De dybeste rødder. Rødding Højskoles 175-års jubilæumskursus

Fortællinger om Danmarks folkesjæl i historie, kunst, litteratur, natur og tro

I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme,
dér har jeg rod, derfra min verden går.
H.C. Andersen.

Den 7. november 2019 fejrer Rødding Højskole, og hermed den danske folkehøjskolebevægelse, 175-års jubilæum. Jubilæumsdagen pakker vi ind i et kursus, vi har kaldt "De dybeste rødder", hvor vi tager dig med på en rejse ind i dansk historie, kunst, litteratur, natur og tro til de fortællinger, som i dag har betydning for os, fordi de har været med til at forme os som folk, og som dem, vi er, når vi kalder os danske.

Til fælles bedste
Det, vi hører sammen om, er vores rodnet, og uden rodnet bliver vi hjemløse, uden sans for fællesskabet. På kurset vil vi blive mindet om, at vi som danskere har stærke rødder, der stikker dybt - i vores historie, i kunsten, litteraturen, naturen og i vores tro.

Folkehøjskolen er en af de rødder, der er med til at definere os som danske, og vi afslutter kurset med at sætte højskolen til debat. Har den fortsat en rolle at spille? Forinden kan du møde historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen, der fortæller om monarkiets betydning for vores selvopfattelse. Forfatter og fotograf Rune Engelbrecht Larsen sætter fokus på, hvad den danske natur betyder for os. Gertrud Oelsner, direktør for Den Hirschsprungske Samling, beretter om det danmarksbillede, der overleveres os i billedkunsten. Professor Uffe Østergaard tager os med til Dybbøl, hvor det moderne Danmark blev skabt ud af et nederlag. Forfatter Dorris Ottesen beskriver litteraturens betydning for os som visdommens brønd, og teologen Anders Holm fortæller om Grundtvigs enorme rolle for den danske selvopfattelse.
Hvorfor synger vi, og hvad betyder fællessangen? Det fortæller idéhistoriker Jørgen Carlsen og musiker og sangskriver Per Krøis Kjersgaard om.
Vi siger ofte, at Danmark kendetegnes ved sin tillidskultur og sin sammenhængskraft. Hvad mener vi, og er det rigtigt? Professor Gert Tinggaard Svendsen stiller skarpt.

Jubilæumsdagen
I denne uge kommer du ikke alene på et kursus på Danmarks første højskole, du kommer også med som særlig gæst på selve jubilæumsdagen med festgudstjeneste, optræden af Sønderjysk Pigekor, jubilæumstaler og meget mere. Om aftenen er du med til et brag af en fest med Bertel Haarder som festtaler. Aftenen forinden tager vi hul på fejringen med en koncert med Alberte Winding og band.

Højskolens vigtigste rolle er at give en tolkning af tilværelsen og meningen med livet. Det gør vi denne uge: Vi skal beskæftige os med det, vi er rundet af og sætte kursen mod det, der er til fælles bedste.

Velkommen til 175-års jubilæumskursus på Rødding Højskole!
Anja og Mads Rykind-Eriksen

Tilmelding
Pris: 4.950 kr. på dobbeltværelse uden bad (tillæg 1.000 kr. for enkeltværelse). 5.450 kr. på dobbeltværelse med bad. Tilmelding her eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.

Kursusværter

 • Mette Geil, præst i Rødding Frimenighed, cand.theol.
 • Mads Rykind-Eriksen, højskoleforstander og cand.mag. i historie og filosofi.

