Med saft og kraft

Jeg vælger mig april!
i den det gamle falder,
i den det ny får fæste;
det volder lidt rabalder, –
dog fred er ej det bedste,
men at man noget vil.

Jeg vælger mig april!
fordi den stormer, fejer,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner ejer,
fordi den kræfter vælter, –
i den bli'r somren til!
B. Bjørnson, Højskolesangbogen nr. 28

En uge i selskab med forårsbebudere
Saft og kraft er en gammel vending for det, der giver smag og næring. Når højskolen er bedst, giver den smag på livet og tilsætter den næring, der skal til for at leve det. Det er det, vi gør på Rødding Højskole i denne uge – udfolder den bedste højskole, vi kender.
Vi kan sige om en anden, at ”han gjorde, hvad han kunne, men det var uden saft og kraft.” Det er ikke nogen rar dom at få, og den tilstand fortjener vi mennesker ikke at havne i.
Saften er ”den væde, der gøder jorden,” står der i ordbogen. Saften er næringen, uden hvilken intet kan gro. Saften er symbolet på grokraft, sundhed og styrke.
Kraften – livskraften – er ”den iboende evne til at arbejde, virke og fungere på rette måde,” forklarer ordbogen.

Livskraften er den styrke, der sætter vores liv i bevægelse
– og den har mange navne. Poesien digter om en bevægende kraft, en drivende kraft, en kærlig kraft og en levende kraft. I hverdagslivet snakker vi om handlekraft, en fremfarende kraft og nogle gange også om åndskraften. I denne uge sætter vi kræfterne i spil.

Ugens perler
Med store naturoplevelser, poesi og sange, livgivende foredrag, filosofiske betragtninger, gode historier og kulinariske overraskelser vil vi give dig saft og kraft til at gå foråret og livet i møde.
Vi skal køre med traktorbus til Mandø, se på sæler ved Koresand og til marskmiddag på Den Gamle Digegreves Gård. Gennem foredrag får du indblik i den natur, vi møder.
Vi skal høre foredrag om kunstneren Emil Nolde og besøge hans museum i Seebüll. Undervejs gør vi holdt i Ballum, hvor digteren Jens Rosendal tager imod og fortæller om sine sange.
Vi skal besøge Sdr. Hygum forsamlingshus, hvor de har dækket op med sønderjysk kaffebord. Folkemindeforsker og museumsinspektør Anne Marie Overgaard fortæller om kaffebordet, og introducerer de sønderjyske sange, der hører kaffebordet til.
Vi forkæler dig med en gourmetmiddag på Sønderskov Slot, hvor pianisten Rasmus Skov Borring kommer forbi og tager plads ved flyglet.
Indimellem får vi besøg af historiker og forfatter Michael Böss med et foredrag om stedernes betydning for, om vi er rodløse eller rodfaste. Forfatter og foredragsholder Erik Lindsø kommer og underholder os med et foredrag om humor som medicin. Komponisten Erik Sommer tager os med på rejse i den folkelige sang og visetrioen, Tom Frederiksen, Finn Olafsson og Torsten Olafsson, underholder med den danske visetradition.

Velkommen blandt forårsbebudere på Rødding Højskole
Mads Rykind-Eriksen
forstander

Tilmelding
Pris: 4.950 kr. på dobbeltværelse uden bad (tillæg 1.000 kr. for enkeltværelse). 5.450 kr. på dobbeltværelse med bad. Tilmelding her eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.

Kursusvært
Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole, cand.mag. i historie og filosofi.

