Grafisk design

7. januar - 3. februar 2019
+ evt. 2-ugers portfoliokursus fra den 4. - 17. februar

Jeg er den første til at råbe: “Print isn’t dead.” Som designer har jeg en stor passion for det analoge håndværk og er nysgerrig på samspillet med de digitale medier. Læs mere »

Vil du arbejde med grafisk design?

Hvis du vil ind på Mediehøjskolen, Skolen for Visuel Kommunikation, Kunstakademiets Designskole, Designskolen Kolding eller en anden grafisk uddannelse, er det godt at være velforberedt!

Er du interesseret i design, elsker du at tegne eller har du på anden måde talent for grafisk design, kan en måned på Rødding Højskole gøre en stor forskel i udviklingen af dine færdigheder. Vi har til- rettelagt et kursus, hvor målet er at introducere dig til den grafiske verden, udfordre dig visuelt, samt give dig de værktøjer, der skal til for at gøre dig klar til optagelsesprøven. Med dygtige lærere og et højt aktivitetsniveau kan du på en måned komme et stort skridt tættere på de grafiske uddannelser.

Vi glæder os til en fantastisk måned!

Hvad skal der til for at komme ind?

For at komme ind på de grafiske designuddannelser skal du mestre forskellige discipliner indenfor grafisk design. Derfor har vi sammensat et kursus, hvor vi arbejder med følgende:

Adobeprogrammerne
Du skal kende Adobeprogrammerne Indesign, Illustrator og Photoshop. I løbet af kurset vil du blive fortrolig med alle tre programmer. *OBS vær opmærksom på at du på kurset selv skal medbringe en computer med de nyeste Adobe- programmer installeret - på engelsk. Har du dem ikke, kan du downloade dem fra Adobes hjemmeside.

Designprocessen
Hvordan foregår en designproces? På kurset vil du lære at styre en designproces fra ide til færdigt resultat. Design er meget mere end at få ting til at se godt ud. Derfor er det vigtigt, at kunne idégenerere, designe koncepter og visualisere dine tank- er og ideer i moodboards og skitser.

Grafiske projekter til et portfolio
For at blive optaget på en grafisk uddan- nelse, skal du have udarbejdet et portfolio, der viser, hvad du tidligere har arbejdet med og ikke mindst kunne vise, hvem du er, og hvad du kan. Vores erfaring er, at dette kursus er nok til at lære en masse om visuelt design, men så mangler du stadig et godt portfolio til at præsentere dig selv. Derfor har du mulighed for at udvide kurset med et 2-ugers portfoliokursus, hvor du får professionel hjælp til at lave et skarpt portfolio. Læs mere bagerst i brochuren.

Hjemmeopgaven
For at komme ind på flere af designud- dannelserne, kræves det, at du afleverer en hjemmeopgave. Det kan være hårdt at sidde alene derhjemme og arbejde med opgaven. Men i de 4 uger du er her, for- bereder vi dig grundigt til at kunne klare denne udfordring. Højskolen gør det muligt, at I sammen kan skabe et inspire- rende netværk. På kurset vil du møde andre kreative mennesker, så udnyt det! I kommer til at kende hinanden godt, både fagligt og personligt og kan derfor hjælpe hinanden med god sparring.

Optagelsesprøve
Mange er nervøse for at skulle til optagel- sesprøve. Derfor forbereder vi dig grundigt til den. Du får i løbet af kurset flere prøver, der skal udføres selvstændigt. Efterfølgende får du personlig vejledning af underviserne omkring, hvad der gik godt og hvordan du kan forbedre dig.

Indhold

Glæd dig til et 4-6 ugers kursus med fokus på grafisk design men også et spændende højskoleophold med mange andre oplevelser.

Personlig vejledning
Din udvikling på kurset er vigtig for os. Derfor vil du få personlig vejledning af din faglærer, hvor du får mulighed for at snakke om dine mål og din udvikling. Du får i løbet af kurset flere prøver, der skal udføres selvstændigt og som vi efterfølgende gennemgår. Derudover bruger vi tid på at se, hvad de andre arbejder med på kurset, og hjælper hinanden med at give god feedback og kritik.

Tegning
I løbet af kurset vil vi tilbyde tegneaftener, hvor du øve dig på klassiske tegneteknikker.
Tegning er et godt værktøj, når vi arbejder med design. Her arbejder vi ikke mod den perfekte tegning, men øver os, så vi kan skitsere vores tanker og ideer for andre.

Højskole
Hver morgen i hverdagene er der fælles morgensang med højskolens langkursuselever om alt mellem himmel og jord. Hver ons- dag aften er der et foredrag, du kan deltage i. Et eller to af foredragene vil være relevante for dig som designelev, men emnerne kan være mangfoldige. Derudover sker der altid noget på højskolen, så hvis du trænger til en pause fra design og optagelsesprøver, kan du deltage i mange frivillige aktiviteter med højskolens
andre elever.