Medvirkende

 • Lars Hovbakke Sørensen, historiker, kommentator og kongehusekspert. Forfatter til flere bøger, bl.a. "En europæisk danmarkshistorie. Fra oldtiden til i dag", som indbragte ham Statens Kunstfonds Pris for bedste danske bogudgivelse i 2014.
 • Rune Engelbrecht Larsen, forfatter, fotograf og debattør. Han har bl.a. skrevet danmarksportrættet "Danmark er en kvinde. På genopdagelse i den danske natur".
 • Gertrud Oelsner, ph.d., direktør for Den Hirschsprungske Samling med speciale i 1800-tallets danske landsskabsmaleri.
 • Uffe Østergaard, historiker, ph.d., professor emeritus ved Copenhagen Business School og forfatter til en lang række bøger, der aktualiserer danmarkshistorien, senest "Hvorfor er danskerne danske?"
 • Gert Tinggaard Svendsen, ph.d., professor ved Aarhus Universitet, forfatter til bl.a. bogen "Tillid".
 • Dorris Ottesen, cand.theol., foredragsholder, fortæller og forfatter til en lang række bøger om litteratur som livsfortolker, senest bogen "Hjemlængsel, steder og fortællinger".
 • Anders Holm, ph.d., lektor ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet og forfatter til bl.a. to introduktionsbøger til Grundtvig.
 • Jørgen Carlsen, mag.art. i idéhistorie, tidl. forstander for Testrup Højskole. Formand for det udvalg, der tilrettelæger en ny udgave af Højskolesangbogen.
 • Per Krøis Kjærsgaard, forstander for Osted Fri- og Efterskole, musiker og komponist. "Linedanseren" og ”Gi’ os lyset tilbage” blev i 2015 kåret som henholdsvis nr. 5 og 3 i DR’s ”Top 50 – Den danske sang”.
 • Lisbeth Trinskjær, forstander for Ubberup Højskole og formand for Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark, FFD.
 • Rasmus Meyer, sociolog og forstander for Krogerup Højskole.
 • Rikke Holm, cand.theol. og forstander for Askov Højskole.
 • Jesper Elkjær Øland, forstander for Roskilde Festival Højskole, der åbnede i januar 2019, og drivkraft på højskoleprojektet, siden det startede i 2005.
 • Alberte Winding Band: Alberte Winding (sang), Andreas Fuglebæk (guitar og kor), Martine Madsen (guitar og kor), Marie Louise von Bülow (elbas og kor), Mads Andersen (trommer).
 • Sønderjysk Pigekor, et af landets fineste ungdomskor med koncerter i ind- og udland. Dirigent: Mette Rasmussen.
 • Erik Lindsø, højskolemand, forfatter og foredragsholder.
 • Erik Sommer, korleder og tidl. højskoleforstander, men mest kendt som komponist til en lang række melodier i bl.a. Den Danske Salmebog og Højskolesangbogen. Erik Sommer modtog i 2015 Den folkelige sangs Pris for sin mangeårige musikalske indsats for sangen i Danmark.

Kursusprogram

Lørdag den 2. november
Kl. 15.00: Ankomst, indkvartering og kaffe.

Kl. 16.30: Velkomst v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 19.30: "De dybeste rødder. Hvorfor er vi danskere?" Åbningsforedrag v/ Mads Rykind-Eriksen.

Søndag den 3. november
Kl. 9.00: "Stamtræet Ask Yggdrasil." I Danmark er vores ’gamle testamente’Nordens mytologi. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-12.00: "Danmark er en kvinde. På genopdagelse i den danske natur" v/ Rune Engelbrecht Larsen.
Naturen-den danske natur -er en dybfølt rod i vores selvforståelse, og naturen spiller en afgørende rolle i kunst, litteratur og sange. En riflet mark i morgendisen eller en diffus nattemåne i stormvejr er sindbilleder, alle kender. Rune Engelbrecht Larsen er med kamera og notesbog gået på genopdagelse i den danske natur. I ord og billeder fortæller han om naturperler -fra Grenen og Raabjerg Mile til Hammeren og Helligdomsklipperne på Bornholm. Bliver vi naturfremmede, taber vi os selv af syne. Men på en naturskønt plet kan vi genopdage det tabte.