Medvirkende

 • Rasmus Skov Borring, pianist og komponist. Har senest udgivet CD’en "Livets mærke" med sange af Jens Rosendal.
 • Mette Geil, cand.theol. og frimenighedspræst ved Rødding Frimenighed.
 • Bo Ejstrud, museumsleder, Museet Sønderskov.
 • Ruth og Christian Lorenzen, ejere af Klægager – Den Gamle Digegreves Gård – der i 2017 blev kåret som Danmarks smukkeste bondegård.
 • Klaus Melby, naturvejleder og leder af Vadehavscentret.
 • Josephine Nielsen-Bergqvist, museumsinspektør ved Ribe Kunstmuseum, cand.mag. i kunsthistorie.
 • Anne Marie Overgaard, museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.
 • Jens Rosendal, forfatter og sang- og salmeskriver med 13 sange i Højskolesangbogen, tidl. højskolelærer.
 • Erik Sommer, korleder og tidl. højskoleforstander, men mest kendt som komponist til en lang række melodier i bl.a. Den Danske Salmebog og Højskolesangbogen. Han er en af vores største formidlere af den folkelige sang. I 2015 fik han Den Folkelige Sangs Pris for sin indsats.
 • Erik Lindsø, foredragsholder og forfatter. Har bl.a. skrevet bøgerne "Der er nu noget ved livet, man ikke finder andre steder" og "Livet er i det mindste en historie værd".
 • Michael Böss, kommentator ved Jyllands-Posten, historiker og forfatter til blandt andet ”Det demente samfund– historieløshed i nutidskulturen” (2014) og”Forsvar for nationen" – Nationalstaten under globaliseringen” (2006).
 • Visetrio bestående af TomFrederiksen, Finn Olafsson og Torsten Olafsson. Tom Frederiksen: trubadur, fortolker af bl.a. danske viser. Finn Olafsson: komponist, guitarist og kor. Torsten Olafsson: akustisk bas og kor. Tom Frederiksens album ”Synger/sangskriver” blev i 2008 nomineret til ”Årets danske visealbum” ved Danish Music Awards, og trioens fælles 2010 album "Hyldest til Tony Vejslev & Frank Jæger" har siden bragt dem rundt i landet. 

Kursusprogram

Søndag den 7. april
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst og rundvisning v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 19.30-21.00: ”Den som mærker, at græsset gror" v/ Erik Sommer.
Vi har bedt Erik Sommer skyde kurset i gang, for så kommer vi godt fra start. Han gør det  med sange og fortællinger om historierne bag sangene, om begivenheder og om folk, der igennem tiden har haft noget på hjerte, og krydrer det med anekdoter og kommentarer til den tid, vi kender, og tanker om det, der kommer.Erik Sommer er komponist og har skrevet melodier til nogle af de sange, vi elsker at synge, fx "Du som har tændt millioner af stjerner".

Mandag den 8. april
Kl. 9.00: Morgensang i Rødding Frimenighedskirke, hvor vi ser kirken og hører den gribende historie om præsteparret, der mistede to sønner under Første Verdenskrig. V/ frimenighedspræst Mette Geil.

Kl. 9.40-12.00: ”Mellem himmel og hav, ebbe og flod. Vadehavets og marskens natur og mennesker” v/ Klaus Melby.
Klaus Melby er leder af Vadehavscentret, porten til Nationalpark Vadehavet – den danske del af Unesco Verdensarv – som efter en omfattende renovering og udbygning genåbnede den 2. februar 2017. I mere end 25 år har han færdedes i dette område, og han ved alt om ebbe og flod, blomster og siv, fugletræk og fugls føde i naturens største spisekammer. Med sine billeder og sine historier, fortæller han om det, så man tænker: Det må jeg se! Og det skal vi. På torsdagens udflugt har vi Klaus Melbye med som guide.

En eftermiddag om det sønderjyske kaffebord i ord og kalorier
Kl. 14.00-17.00: Vi tager til Sønder Hygum forsamlingshus, der i 1907 blev bygget som samlingssted for de dansksindede sønderjyder. Her kunne de få lov til at være i fred for de tyske myndigheder; men spiritusbevilling kunne de ikke få. I stedet skabte de det sønderjyske kaffebord. Museumsinspektør Anne Marie Overgaard fra Museum Sønderjylland kommer og fortæller historien om sønderjydernes enestående kagetradition. Naturligvis får vi smagsprøver.

Kl. 19.30-21.00: "Kunst, kærlighed og blomster i marsken. Om Emil Nolde" v/ Josephine Nielsen-Bergqvist.
Emil Noldes kunst er elsket og værdsat af mange danskere. Og hans liv er lige så fascinerende som hans kunst. Foredraget er en optakt til tirsdagens heldagstur, hvor vi besøger Emil Nolde Museet i Seebüll syd for grænseovergangen ved Rudbøl.