Weekenderne
I weekenderne vil der være en opgave, der skal løses på egen hånd. Men der vil også være tid til caféaften, hygge og fest med højskolens langkursuselever.

Grafiske discipliner

Grafisk design-kurset handler om meget mere end at lære Adobeprogrammerne at kende. Vi vil gerne introducere dig til en masse forskellige grafiske design-discipliner, så du bliver trænet i at arbejde på forskellige måder - med forskel- lige opgaver. Du vil blive klogere på designverdens mange muligheder og måske afklaret omkring, hvilken studieretning, du skal vælge.

Vigtigst er, at du finder den retning, som passer bedst til dit temperament. I løbet af en måned vil du derfor få mulighed for at eksperimenter og skabe en masse forskellige projekter, som du kan vælge imellem, når du skal til at lave dit portfolio. Du kommer bl.a. igennem nedenstående discipliner:

Plakater
Logo/Identitet
Typografi

Ikoner
Emballage
Magasin
Annonce/folder

Kampagne
Infografik

Livet på Højskolen

Du bor på Rødding Højskole de 4-6 uger kurset varer og får alle måltider serveret. Prisen inkluderer altså alt. Dog må der påregnes udgifter til print og ekstra materialer (det kan være lidt ekstra lækkert printpapir), blyanter, papir eller en portfoliomappe. Du har mulighed for at købe disse ting i vores lille butik til yderst rimelige priser.

Pris: 4 uger: 13.560 kr.
Tillæg 1.500 kr. for enkeltværelse. Kurset starter mandag den 7. januar med ankomst kl. 14.30. Tilmelding her eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.

Pris: 6 uger: 20.340 kr.
(Grafisk design + portfoliokursus).

Kurset ligger parallelt med vores lange forårshold med unge mennesker, hvor vi blandt andet udbyder Design & Innovation som hovedfag. Du vil altså blive en del af højskolelivet med morgen- sang, foredrag og hyggeligt samvær om aftenen og i weekenden, hvis du ikke er i gang med at forberede dig til næste dag. Rødding Højskoles lange forårskursus varer fra januar til juni. Et langt kursus er ikke kun målrettet optagelsesprøverne til designuddannelserne. Vi vil mere end det!

Bliv på højskolen
I hovedfaget Design & Innovation vil du opleve forskellige designgenrer og lære de værktøjer, man bruger indenfor de forskellige fag til at få ideer. Det betyder, at du bliver markant bedre til at undres og til at se verden med nye øjne. Ved siden af hovedfaget kan du vælge Grafisk design med Adobeundervisning og grafiske projekter samt fag som Tegning, Keramik m.m. På den måde får du ikke kun en måneds intensiv forberedelse til optagelsesprøverne men også tid til fordybelse. Dermed bliver du endnu bedre rustet til en fremtid som designer. Og så har vi slet ikke nævnt muligheden for at få et netværk af nye venner, masser af fede oplevelser og ikke mindst en studietur til Sydafrika!

Alle hverdage er der morgenmad kl. 7.30-8.15, morgensang kl. 8.30, frokost kl. 12.00, aftensmad kl. 18.00 og aftenkaffe kl. 21.00.

Læs mere om vores lange kurser her

Portfolio

Få styr på dit portefolio

2 - ugers udvidet kursus fra den 4. - 17. februar
På dette forlængede kursus kan du blive klar og færdiggøre dit portfolio til de skoler, der kræver det sammen med optagelsesprøven. Det gælder bl.a. Mediehøjskolen, Skolen for Visuel Kommunikation, Kunstakademiets Designskole og Designskolen Kolding.

For at komme ind på de videregående kreative uddannelser kræver flere af dem, at du kan fremvise et portfolio med dine projekter. Det kan du godt lave derhjemme, men med dygtige lærere på et intens 2-ugers forløb, har du mulighed for at lave et portfolio, der kan øge din mulighed for at komme ind betragteligt.

Et godt udarbejdet portfolio vil fremvise, hvem du er som designer og bredden af dine færdigheder. Det handler om at skille sig ud!

Vi har derfor tilrettelagt et kursus, hvor målet er at hjælpe dig med at vælge ud i dine projekter, få dem præsenteret på overbevisende måde og få sat dem grafisk op til enten digital- eller printversion. Vi gennemgår grundlæggende regler for, hvad et succesfuldt portfolio indeholder samt kigger på, hvilke virkemidler og materialer man kan bruge for at gøre det lækkert at sidde med i hænderne.

På kurset skal du selv medbringe en computer med de nyeste Adobeprogrammer installeret - på engelsk. Har du dem ikke, kan du downloade dem fra Adobes hjemmeside.

Vær opmærksom på portfoliokravene til den uddannelse, du søger. Vi hjælper dig med vejledning, så du kan have det rigtige portfolio klar.