Kl. 14.00-16.30: En fælles forestillet nation? Om hvordan 1800-tallets danske landskabsmaleri har formet vores syn på Danmark v/ Gertrud Oelsner.
Som en af 1800-tallets væsentligste genrer kan landskabsmaleriet ikke alene fortælle om, hvordan Danmarks fysiske fremtoning engang tog sig ud, det kan også minde os om, at landskabet er under konstant forvandling. Vi forbinder ofte det danske landskab med grønne bøge, kyststrækninger, bølgende kornmarker og monumenter fra ældre tider. Og ikke uden grund -for det er, hvad kunstnere som C.W. Eckersberg, Christen Købke, J.Th. Lundbye, Louis Gurlitt og P.C. Skovgaard har vist os. Billederne registrerer politiske eller kulturelle forestillinger om nationen, og derfor har de i høj grad også været med til at forme vores forståelse af, hvad Danmark er for en nation. Hvordan, skal vi høre mere om i dette foredrag.

Kl. 19.30-21.00: Fællessang og fællesskab 1: "Hvorfor synger vi?" v/ Per Krøis Kjærsgaard.
Vi kan som danskere bryste os af at have en kolossal og rig sangskat. Vi er et folk, hvor snart sagt enhver forening, bevægelse og sammenslutning har sin egen sangbog: Spejderne, friskolerne, pensionisterne, arbejderbevægelsen, DGI, højskolerne osv. Hvorfor er fællessangen nødvendig og vigtig for os – som mennesker og som folk? Hvorfor er Højskolesangbogen den mest solgte bog i landet? Hvorfor er fællessangen så tiltrækkende? Med andre ord: Hvorfor er det lige, vi synger? Per Krøis Kjærsgaard indkredser fællessangens væsen og dens betydning for det danske.

Mandag den 4. november
Kl. 9.00: "Se, nu stiger solen." Morgensang i Rødding Frimenighedskirke, hvor vi ser kirken og hører om Jakob Knudsen, der er født på Rødding Højskole. V/ Mette Geil.

Kl. 9.40-12.00: "Hvad udad tabes, må indad vindes. Fra stormagt til lilleputnation. Nederlaget i 1864 som dansk identitetsmarkør" v/ Uffe Østergaard.
Det moderne Danmark blev formet i årene efter krigen i 1864, som var præget af pessimisme, indadvendthed og forsigtighed. Oven på nederlaget, hvor Danmark ikke kun mistede territorium, men i lige så høj grad status som mellemstor stat, var vi som folk nødt til at genopfinde os selv som nation. 1864 ændrede Danmarks ’brand’. Sloganet blev "Hvad udad tabes, må indad vindes". Uffe Østergaard tager hvad det var, vi vandt under behandling.

Kl. 14.00-16.30: "Deres Kongelige Højhed!" Om verdens ældste monarki og kongehusets betydning for den danske selvforståelse v/ Lars Hovbakke Sørensen.
Vi sidder klistret til skærmen og rammes et øjeblik af højtidelighed, inden vi brager løs i nytårsfesten. Dronningens nytårstale er, uden sammenligning, år efter år, det mest sete tv-program, og vi elsker Hendes Majestæt som vores kærlige, kyndige og kritiske vejviser. Mange af os er vokset op med kongerækken som en del af vores fælles rygrad. Republikanerne råber nogle gange, at kongehuset er alt fra at være en anakronisme til at være for dyr i drift. Det ændrer dog intet ved den enorme opbakning, Kongehuset har. Lars Hovbakke Sørensen trækker de historiske linjer op, med bud på hvad det er, monarkiet dybest set betyder for os.

