragte kaffe på digekronen, inden vi vandrer hen over marsken og ud til Vadehavet. Vi vandrer ca. 5 km. Turleder: Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 19.30-21.00: Fortællecaféen: ”Carl Nielsen og Højskolesangbogen” v/ Pia Dahl.
Carl Nielsen skrev ”Min fynske barndom”, måske den smukkeste danske bog om musikalitet, om taknemmelighed ved at eksistere, om ydmyghed, om livsglæde. Bogen er lille, men indholdet er stort. Mange sange i Højskolesangbogen er sat i musik af Carl Nielsen. Den store komponist rammer det enkle ord, med en autentisk tone. Men hvordan? Det er det, vi får belyst i denne fortælling.

Tirsdag den 2. juli
Vadehavscentret og Rømø
Kl. 7.30: Morgenmad.
Kl. 8.15: Afgang.
Kl. 9.30-17: Vi starter ved Vadehavscentret – porten til UNESCOs verdensarv – som netop er blevet ombygget og udvidet for 72 millioner kroner. Klaus Melbye vil tage os med igennem det flotte, nye center, hvor verdensarven formidles på en helt ny og unik måde, samtidig med at den afspejles i den æstetiske arkitektur. Her skal vi blandt andet se centrets nye kulturrum med områdets store historiske epoker omkring frisernes indvandring, hvalfangst, okseudskibning, digebyggeri m.v. samt ”Trækfuglenes Vadehav”, hvor vi oplever trækfuglenes univers og Vadehavets Verdensarv, så vi er forberedt til turen til Rømø denne eftermiddag og besøget på Mandø fredag.

Efter frokost kører vi til klitøen Rømø, hvor vi vandrer i Kirkeby Plantage, bjergfyrplantagen med øens højeste punkt Spidsbjerg, inden vi fortsætter ud til Slagtebænken. Stedet har fået sit navn på grund af det naturskabte hul i klitrækkerne, der blev skæbnesvanger, da havet for år tilbage brød igennem, og strandengene blev oversvømmede, og en masse græssende får druknede. Slagtebænken ligger stadig som et åbent sår i klitrækken, og i stormvejr kan havet skylle ind over strandengene og moserne bag klitrækken. Undervejs gennem Rømøs fascinerende landskab hører vi også øens udfordringer. Vi vandrer ca. 6 km. Turledere: Klaus Melby og Mads Rykind-Eriksen.

Onsdag den 3. juli
Heldagstur til HalligLangeneß
Kl. 6.30: Morgenmad.
Kl. 7.15-20.45: Vi kører til Frisland og sejler med Nordtysklands mindste træfærge til Hallig Langeneßi den nordtyske del af Vadehavet. Langeneß(Langenæs på dansk) er den største og mest uberørteaf halligerne. Ved ankomsten starter vi med frokost på Gast­haus Hil­li­gen­ley. Derefter kører vi med Halligexpress på øen og besøger et halliglandbrug, hvor vi også ser en af halligernes ”pesels”, som er gårdens fine stue fra 16-1700-tallet, der vidner om sejltiden, hvor mange fra halligerne var kaptajner på de store skibe på verdenshavene.
Hallig Langeneßhar 19 varfter og oplever landunter flere gange om året. Landunter er, når havet går ind over halligen, så kun varfter, hvor gårdene og kirken ligger, rager op over vandet. Vi vil gå en tur på den naturskønne ø og opleve dette fantastiske halliglandskab. Vi vandrer ca. 5 km. Turledere: Klaus Melby og Mads Rykind-Eriksen.

Torsdag den 4. juli
Hviding, Ballum og Jens Rosendal
Kl. 7.45: Morgenmad.
Kl. 8.30-18.00: Vi kører til Hviding Kirke, hvor vi møder Claus Feveile, der fortæller om stedet. Tilbage i middelalderen var Hvidingnæs et vigtigt udskibningssted for studeeksporten, som var en indbringende handel. For pengene byggede man blandt andet Hviding Kirke, der rejser sig som marskens katedral i landskabet. Kirken er et sandt skatkammer med Maria-tavle og en stor treføjet altertavle med en rosenkrans, hvis roser symboliserer trosbekendelsen, og hvis små roser symboliserer fadervor og Ave Maria – et enestående kirkekunstværk fra tiden før reformationen.

