Kunst, kultur og kristendom

Før sang man roligt salmer
i fattet tro på Gud.
Men gammel enfold falmer
som løv og slettes ud
i denne jævndøgnstid,
hvor hjerterne er delte
og med sig selv i strid.

Ole Wivel, Højskolesangbogen nr. 165.

Med tro og ånd kommer man derind, hvor det handler om at finde og skabe mening med livet
Vi lever i en tid, hvor den mest sikre konstant hedder forandring, og vi derfor skal være omstillingsparate, kompetenceudrustede og robuste for at holde os på omgangshøjde med udviklingen. Samtidig gør globalisering, indvandring og klimaproblemer, at meget lidt føles stabilt.

Ned gennem denne konstante opbrudskultur står kirken som en pæl, vi som samfund og i vores selvforståelse kan læne os op af.

Kirken er den ældste kulturinstitution, vi har, og med sine ritualer repræsenterer den et åndehul af langsomhed og uforanderlighed, stilhed og genkendelighed, hvor sindet kan genfinde roen og sjælen sin dybde.

På kurset afdækker vi nogle af troens aftryk i det åndsliv, der gennem århundreder har været med til at forme vores måde at forstå os selv og vores samfund på.

Når man spørger til et andet menneskes tro, åbner man ikke alene dets tanker om livet, døden, kirken og Gud, man åbner hele dets sjæleliv. Man kommer derind, hvor det handler om at finde og skabe mening med livet. Derfor har troen altid sat sig aftryk i litteratur og filosofi, musik og sang, kunst og arkitektur, videnskab og historie.

Mød biskop Marianne Christiansen, astronom og professor ved Niels Bohr Institutet, professor Jørn Henrik Petersen, litteraturfortolker Doris Ottesen, salmeforsker Morten Skovsted og salmedigterne Iben Krogsdal, digter Jens Rosendal, kunsthistoriker Hans Jørgen Frederiksen og redaktør Morten Thomsen Højsgaard m.fl.

Kurset er arrangeret i samarbejde med Kristeligt Dagblad.

Tilmelding
Pris: 4.850 kr. på dobbeltværelse uden bad (tillæg 1000 kr. for enkeltværelse). 5.350 kr.på dobbeltværelse med bad. Tilmelding her eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.

 Kursusværter

 • Mads Rykind-Eriksen,forstander, cand.mag. i historie og filosofi.
 • Erik Lindsø, lærer, forfatter og foredragsholder.
 • Pia Dahl, cand.pæd. blokfløjtenist, organist og dirigent.

 Medvirkende

 • Jørn Henrik Petersen, professor, dr.phil. og lic.oecon. Hovedredaktør på 6-bindsværket ”Dansk Velfærdshistorie”. Har beskæftiget sig med Luthers indflydelse på samfundsdannelsen i bøgerne ”Fra Luther til konkurrencestaten”, ”Luthers socialetik og det moderne samfund”og ”Den glemte Luther”.
 • Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift, cand.theol. og cand.mag. i musikvidenskab, forfatter og bestyrelsesmedlem i en lang række kirkelige råd og bestyrelser.
 • Johan Peter Uldall Fynbo, professor i astrofysik ved Niels Bohr Institutet, ph.d. i naturvidenskab, forfatter med interesse for spændingsfeltet mellem tro og videnskab.
 • Doris Ottesen, cand.theol., forfatter, foredragsholder og fortæller med interesse for den kristne kulturarvs afspejling i litteraturen. Klummeskribent og anmelder ved Kristeligt Dagblad.
 • Adam Bak, museumsinspektør og kurator ved Kongernes Jelling.
 • Morten Skovsted, historiker, cand.theol. og sognepræst. Står bag netværket ”Syng Nyt”, der arbejder for udbredelsen af nye salmer (www.syngnyt.dk) og idémand til Salmedatabasen med hundredvis af nye og gamle salmer (salmedatabasen.dk).Fast skribent i Kristeligt Dagblad om salmer og kirkemusik.
 • Iben Krogsdal, skønlitterær forfatter og en af tidens flittigste salmedigtere, uddannet billedkunster fra Det Jyske Kunstakademi og ph.d. i religionsvidenskab.
 • Hans Jørgen Frederiksen, kunsthistoriker med særlig interesse for kirkekunst og lektor ved Aarhus Universitet. Forfatter til flere bøger om kunst og religion.
 • Jens Rosendal, digter. Den nulevende dansker, der har skrevet flest salmer og sange i Højskolesangbogen. Repræsenteret i Salmebogen og stort set alle sangbøger.
 • Morten Thomsen Højsgaard, cand.mag., ph.d., journalist og udviklingschef ved Kristeligt Dagblad. Tidl. generalsekretær i Det Danske Bibelselskab og studievært og redaktionschef i DR.
 • Mette Geil, cand.theol. og frimenighedspræst ved den grundtvigske frimenighedskirke i Rødding.
 • Kirsten M. Andersen, cand.theol. og ph.d., lektor ved UC Syd og formand for Grundtvigsk Forum.
 • Hans-Ole Bækgaard, cand. theol., ledende valgmenighedspræst ved Aarhus Bykirke og formand for Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Tidl. dansk præst i Jerusalem.
 • Den Danske Salmeduo – Christian Vuustpå saxofon og klarinet og Hans Esbjergpå klaver. Har givet over 400 koncerter i kirker og på spillesteder i Danmark og Tyskland og har seks anmelderroste cd’er bag sig.

