Journalistik

Drømmer du om at blive journalist?

Drømmer du om at blive journalist? Så er dette 14-dages intensive kursus lige noget for dig. Her kan du få trimmet dine forudsætninger for at gå til optagelsesprøve og forbedre dine chancer for at bestå. En lang række tidligere Rødding-elever på journalistuddannelserne kan bekræfte, at kurset spillede en afgørende rolle for, at de kom ind.

Kursusforløbet tager afsæt i prøverne på journalistuddannelserne i Aarhus og Odense. Programmet omfatter blandt andet en stribe af skriveøvelser – med og uden tidspres. Vi vil arbejde med forskellige fortælletekniske artikeltyper, notatteknik, sprogbevidsthed og udvikling af din evne til at skrive korrekt. Du får feedback på opgaverne både i grupper og i plenum. Du bedes medbringe din egen computer. Skolen stiller en printer til rådighed, men vi anbefaler stærkt at du medbringer din egen.

Kurset ledes af journalist, lektor Lars Borup, der både har undervist i journalistik på Journalisthøjskolen og været med til at vurdere de årlige optagelsesprøver. Kurset ligger parallelt med vores øvrige højskoleundervisning, hvor vi blandt andet udbyder journalistik som hovedfag. Du vil altså blive en del af højskolelivet med morgensang, foredrag og hyggeligt samvær om aftenen – hvis du ikke lige er i gang med at forberede dig til næste dag. I weekenden vil du desuden få mulighed for at opleve den enestående sønderjyske natur, når vi tager på udflugt til marsken og Vadehavet.

Tilmelding
Pris: 6.800 kr. (tillæg 1.500 kr. for enkeltværelse). Tilmelding her eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.

Kursusværter
Lars Borup (kursusansvarlig) lektor, journalist, kommunikationsrådgiver. Har undervist på Journalisthøjskolen i Aarhus siden 1987. Uddannet på Aalborg Stiftstidende (i dag Nordjyske Medier). Har været ansat på både regionale og landsdækkende aviser. Har produceret TV og radio for DR. Var i en periode freelancereporter med base i London. Fra 2003 primært tilknyttet Update – Journalisthøjskolens afdeling for kompetenceudvikling og internationale projekter. Har i dag egen freelancevirksomhed, som blandt andet udbyder undervisning for en lang række organisationer. Har tidligere været med til at bedømme optagelsesprøverne på Journalisthøjskolen.

Ib Keld Jensen, journalist. Har siden 2001 været underviser på Journalisthøjskolens kursusafdeling Update og har deltaget i vurderingen af de årlige optagelsesprøver. Er desuden vejleder på diplomuddannelsen. Har skrevet for blandt andet Berlingske, Politiken og Jyllands-Posten, været redaktionssekretær på BT og er fast tilknyttet DR, og har fingeren på pulsen til medierne gennem pressearbejde for en række store institutioner. Arrangerer desuden pr-kurser på Berlingske og Politikenfor journalister

Sprogundervisning
Undervisningen varetages af Andreas Ullum Kristensen, cand.mag. i litteraturvidenskab og litteraturformidler samt tidligere litteratur-, skrive- og grammatikunderviser på Rødding Højskole.

Hør hvad tidligere elever siger om kurset

 

Kursusprogram

Søndag den 24. marts
Kl. 15.00-16.00: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.00: Velkomst og rundvisning ved Mads Rykind-Eriksen, forstander.
Kl. 19.30-21.00: Introduktion til kursusforløbet ved Lars Borup. Her fortælles om uddannelserne i Aarhus og Odense og kravene til de studerende: Hvad skal optagelsesprøven vise, og hvad bliver der lagt vægt på?

Opgave: Hvorfor journalist?

Mandag den 25. marts
Hvorfor journalist: Opsamling.

Det gode CV – introduktion til det gode CV.

Herudover skal vi i dag arbejde med:

 • Hvad er journalistik? Hvordan adskiller journalistik sig fra andre typer af formidling?
 • Vinkling – hvad er det? Hvilken funktion har vinkling i den journalistiske artikel?
 • Fortæl om en oplevelse og find vinklen/historien.
 • Oplæg til journalistisk portrætøvelse. Herefter interviewer I hinanden to og to og skriver et portræt.

Tirsdag den 26. marts
Opsamling på vinklingsopgave. Har du fundet vinklen/historien? Hvordan bruges vinkling som værktøj i formidlingen?

 • Om feedback og andre værktøjer, som skal bruges i forbindelse med kursets opgaver.
 • Feedback på portrætartikler. Opsamling på portrætøvelse. Omskrivning/forbedring af artiklen.

Onsdag den 27. marts
Portrætøvelsen rundes af. Gennemgang af udvalgte eksempler.