Tirsdag den 9. april
Heldagstur med natur, poesi og kunst. Møde med Jens Rosendal, marskens digter, og Emil Nolde, marskens maler
Kl. 7.15: Morgenmad.
Kl. 8.00-17: Vi kører til Ballum, hvor vi går en tur i den lille landsby, hvis smukke, gamle marskhuse ligger fuldstændig intakt rundt om middelalderkirken. I Ballum bor Jens Rosendal, marskens egen digter, og ham har vi sat stævne i Ballum Multihus, hvor han vil fortælle om nogle af sine sange.
Vi spiser frokost i Ballum. Derfra går turen sydover, mens vi hører historien om diger og digebrud, katastrofer og tragedier. Vi passerer den lille, særprægede grænseovergang ved Rudbøl, få kilometer fra Emil Nolde Museet i Seebüll, som er næste stop. Hus og have rummer vidunderlige værdier for øjet: Malerier, akvareller og grafik i det hus og atelier, som Nolde og hans kone Ada byggede til sig selv i 1920'erne. Stedet med den historiske,  farverige blomsterhave er en oase midt i det flade marskland. Turleder: Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 19.30-21.00: "Frank Jæger og Tony Vejslev – sprogets og musikkens univers.” Koncert i Rødding Frimenighedskirke med trioen Tom Frederiksen, Finn Olafsson og Torsten Olafsson som på akustisk guitar og bas fortolker de evigt aktuelle digte af Frank Jæger. Til koncerten hører vi også nogle af Tom Frederiksens egne viser.

Onsdag den 10. april
Kl. 9.00: ”Så syng da, Danmark, lad hjertet tale”. Morgensang om Højskolesangbogen v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-12.00: "Nationalitet er noget vi gør, snarere end noget vi har" v/ Michael Böss.
Nationalitet har to sider: en formel og en mental. Den første handler om statsborgerskab og alt, hvad der følger med i form af rettigheder og pligter. Det er den, der bliver registreret i passet og den formular, man skal udfylde i flyet for at komme ind i mange lande uden for EU. Den anden side er den personlige og indre nationalitet. Den handler om følelser, forestillinger, adfærd og værdier. Dette foredrag handler om den mentale side. Om hvordan vi udtrykker vores nationalitet til hverdag og fest, men for det meste uden at vi tænker over det. Nationalitet er nemlig en bestemt måde at leve, tænke og føle på. Men den forandrer sig gradvist. Er vi måske på vej mod en opløsning af dansk nationalitet?

Kl. 14.00: Rundvisning på højskolen v/ Mads Rykind-Eriksen.

En aften for livsnydere – klostervandring og slotsgourmet med visesang
Kl. 15.30: En aften for livsnydere – guldgraverhistorier og slotsgourmet med visesang.
Smukt inde i skoven ligger Sønderskov Hovedgård med hovedbygning fra 1620, som vi besøger. Vi starter med at vandre tre kilometer ad Klosterruten, der løber gennem Jylland, og passerer Sønderskov Mølle med aner fra 1500-tallet. Vi fortsætter igennem kuperet terræn og moselandskab omkring Møllesøen, før vi kommer til Sønderskov Hovedgård. Her tager museumsleder Bo Ejstrud imod os og fortæller historien om Danmarks største vikingeskat, fundet netop her på egnen. Senere hører vi om slottets historie og får en rundvisning på det lille museum, inden vi fortsætter ned i den hvælvede middelalderkælder, hvor Restaurant Herregårdskælderen ligger – kendt for sin udsøgte gourmetmad. I fakkelskærets lys får vi serveret årstidens spise. Under middagen kommer komponisten Rasmus Skov Borring og sætter sig ved flyglet for at tage os med på rejse i den danske sang.
Kl. 21.30: Hjemkomst.