Kursusprogram

Søndag den 6. oktober
Kl. 15.00: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst og introduktion til ugen v/ Mads Rykind-Eriksen og Erik Lindsø.

Kl. 19.30-21.00: "Hvad er tro?" v/ Marianne Christiansen.
Tro betyder på dansk mange ting – lige fra usikker viden til blind tro. Tro har med troskab at gøre, trofasthed, tillid. At tro på et andet menneske er den største hædersbevisning, man kan give en anden. At tro på Gud er at stole på en anden magt end sig selv. Som Luther siger: ”Det, du knytter dit hjerte til og stoler på, er i virkeligheden din Gud”. Tro er at læne sig ind til den, man tror kan bære. ”Tro er fast tillid til det, der håbes på,” siger Det Nye Testamente. Hvordan præger tro vores samfund og vores liv?

Mandag 7. oktober
Kl. 9.00-9.30: "Morgenstund har guld i mund". Morgensang om Grundtvig og livsglæden v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-12.00: "Troens symboler i kirkens billedsprog" v/ Hans Jørgen Frederiksen.
Den kristne kunst kan ikke klare sig uden symboler. I foredraget beskæftiger vi os med nogle af de mest interessante symboler fra forskellige perioder af kristendommens historie og spørger til deres muligheder og begrænsninger. De historiske omstændigheder og dermed betingelserne, hvorunder symbolerne har virket, har naturligvis udviklet sig gennem århundrederne. Tegn med ret præcise litterære referencer figurerer side om side med langt mere universelle og almenmenneskelige symboler. Nogle udtryk kræver en kulturelt forankret forhåndsviden for at blive forstået, medens andre i højere grad stiller krav om åbenhed og fordomsfri sansning.

Danmarks dåbsattest. Ekskursion til Kongernes Jelling med foredrag
Kl. 13.00-18.00: Den store Jellingsten kaldes Danmarks dåbsattest og markerer religionsskiftet i Danmark: ”Kong Harald bød gøre disse kumler efter Gorm sin fader og efter Thyra sin moder – den Harald, som vandt sig hele Danmark og gjorde danerne kristne.”
Jellingmonumenterne står på UNESCOs verdensarvsliste. Vi skal bestige de store høje, hvorfra det kan ses, at hele monumentet er bygget som et skib. Midt mellem højene besøger vi kirken, hvor Kong Gorm blev begravet. På museet får vi historien uddybet med foredrag ved museumsinspektør Adam Bak: "Da danerne blev kristne". Turen til Jelling er et besøg ved selve symbolet for kristendommens indførelse i Danmark.
Turleder: Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 20.00: I Rødding Frimenighedskirke: Koncert med Den Danske Salmeduo – med Christian Vuustpå saxofon og klarinet og Hans Esbjergpå klaver.
Den Danske Salmeduo laver stemningsfulde nyfortolkninger af danske salmer. Den røde tråd er de utroligt smukke og livskraftige salmer, som den danske musiktradition er beriget med. Mange af disse salmer har været en del af almindelige danskeres hverdag i hundreder af år – enestående og klassike. Den Danske Salmeduo har lavet en række spændende nye bud på, hvordan disse salmer kan spilles – med respekt for det musikalske udgangspunkt og med fornemmelse for den tekstlige baggrund.

Tirsdag den 8. oktober
Kl. 9.00-9.30: "Se, nu stiger solen". Morgensang i Rødding Frimenighedskirke v/ Mette Geil.

