Livsglædens nødvendighed

 

Livsfilosofisk uge om den muntre alvor og det gode liv

Liv uden bevægelse kan være godt nok
for gulerødder og kålhoveder.
Grundtvig.

Hvis man ikke kan glædes, kan man heller ikke sørge.
Glædestårer er, når det uoprettelige genoprettes.
Johannes Møllehave.

Livsmod er det, som man løbende får sat ind på sin glædeskonto. På dette kursus sætter vi en hel del ind på kontoen!

Det fortælles om Storm P., at en dag, hvor han maler et portræt, kommer en af hans venner på besøg. Storm P.’s portrætter er ofte farverige, og han elskede klovnen som figur. Vennen siger: ”Kan du ikke tegne de mennesker, så de ligner?”. Storm P. svarer: ”Jo, det kan jeg godt, men jeg nænner det ikke.”

Jeg kan sagtens tegne dig, sådan som du ser ud i dag, hvor du har fået det forkerte ben ud af sengen og ligner en langtidsskuffet, bekymringsparat levebrødspessimist. Men ved du hvad? Det nænner jeg ikke. Derfor tegner jeg dig ikke, som du serud, men som fortjenerat se ud. Det er derfor, jeg giver dig farver på og en fjer i hatten, pakker dig ind i regnbuen og hæver himlen over dig.

Det fortrinlige ved Storm P. er, at han træner vores evne til at springe over skygger – ikke blot vores egne, men de skygger vi hver især har. Han tager livseliksir fra de livlige og giver det til de kedelige.

Livsglæden oplyst gennem filosofi og fortælling
Ugen kendetegnes ved, at vi trækker på dem med livlighed og livsglæde i behold. Når vi tænker over glæden, tænker vi samtidig med glæden. I løbet af ugen lader vi tre af vores største tænkere forklare begrebet glæde: Grundtvig, Kierkegaard og K.E. Løgstrup. Deres tanker udlægges af kendere og forskere på feltet: Pia Søltoft, David Bugge og Aage Augustinus.

På kurset udlægger vi livsglæden i fortælling og sang. Forstander Mads Rykind-Eriksen fortæller om livets efterklange og musiker Pia Dahl om livets musikalitet. Jesper Grunwald beretter om glæden ved at skifte jobbet som topchef ud med rollen som taxachauffør for at realisere en gammel drøm. Forfatter Erik Lindsø holder foredrag om kunsten at være en glædesspreder, og i den forbindelse tegner han i et foredrag et portræt af Johannes Møllehave som livsglædens lysmester.

Glæd dig endvidere til at møde digteren Jens Rosendal, som vi sætter stævne på en udflugt til marsken og Vadehavet. Ligesom vi en eftermiddag kører til Sønder Hygums historiske forsamlingshus til sønderjysk kaffebord i ord, sang og kalorier.

Fortællecaféen
Fire aftener holder vi åbent i fortællecaféen, hvor du over kaffen, kagen og rødvinen og med Højskolesangbogen på bordet får fortalt gode historier til liv og lyst.

Livsglæden er det, der gør livet levende
Vi byder velkommen til en højskoleuge, hvor vi med foredrag, fortælling, sang og samvær slår et slag for livsglædens nødvendighed og tager dig med på en rundrejse i smilets og den muntre alvors univers.

Tilmelding
Pris: 4.850 kr. på dobbeltværelse uden bad (tillæg 1000 kr. for enkeltværelse). 5.350 kr.på dobbeltværelse med bad.  Tilmelding her eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.

Medvirkende

 • Aage Augustinus, cand.theol., foredragsholder, tidl. højskoleforstander.
 • David Bugge, cand.theol., ph.d., forfatter og lektor i teologi ved Aarhus Universitet.
 • Pia Søltoft, cand.theol., ph.d., forfatter til en lang række bøger om Søren Kierkegaard og ejer af konsulentfirmaet Coaching Kierkegaard.
 • Jesper Grunwald, journalist og tidligere topchef i Danmarks Radio, nu taxachauffør, forfatter og foredragsholder.
 • Mette Geil, cand.theol., frimenighedspræst i Rødding Frimenighed.
 • Niels Ole Frederiksen, lærer, højskolemand og fortæller. Se www.nof46.dk.
 • Jens Rosendal, forfatter, digter og sangskriver.
 • Mads Rykind-Eriksen, forstander på Rødding Højskole, cand.mag. i historie og filosofi.
 • Charlotte Støjberg, organist og medlem af folkemusiktrioen Zenobia.
 • Anne Marie Overgaard, cand.mag. og museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.