Vi kører videre til Hviding Engsø med dets mange fugle og Rejsbystenen, der vidner om stormfloden i 1923, som var sidste gang, vi mistede mennesker til havet. Fra Rejsbystenen, der står ved Rejsby Sluse – hvor mange kunstnere igennem tiden har hentet inspiration til materialer af Rømødæmningen – vandrer vi videre til starten af Rømødæmningen. Vi krydser geesten ved Astrup Banke,hvor man hentede alle materialerne til Rømødæmningen, ogvandrer videre ned i den flade og dybe Ballum marsk. Herfra tager vi bussen til Ballum, hvor vi går en tur i den lille landsby, hvis smukke gamle marskhuse ligger fuldstændig intakt rundt om middelalderkirken. Vi fortsætter hen over marsken og ud til Vadehavet. Herfra kører vi til Ballum Multihus, hvor vi drikker kaffe, inden vi overlader scenen til Jens Rosendal, hvis digtning er inspireret af naturens storm og stille, tidevandet og fugletrækket, varfter og diger og sejlende sole. Jens Rosendal er med mere end 1000 sange og salmer en af Danmarks mest produktive sangskrivere, og han er den nulevende dansker med flest sange i Højskolesangbogen. Hans kendte sang, "Du kom med alt det der var dig", er oversat til 18 sprog, senest til russisk.Vi vandrer ca.10 km. Turledere: Klaus Melbye og Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 19.30-21.00: Fortællecaféen: "Livet er det bedste, vi har. Eksistensfilosofiske efterklange" v/ Mads Rykind-Eriksen.
Mennesket har til alle tider forsøgt at sætte ord på nogle af de grundlæggende livsvilkår, det er underlagt: Livet, døden, det gode, det onde, det smukke, naturen, forholdet til det andet menneske, ønsket om at skabe en bedre verden og meget, meget mere. I vores sange, myter og historie ligger der en livsvisdom, som vi ofte ikke er opmærksomme på. De filosofiske efterklange løfter tilværelsen ind i livskraftens spændingsfelter.

Fredag den 5. juli
Mandø
Kl. 9.15-17: Målet for dagens udflugt er vadehavsøen Mandø, som vi kommer til med traktorbussen. På øen vandrer vi ud forbi stormflodssøjlen og med udsigt ud over vaderne til højsandetKoresand. Derefter krydser vi klitterne, går ind over Mandøs inderkog og ud til bydiget, hvor vi ser stormflodshullet fra 1923 og oplever Mandøs enge. Det er en god idé at medbringe en kikkert, da vi undervejs møder Mandøs ynglefugle. Efter frokosten kører vi med traktorbussen mod fastlandet. På Låningsvejen, hvor Mandø Ebbevej begynder, skifter vi vandreskoene ud med sandaler, der kan tåle vand, og går tilbage over Ebbevejen (gummistøvler kan lånes). Vi vandrer ca. 10 km. Turledere: Klaus Melbye og Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 19.00: Festmiddag med sang.

Kl. 20.30: Fernisering af udstillinger fra holdene på Kreativ sommerhøjskole 2019.

Kl. 21.30: Koncert med spillemændene fra holdet ”RUSK 2019. Global folkemusik”.
Derefter ostebord og festhygge m.m.

Lørdag den 6. juli
Kl. 9.00: "Gå da frit enhver til sit." Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afsked og afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8.-8.45, morgensang kl. 9, frokost kl. 12, eftermiddagskaffe kl. 15, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Kurset forløber sideløbende med tre andre kurser:

  • Kreativ sommerhøjskole med værksteder i billedvævning, skaftevævning, tekstiltryk og keramik.
  • RUSK 2019. Global folkemusik.
  • Livsglædens nødvendighed.

Morgensang og nogle få arrangementer er fælles for alle kurserne.