Kl. 19.30-21.00: "Hjemlængsel." Nedslag i litteraturens betydning for dansk identitet og selvforståelse" v/ Doris Ottesen.
Foredraget er litterære, livsfilosofiske og opbyggelige funderinger over litteraturens betydning. Doris Ottesen bruger litteraturen til at sætte ord på en nutidig følelse, hun kalder ”hjemlængsel” -en længsel efter et sted, som giver livet mening. Litteraturen er sådan et sted. I vores danske litteratur har vi et etableret fundament, hvorpå vores bygning kan stå, og som i tolkningen af tilværelsen og meningen med livet hæver sig over de ofte middelmådige overvejelser, spekulationer og grublerier, som fylder den politiske og mediedækkede hverdag. Litteraturen er den rod, der kan rejse en himmel over tilværelsen.

Tirsdag den 5. november
Kl. 9.00: "Se, hvilken morgenstund." Benny Andersen om hverdagen og kunsten at se det store i det små. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-12.00: ”I Grundtvigs fædreland!” Hvad mener vi, når vi siger 'i Grundtvigs fædreland'? Om Grundtvig, den grundtvigske virkningshistorie og Grundtvigs betydning i dag v/ Anders Holm.
Grundtvig var romantiker, historiker, folkeoplyser, mytolog, præst, politiker, forfatter, salmedigter, sangskriver. Hans offentlige fremtræden var markant, og hans betydning har været skelsættende for vores skolesyn, folkestyre og kirke. Anders Holm giver en historisk og nutidig vinkel på Grundtvig og hans politiske, kulturelle og samfundsmæssige betydning.

Kl. 13.00-17.30: Ekskursion til Kongernes Jelling. Danmarks dåbsattest.
Fortællingen om Danmark med en ubrudt kongerække begynder i Jelling. På Den lille Jellingsten møder vi for første gang navnet Danmark. Den store Jellingsten kaldes Danmarks dåbsattest og markerer religionsskiftet i Danmark: "Kong Harald bød gøre disse kumler efter Gorm sin fader og efter Thyra sin moder – den Harald, som vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne."
Jelling-monumenterne står på UNESCOs verdensarvsliste. Vi skal bestige de store høje, hvorfra det kan ses, at hele monumentet er bygget som et skib. Midt mellem højene besøger vi kirken, som Kong Harald oprindelig lod opføre i træ. På museet får vi historien uddybet. Turen til Jelling er et besøg ved selve symbolet på grundlæggelsen af den danske nation. Turleder: Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 19.30-21.00: "Fællesang og fællesskab 2: "Hvad er en god folkelig sang? Tradition og fornyelse. Arbejdet med den kommende Højskolesangbog" v/ Jørgen Carlsen.
Højskolesangbogen er Danmarks mest solgte bog, og hvad man i bogbranchen kalder en 'steady seller'. Vi snakker om sangen som en skat, og Højskolesangbogen kaldes et nationalt symbol. Hvad er en god folkelig sang? Hvad kræves der for at komme i Højskolesangbogen? Hvad er tradition, og hvad er fornyelse? I november 2020 udkommer 19. udgave. Jørgen Carlsen er formand for det udvalg, der skal udvælge sangene, og manden, der kan svare på spørgsmålene.

Onsdag den 6. november
Kl. 9.00: "I Ingemannsland”. Mistede vi kronjuvelererne, blev vi ikke mindre danske af det, men mistede vi Ingemann, ville der være fare på færre. Morgensang ved Erik Lindsø.

Kl. 9.40-12.00: "Kontrol er godt, men tillid er billigere." Om den danske tillidskultur v/ Gert Tinggaard Svendsen.
Velfærdstaten er blevet et nationalt symbol, og blev den nedlagt, ville vi ikke ane, hvad vi skulle sætte i stedet. Men velfærdsstaten er også et paradoks: Den offentlige sektor er kolossal, skatterne er skyhøje, og de økonomiske incitamenter til at arbejde er svage. Alligevel er vi blandt verdens rigeste lande. Hvordan hænger det sammen? Svaret findes i den tillid, vi har til hinanden. Hvis der blev afholdt VM i tillid, ville Danmark stå øverst på sejrsskamlen med en guldmedalje om halsen. Vi har et enestående velfærdssystem, fordi vi er verdensmestre i tillid. Hvad grunder denne tillidskultur sig på? Hvor langt rækker den tilbage? Hvordan har den det? Professor Gert Tinggaard Svendsen er tillidsekspert, og han kommer med svarene.