Kursusværter

 • Erik Lindsø, lærer, højskolemand, forfatter og foredragsholder. Se mere på www.eriklindsoe.dk.
 • Pia Dahl, cand.pæd., foredragsholder, blokfløjtenist, organist, dirigent. Se mere på www.plus50.nu.

Kursusprogram

Søndag den 30. juni
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst v/ Mads Rykind-Eriksen.
Introduktion til ugen v/ Erik Lindsø.

Kl. 19.30-21.00: "Så selv en sten kan blomstre. Digte der virker." V/ Erik Lindsø.
Når livet træder i karakter og får betydning for os, når vi rammes af sorg eller vi beruses af glæde, får vi brug for ord, vi ikke har i hverdagssproget. "Vi har ikke ord for det," siger vi. Men de ord, vi mangler, findes i digte og sange. Ord kan blive så store, at hvad de nævner bliver til skæbner. Samtidig kan vi ikke forstå verden og livet længere, end vi har sprog til. Derfor er poesi og sange ligeså vigtige i opdragelsen som viden og facts. Et foredrag, der lader digte og sange tolke de største øjeblikke i livet.

Mandag den 1. juli
Kl. 9.00: ”Fra kultur til arkitektur”. Skolevandring i morgenstunden v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-12.00: "Et jævnt og muntert virksomt liv. Grundtvig og livsglæden" v/ Aage Augustinus.
Livet er i egentligste forstand uoverskueligt. Alligevel må vi se at komme til rette med det, så det bliver til glæde for én selv og andre. At livet skal være til glæde, slår Grundtvig fast. Livets grundstemning er glæden, og den skal man arbejde på. Grundtvig kalder det ligefrem ”dødbideri”, når vi henfalder til sortsyn over dagens mulighed. Vi bider i døden i utide, når vi ikke tager glæden på os. Grundtvig så det som sin livsopgave at fremme og vække lysten til at leve og glæden ved livet og tilsvarende bekæmpe det, der til alle tider vil true med at kvæle livslysten. Vi vil følge Grundtvigs liv frem til gennembruddet, hvor livets grundstemning for ham så ubetinget bliver glæden – glæden ved at være til.

Kl. 14.00-16.30: "En udsat blandt indsatte. Om en barndom i Horsens Tugthus blandt røvere og udbryderekonger" v/ Niels Ole Frederiksen.
Niels Ole Frederiksens far var præst i Danmarks mest afgrænsede kirkesogn, Horsens Statsfængsel. Mellem dette lidt mærkelige kirkesogns ydre afgrænsede hegn og det lukkede fængsels høje ringmure er han født i det nordvestlige soveværelse i en af anstaltens funktionærboliger.Han blev døbt i dette sogns egen kirke, Fængselskirken.
Niels Ole Frederiksen fortæller om dem, der har afsonet en dom i fængslet og om fanger, han har mødt, bl.a. udbryderkongen C. A. Lorentzen, hvis motto var: "Er der vilje, er der vej".

Kl. 19.30-21.00: Fortællecaféen: ”Carl Nielsen og Højskolesangbogen” v/ Pia Dahl.
Carl Nielsen skrev ”Min fynske barndom”, måske den smukkeste danske bog om musikalitet, om taknemmelighed ved at eksistere, om ydmyghed, om livsglæde. Bogen er lille, men indholdet er stort. Mange sange i Højskolesangbogen er sat i musik af Carl Nielsen. Den store komponist rammer det enkle ord med en autentisk tone. Men hvordan? Det er det, vi får belyst i denne fortælling.

Tirsdag den 2. juli
Kl. 9.00: ”Se, nu stiger solen." Morgensang i Rødding Frimenighedskirke, hvor vi ser kirken og hører den gribende historie om præsteparret, der mistede to sønner under Første Verdenskrig. V/ Mette Geil.

Kl. 9.40-12.00: "Livets musik. Om at leve livet musikalsk" v/ Pia Dahl.
Det første, det ufødte barn hører i moders liv, er hjerteslaget, pulsen, rytmen – livets rytme. Det sidste, den døende hører, er vores stemmer, lydene omkring os … musikken, livets musik. Alle mennesker har en musikalitet, en fornemmelse ikke bare for rytme, melodi og harmoni, men for en musikalsk tilgang til livet og livets udfordringer. Musikalitet er en menneskelig udtryksform og en måde at kommunikere på. ”At være musikalsk” handler altså ikke blot om at kunne synge rent eller være god på et dansegulv – musikalitet er en måde at leve på, være til i verden på. Det er det, dette foredrag handler om.