Kl. 9.30-12.00: "Hjemlængsel. Troens aftryk i litteraturen" v/ Doris Ottesen.
Der er i den nordiske litteratur en stærk tradition for at tage livtag med de store, eksistentielle spørgsmål. Det gælder for såvel den klassiske som den nyere litteratur og – ikke mindst – de spørgsmål, som den kristne tro stiller og forsøger at besvare: om tillid, frygt, barmhjertighed, medfølelse, sorg – og naturligvis frem for alt – om kærlighed og død. Doris Ottesen taler om hjemlængsel, en længsel efter det sted, hvor livet giver mening. Engang var det kirken. Der er en stor hjemlængsel i det moderne samfund! Måske det skyldes, at den folkeligt-kristne tradition er trængt af forestillinger om oplysning og individualisme, hjemløshed og fremmedgørelse, som er modernitetens triste følgesvende.

Kl. 13.00-13.45: Rundvisning på skolen v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 14.00-16.30: "Tro og videnskab. Mod og modsætninger" v/ Johan Peter Uldall Fynbo.
I den offentlige debat fremstilles naturvidenskab og religiøsitet ofte som hinandens modsætninger. I foredraget vil Johan Fynbo, der er astronom ved Niels Bohr Institutet i København, først skitsere sin vej ind i forskningen fra en baggrund som bondesøn fra Kolding-egnen. Dernæst vil han skitsere det moderne astronomiske verdensbillede og fortælle kort om, hvad han arbejder med inden for astronomien. Endelig vil han diskutere spændingsfeltet mellem tro og forskning og argumentere for, at det er fuldt ud muligt som et troende menneske at arbejde som forsker uden at slå meget store knuder på sig selv.

Kl. 19.30: "Hvor ordene ikke rækker, tager tonerne over. Kirken og musikken" v/ Pia Dahl.
Musik og åndsliv hører uløseligt sammen, og der har i århundreder været en frugtbar treenighed mellem kirke, tro og musik. I foredraget tager vi rejsen fra den gregorianske sang, som med den katolske kirke forenede Europa i middelalderen, videre over Luther som musiker til Grundtvigs betydning for salmemelodierne i 1800-tallet, for at slutte med Søren Kierkegaards forhold til Mozart og hans opera ”Don Juan”. Hvad har musikken betydet op gennem historien? Hvad er det, musikken kan udtrykke, som rækker ud over det talte ord?

Onsdag den 9. oktober
Kl. 9.00-9.30: "Liljen på marken og fuglen under himlen." Morgensang om Kierkegaard og glæden som livets fortegn v/ Erik Lindsø.

Kl. 9.40-12.00: Kristendom og velfærdsstat – velfærdsstat og sekularisering v/ Jørn Henrik Petersen.
Oplægget drøfter først, om velfærdsstaten overhovedet har noget at gøre med religion i almindelighed og kristendom i særdeleshed. Har de overhovedet noget med hinanden at gøre? Har religionernes tanke om pligten til at drage omsorg for medmennesket spillet en rolle, eller er velfærdsstaten blot og bart en politisk konstruktion, der er frembragt af politiske stridigheder og kompromisser? I oplæggets anden del diskuteres, om sekulariseringen har betydet, at religion ikke længere spiller en rolle, og om velfærdsstaten i sig selv har fremmet sekulariseringen.

Kl. 14.00-16.30: "Kilerne ved korsets fod. Per Kirkeby, troen og kunsten" v/ Erik Lindsø.
"Tro er det, der kan bære i selv de sværeste stunder, " siger Per Kirkeby i et interview med Erik Lindsø, efter han var kommet sig over en hjerneblødning og en skilsmisse. Per Kirkeby er internationalt berømmet som kunstner, og han har udstillet på verdens mest kendte museer. Per Kirkeby var kommunist og erklæret ateist. På et tidspunkt siger han ja til nogle kirkeudsmykninger. Det ændrede hans livssyn; men det fornyede også det symbolsprog, hvorpå kunsten udtrykker troen. Erik Lindsø fortæller om kunstneren og digteren, der aldrig fortalte om sine trosoplevelser, men gerne om resultaterne.

Kl. 19.30: "Tro og politik" v/ NN.
Sekulariseringen er i større udstrækning blevet dagsordensættende, og den har præget det politiske billede, siden Anders Fogh Rasmussen lancerede, at "religion skal ud af det offentlige rum", og tro skulle være en privatsag. Med islam på den politiske dagsorden hører man ofte, at religion og politik skal holdes adskilte. Vi indbyder derfor en politiker til en debat om, hvilken rolle tro og kristendom spiller i lovgivningsarbejdet, og om man som politiker er sig bevidst om, hvilken rolle kristendom spiller i hele udformningen af det danske samfund.