Resten af dagen arbejder vi med referatet som genre og journalistisk værktøj:

 • Brug af notatteknik.
 • Sådan skal det formidles.
 • En mindre referatøvelse.
 • Om aftenen skal der skrives et større journalistisk referat på baggrund af foredraget"Konstruktiv journalistik - et opgør med pressens negative verdenssyn" v/ Ulrik Haagerup, direktør for Constructive Institut og tidligere nyhedsdirektør for DR Nyheder.

Torsdag den 28. marts
Opsamling på referatøvelserne.

Skriv kreativt:

 • Perception: Brug sanserne og glem dine fordomme.
 • Skriv starten på en bog – øvelse.
 • Den kreative fortælling – øvelse.

 Fredag den 29. marts
Opsamling: ”Den kreative fortælling”.

Herefter arbejdes der med kilder og research:

 • Kildetyper og kildekritiske overvejelser.
 • Hvor finder man informationerne?
 • Brug af mundtlige og skriftlige kilder i journalistikken.
 • Kort øvelse.

Oplæg til weekendens opgave/analyseopgave. Opgaveformulering publiceres kl. 16.

Lørdag den 30. marts
Dagen er afsat til at arbejde med analyseopgaven. Sendes senest søndag kl. 12 til din underviser.

Søndag den 31. marts
Dagen er afsat til at skrive analyseopgaven færdig og aflevere. Derefter tager vi på udflugt til Vadehavet og marsken, hvor vi går en tur. Vi ender i den charmerende middelalderby Ribe, hvor vi sætter os ind på en af byens hyggelige cafeer.

Mandag den 1. april
Sprogdag: Vi dykker ned i den sproglige værktøjskasse. Dagens undervisning varetages af kursets sprogunderviser Andreas Ullum Kristensen.

Kl. 9.00-12.00: Kommareglerne.
Kl. 13.00-16.00: Fejlfinding og sproglig korrekthed.

Aftenarbejde i grupper: Hvordan går det med korrektheden? Vi sætter fokus på dagens sproglige læring og tager nogle af de tidligere sprogtester fra journalistuddannelserne i Aarhus og Odense.

Tirsdag den 2. april
Feedback på analyseopgaver i grupper.
Gennemgang i plenum af udvalgte analyseopgaver.

Tjek din paratviden. På samme måde som ved optagelsesprøverne i Aarhus og Odense bliver din paratviden testet. Vis, hvad du kan. Det foregår med samme tidsramme og uden hjælpemidler.

Klummeskrivning: Når journalistens egen holdning er synlig i artiklen:

 • Hvordan strukturerer du klummeskrivningen?
 • Hvilke krav stiller denne genre til journalisten?
 • Eksempler på klummeskrivning.
 • Skriv en klumme ud fra et fastlagt emne
 • Aftenarbejde i grupper: Hvordan går det med korrektheden? Vi sætter fokus på den

Aftenarbejde i grupper: Hvordan går det med korrektheden? Vi sætter fokus på den sproglige læring og arbejder med flere tests. Hvordan går det med din paratviden.

Onsdag den 3. april
Opsamling på klummeskrivning.

Skriv et blogindlæg – øvelse.

Dagens sproglige input med afsæt i klummeskrivningen – og en test.

 • Husker du de gode sprogråd?
 • Er dine tekster konkrete, mundrette og dynamiske?

Læs og tænk videre – øvelse. Du bliver testet på din sproglige formåen og din evne til at få ideer.

Aften: Hvordan går det med din paratviden?

Torsdag den 4. april
Vi kigger på resultatet af  ”Læs og tænk videre” i grupper og plenum.

Sprog og kreativitet – øvelse.

Opvarmning til optagelsesprøven:
Med afsæt i de tre bøger som skal læses inden prøven i Aarhus skal du håndtere en opgave med flere elementer og fastlagt tidsramme. OBS! Vi har på dette tidspunkt kendskab til hvilke bøger der vil blive tale om. Muligvis bliver opgaven helt ændret. Denne øvelse vil blive justeret i månederne før kurset.

Fredag den 5. april
Gruppefeedback på ”Opvarmning til optagelsesprøven”.

Opsamling i plenum.

Test: Logisk tænkning og kombinationsevne (gymnastik for hjernen!).

Opsamling.

Evaluering af forløbet.

Kl. 14.30: ”Den sidste olie”. Holdene samles. Vi gennemgår de vigtigste ting, du skal være opmærksom på ved prøverne, så formen er pudset helt af inden mødet med ”nåleøjet”.

Afrunding.

Festmiddag.

Lørdag den 6. april
Kl. 9.00: Morgensang og derefter afrejse.

Alle dage er der morgenmad kl. 7.30-8.15, morgensang kl. 8.30-9.00,
frokost kl. 12.00, aftensmad kl. 18.00 og aftenkaffe kl. 21.00.

OBS! Ret til ændringer i forløbet forbeholdes.