En eftermiddag om det sønderjyske kaffebord i ord og kalorier
Kl. 14.00-16.30: Vi tager til Sønder Hygum Forsamlingshus, der i 1907 blev bygget som samlingssted for de dansksindede sønderjyder. Her kunne de få lov til at være i fred for de tyske myndigheder; men spiritusbevilling kunne de ikke få. I stedet skabte de det sønderjyske kaffebord. Museumsinspektør Anne Marie Overgaard ved Museum Sønderjylland kommer og fortæller historien om sønderjydernes enestående kagetradition. Naturligvis får vi smagsprøver.

Kl. 19.30-21.00: Fortællecaféen: "Lattermild og gavmild. Fortællinger fra Møllehaven" v/ Erik Lindsø.
"Der er ikke mere end 40 cm mellem et klap på skulderen og et los i røven," siger Johannes Møllehave. Selv hører han til dem, der giver klap på skulderen, og han har gjort det i fire årtier samtidig med, at han har kildret vores lattermuskel. Han har i sine tusindvis af foredrag bevist, at Dario Fo har ret, når han siger, at ”vil du proppe alvor ned i halsen på en mand, må du først få ham til at åbnemunden af grin.” Ingen som Johannes Møllehave har insisteret på glæden som en livsopgave, og han citerer gerne Mark Twain: "Man skal leve sit liv, så selv bedemanden bliver ked af det, når man dør," Eller: "Det er for tidligt at bekymre sig, og for sent at ærgre sig."

Onsdag den 3. juli
Kl. 9.00: "På trods af tvivl og stort besvær." Morgensang om Jens Rosendal v/ Erik Lindsø.

Kl. 9.40-12.00: "Forundring fryder. Et opgør med trivialiteten" v/ David Bugge.
Det trivielle er det ensformige og det banale, det der er forudsigeligt og derfor i længden uinspirerende, trættende og glædesløst. I en let tilgængelig form – og under inddragelse af bl.a. K.E. Løgstrup, Martin A. Hansen og Karl Ove Knausgård – viser foredraget, hvordan digtningen og fortællingen på forskellige måder søger at overvinde den trivialitet, der har det med at kendetegne vores traditionelle tilgang til verden.

Kl. 14.00-16.30: Verden set gennem forruden på en ”Mercer” v/ Jesper Grunwald.
Han havde alt, hvad der hører sig til et topjob i mediebranchen: Luksuslejlighed på Strandvejen, aftryk på fremtidens strategier, jævnlige konferencerejser til Europa og USA. For alt det blev han ridder af Dannebrog. Men så en dag tog han en anden frakørsel på motorvejen og kørte direkte ud i DR’s HR-afdeling – og sagde sin stilling op. Nogle dage senere var han at finde i en Mercedes – som taxachauffør – for at opfylde en gammel drøm, som var trængt i baggrunden af den solide karriere, en drøm om at møde mennesker på helt almindelige vilkår, og fortælle og skrive om menneskers dagligdag fuld af håb og vrede, politik og kærlighed, skuffelser og sejre. Jesper Grunwald fortæller om sin omvendte dannelsesrejse, der fik ham til at elske livet, som det kommer til udtryk i vogn 1‑0024.

Kl. 19.30-21.00: Fortællecaféen: "10 blokfløjter og 1 blokfløjtespiller. Koncert med fortællinger" v/ Pia Dahl.
Hvor mange blokfløjter har Pia Dahl? Det ved hun knapt selv. Men de 10 bedste og mest forskellige i hele samlingen får lov at komme med til denne spændende musikfortælling. Den største blokfløjte er på størrelse med Pia selv, og den mindste bor i hendes dametaske. Pia fortæller om blokfløjterne, ”ur-instrumentet”, og hun viser os forskellen på klange, muligheder, vaner og traditioner. Der er folkemusik på programmet og musik fra forskellige tider.