Torsdag den 10. oktober
Kl. 9.00-12.00: Salmer – tradition vs. fornyelse v/ Morten Skovsted og Iben Krogsdal.
Når man taler om kunst, kultur og kristendom er det svært at finde noget, der mere end salmerne forener netop disse tre. Salmer er lyrik og musik såvel som kultur, tradition, fornyelse og forkyndelse. I dette dobbelt-foredrag vil Morten Skovsted gøre rede for, hvordan salmerne i årtusinder har været en bærende del af vores kirke- og gudstjenesteliv, ikke mindst i kraft af Luthers og Grundtvigs understregninger af salmernes betydning. Salmerne har fyldt i kirken og kulturen, og fylder stadig det meste af gudstjenesten, men hvordan skal salmerne fortsat få og give betydning i forlængelse af den fornemme overlevering? Det sidste vil Iben Krogsdal give en række bud på, blandt andet med sine nydigtninger af Luther-salmer og de gammeltestamentlige salmer, men også med helt nye tekster. Vi skal naturligvis synge en del salmer, både gamle og nye, i løbet af denne formiddag.

Ekskursion til Ballum med besøg hos Jens Rosendal
Kl. 12.45-18.00: Vi kører sydpå til Ballum, hvor vi går en tur i den lille landsby, hvis gamle, smukke marskhuse ligger fuldstændig intakt rundt om middelalderkirken. Vi hører historien om kirken og fylder kirkerummet med salmesang. Vi fortsætter hen over marsken og ud til Vadehavet, inden vi kører til Klægager – Den gamle digegreves Gård, hvor vi drikker kaffe og derefter overlader scenen til Jens Rosendal, hvis digtning er inspireret af naturens storm og stille, tidevandet og fugletrækket, varfter og diger og sejlende sole. Jens Rosendal er med mere end 1000 sange og salmer en af Danmarks mest produktive sangskrivere, og han er den nulevende dansker med flest sange i Højskolesangbogen. Hans kendte sang, "Du kom med alt det der var dig", er oversat til 18 sprog, senest til russisk.

Kl. 19.30: Salmesangsgudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke. Prædikant: Mette Geil.

Fredag den 11. oktober
Kl. 9.00-9.30: "Sorrig og glæde de vandre til hobe". Sange som følelsernes udtryk. Morgensang v/ Pia Dahl.

Kl. 9.40-12.00: "Den tredje reformation – fra statskristendom til google-buddhisme" v/ Morten Thomsen Højsgaard.
For 1000 år siden gjorde Harald Blåtand os kristne. Omkring år 1500 kom Luther og gjorde os til protestanter. Og nu, 500 år senere, flytter vi igen de religiøse hegnspæle. Statskirken er ved at miste fodfæstet, og google-buddhismen tager over. Eksemplerne på den nye form for åndelighed er mange – fra Sanne Salomonsens universelle energier over Christian Stadils gode karma til personlig udvikling for mødre med inspiration fra Dalai Lama. Og perspektiverne er kolossale: Vi er i gang med den største omvæltning afde religiøse værdier i 500 år. Men i modsætning til de to første reformationer kommer forandringerne denne gang nedefra – fra danskernes personlige religiøsitet. Foredraget omhandler de store omvæltninger, vi er vidne til, og hvor troen er på vej hen i dagens Danmark.

Kl. 13.30-16.00: Folkekirkens fremtid som folkets kirke. Debat mellem Kirsten M. Andersen, formand for Grundtvigsk Forum, og Hans-Ole Bækgaard formand forKirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.
Vi runder kurset af med en debat om folkekirkens rolle, position og fremtid. Kan kirken i større udstrækning atter blive et folkeligt forankringssted? Skal traditionen fornys? Hvordan? Hvilke opgaver skal kirken tage på sig ud over gudstjenesten og de kirkelige handlinger? Vi har bedt formændene for Grundtvigsk Forum og Indre Mission, de to traditionsrige kirkelige foreninger, tage debatten med os.

Kl. 16.30-17.30: "Nu falmer skoven". Sang under kirketag i Rødding Frimenighedskirke.
Det er blevet en tradition i Rødding, at ugen rundes af med en sangtime i den grundtvigske frimenighedskirke. Byens befolkning tropper op, og vi er inviteret med. Folk fra byen eller inviterede står på skift for sangtimen. Denne gang er det Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 19.00: Afslutningsmiddag og festaften.

Kl. 21.00: Koncert med Pia Dahl.

Lørdag den 12. oktober
Kl. 9.00: "Gå da frit enhver til sit". Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8-8.45, frokost kl. 12, eftermiddagskaffe kl. 15, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.