Torsdag den 11. april
Heldagstur. Naturvandringer på Mandø og Koresand. Middag med marsklam på
Den Gamle Digegreves Gård
Kl. 7.30: Morgenmad.
Kl. 8.15-22: Heldagstur. Vi starter ved Vadehavscentret, porten til Nationalpark Vadehavet – den danske del af Unescos Verdensarv Vadehavet – som netop er blevet ombygget og udvidet for 66 millioner kroner. Klaus Melbye vil tage os med igennem det flotte, nye center, hvor verdensarven formidles på en helt ny og unik måde, samtidig med at den afspejler sig i den æstetiske arkitektur.

Kl. 10.30: Vi tager traktorbussen til Mandø og spiser tidlig frokost. Bagefter skal vi se øens særprægede natur, gå på havets bund og opleve Vadehavets plante- og dyreliv, vandre en tur rundt i den lille by, hvor vi ser kirken og stormflodssøjlen, inden vi fortsætter ud i klitterne, hvor de går over i havdiget. Vi tager traktorbussen videre til Koresand, Danmarks største højsand, hvor vi skal se den store sælbanke. Koresand er 25 km2 og et af de mest dynamiske områder i landet. Højsandet er starten på en ø-dannelse, der ligger mellem hav og land, og hvor det højeste punkt ikke er mere end 1,5 meter over 0.
Vi afslutter dagen med en middag kreeret på marsklam i stemningsfulde lokaler på Klægager– Den Gamle Digegreves Gård, hvis navn henviser til den nuværende ejer Christian Lorenzen og hans far, som havde titel af digegreve. I 2005 blev det gamle stuehus fra 1857, forhaven og senere resten af gården nænsomt restaureret, med respekt for den oprindelige stil. Vi får historien om stedet og dets historie af ægteparret Ruth og Christian Lorenzen og efter middagen, når vi drikker kaffe, synger vi fra Højskolesangbogen. Turledere: Klaus Melby og Mads Rykind-Eriksen.

Fredag den 12. april
Kl. 9.00: "Lysets engel går med glans". Morgensang om B.S. Ingemann v/ Erik Lindsø.

Kl. 9.40-12.00: ”Humor som medicin. Om livsmod, livslyst og livsglæde” v/ Erik Lindsø.
Humor er det bedste værn mod stress. Med humor når vi det samme, men for nedsat tempo, vi bliver langsomme i vendingen, men hurtige i replikken. Vi kan være i dårligt humør eller ikke i humør til noget, men med humor kommer vi altid i godt humør. Man kan fx ikke blive vred eller sur på den, man griner sammen med. Med humor kan vi vende mismod til livsmod. Med humor kan vi afvæbne den, der er urimelig og redde situationen. Humoren er en elastik af solidaritet og tilgivelse. Humoren fornyr og forynger vores livssyn. Humoren gør os finurlige og eventyrlige. Med humor får vi overskud til at drage virkeligheden i tvivl. Et foredrag, hvor der skal lyttes med lattermusklen.

Kl. 14.00-16.00: ”Livet er det bedste, vi har. Eksistensfilosofiske efterklange” v/ Mads Rykind-Eriksen.
Mennesket har til alle tider forsøgt at sætte ord på nogle af de grundlæggende livsvilkår, det er underlagt: Livet, døden, det gode, det onde, det smukke, naturen, forholdet til det andet menneske, ønsket om at skabe en bedre verden og meget, meget mere. I vores sange, myter og historie ligger der en livsvisdom, som vi ofte ikke er opmærksomme på. De filosofiske efterklange løfter tilværelsen ind i livskraftens spændingsfelter.

Kl. 16.30-17.30: "Jeg vælger mig april." Sang under kirketag i Rødding Frimenighedskirke.
I den grundtvigske kirke, der er nabo til højskolen, har man tradition for at slutte arbejdsugen med fællessang. Vi møder op sammen med folk fra byen og synger forårssange udvalgt af frimenighedspræst Mette Geil.

Kl. 19.00: Afslutningsfest. Festmiddag med sang, fortælling og ostebord.

Lørdag den 13. april
Kl. 9.00: ”Gå da frit enhver til sit”. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8-8.45, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.