Torsdag den 4. juli
"Du kom med alt det der var dig". Heldagstur med poesi, kunst og stor natur. Besøg hos Jens Rosendal
Kl. 9.00-17.00: Vi kører til Danmarks ældste by Ribe, der i århundreder var centrum for indbringende marsk- og vadehavshandel. Byens rigdom afspejler sig i et prægtigt kirkebyggeri, fornemme købmandsgårde og velholdte bindingsværkshuse. Vi går en tur i middelalderbykernen, hvor vi ser Ribe Domkirke og Sct. Catharinæ Kloster. Desuden besøger vi Ribe Kunstmuseum, hvis permanente samling består af hovedværker af guldaldermalere, skagensmalere og klassiske modernister.
Vi kører sydpå til Ballum, hvor vi går en tur i den lille landsby, hvis smukke gamle marskhuse ligger fuldstændig intakt rundt om den gamle middelalderkirke. Vi fortsætter hen over marsken og ud til Vadehavet, inden vi kører til Ballum Multihus, hvor vi drikker kaffe og overlader scenen til Jens Rosendal, hvis digtning er inspireret af naturens storm og stille, tidevandet og fugletrækket, varfter og diger og sejlende sole. Jens Rosendal er med mere end 1000 sange og salmer en af Danmarks mest produktive sangskrivere. Og han er den nulevende dansker med flest sange i Højskolesangbogen. Hans kendte sang, "Du kom med alt det der var dig", er oversat til 18 sprog, senest til russisk. Turleder: Pia Dahl.

Kl. 19.30-21.00: Fortællecaféen: "Livet er det bedste, vi har. Eksistensfilosofiske efterklange" v/ Mads Rykind-Eriksen.
Mennesket har til alle tider forsøgt at sætte ord på nogle af de grundlæggende livsvilkår, det er underlagt: Livet, døden, det gode, det onde, det smukke, naturen, forholdet til det andet menneske, ønsket om at skabe en bedre verden og meget, meget mere. I vores sange, myter og historie ligger der en livsvisdom, som vi ofte ikke er opmærksomme på. De filosofiske efterklange løfter tilværelsen ind i livskraftens spændingsfelter.

Fredag den 5. juli
Kl. 9.00: "Som et himmellys. Historien om Karens glæder." Morgensang v/ Erik Lindsø.

Kl. 9.40-12.00: "Skyggerids. Om glæden og sorgen som dens bagside. Søren Kierklegaard og glæden" v/ Pia Søltoft.*
For Søren Kierkegaard at se er vore bedste lærermestre, når det gælder glæden, liljen på marken og fuglen under himlen. De kan lære os den rene glæde, glæden i sig selv, livsglæden at kende. Men glæden står aldrig alene. Sorgen er dens tro følgesvend, fordi tilværelsen er flygtig og glæden skrøbelig. Men i enhver sorg er den tidligere glæde indvævet som et vandmærke, et skyggerids. Kierkegaard-kenderen Pia Søltoft tager os med ind i Søren Kierkegaards univers.

Kl. 14.00-16.00: "Om kunsten at være en glædesspreder" v/ Erik Lindsø.
”Jeg er ikke nogen særlig morsom mand, men når jeg ser ud over livet, så bliver det morsomt,” lød svaret fra Storm P., da han en dag blev spurgt, hvordan det var at være en morsom mand. Det er også Storm P., der siger: "Nogen skaber glæde, hvor de går – andre, når de går". Erik Lindsø runder ugen af med at tage dig med på en rundrejse i livsglædens, smilets og den muntre alvors univers, som man møder det hos Storm P.

Kl. 16.30-17.30: Sang under kirketag.
I den grundtvigske frimenighedskirke, der ligger nabo til skolen, har man en tradition for at slutte arbejdsugen af med fællessang. Vi møder op sammen med folk fra byen og synger nogle af sommerens sang udvalgt af Charlotte Støjberg, organist ved Rødding Frimenighedskirke og medlem af trioen Zenobia.

Kl. 19.00: Festmiddag med sang.

Kl. 20.30: Fernisering af udstillinger fra holdene på Kreativ sommerhøjskole 2019.

Kl. 21.30: Koncert ved spillemændene fra holdet Global folkemusik.
Derefter ostebord og festhygge m.m.

Lørdag den 6. juli
Kl. 9.00: "Gå da frit enhver til sit." Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afsked og afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8-8.45, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Kurset forløber sideløbende med

 • Kreativ sommerhøjskole 2019 med værksteder i billedvæv, skaftevæv, tekstiltryk og keramik.
 • I Vadehavets vidunder og marskens mystik.
 • RUSK 2019. Global folkemusik.

Morgensang og nogle få foredrag er fælles.