Kl. 14.00-16.30: Højskolens samfundsrolle.
I 175 år har den danske folkehøjskole været en vigtig aktør og et eksamensfrit rum for demokratisk dannelse, sammenhængskraft og skabelse af nye idéer -med en tolkning af tilværelsen og meningen med livet som fundament. Der har siden starten i Rødding i 1844 været mere end 400 højskoler i Danmark. I dag er der 70. Højskoler forgår, men bevægelsen består! Men hvilken rolle skal højskolerne spille, og hvilke opgaver skal de tage på sig for fortsat at være til folkegavn? Det vil et panel bestående af tre nye forstandere: Rikke Holm fra Askov Højskole, Rasmus Meyer fra Krogerup Højskole og Jesper Øland fra Roskilde Festival Højskole sammen med to erfarne forstandere: Lisbeth Trinskjær fra Ubberup Højskole og formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark, FFD, og Mads Rykind-Eriksen fra Rødding Højskole give svar på som oplæg til debat. Ordstyrer: Erik Lindsø.

Kl. 19.30-21.00: "Lyse nætter". Koncert med Alberte Winding og band.
Alberte Winding og band spillede sig sidste år gennem Danmark med historien om at komme hjem, både til kærligheden og hjemstavnen. I hver by medbragte bandet en sang om stedet ud fra fortællinger fra de lokale. Det kom der skægge og rørende historier ud af. -og albummet "Hva drømmer du?" Sangene skildrer livets yderpunkter med musikken som et rum, hvor det problematiske ved livet kommer til udtryk, samtidig med at man selv kommer videre. To generationer er vokset op med Alberte som Luna i Bamse og Kylling, og når hun synger sine sange, lytter mange af os til en barndomsven. Med sytten albums har Alberte Winding gennem mere end 30 år markeret sig som en af de mest folkekære og alsidige kunstnere i Danmark. Det forlyder, at "Lyse nætter" vil være at finde som fællessang i den kommende Højskolesangbog.

Torsdag den 7. november: Jubilæumsdag
Kl. 9.00-10.00: Jubilæumsgudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke. Prædikant: Mette Geil.

Kl. 10.00: Formiddagskaffe.

Det officielle jubilæumsprogram
Kl. 11.00: Velkomst ved Morten Skov Mogensen, formand for Rødding Højskole.

Kl. 11.10: Taler.

Kl. 11.30: Tale ved formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark Lisbeth Trinskjær.

Kl. 11.40: Folkehøjskolernes jubilæumssang -sammen med Sønderjysk Pigekor.

Kl. 11.50: Tale ved forstander Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 12.00: Elevfortællinger.

Kl. 12.15: Minikoncert med Sønderjysk Pigekor.

Kl. 12.35: Rundvisning i værksteder, hvor eleverne viser deres arbejder.

Kl. 13.00: Frokost.

Kl. 15.00-17.30: Reception med taler og sange. Højskolens kor og musikhold optræder.

Kl. 18.15: Kolde drikke og snacks i Vandrehallen til uformel snak.

Kl. 19.00: Jubilæumsmiddag. Festtaler: Bertel Haarder.

Kl. 21.30: “Når højskolen er vers og sang.” En højskoletime med Erik Sommer.

Kl. 22.15: Ostebord.

Fredag den 8. november
Kl. 9.00: "Som dybest brønd gi'r altid klarest vand". Morgensang v/ Erik Lindsø.

Kl. 9.40: "Dagen derpå. 175 år og 1 dag. Hvordan skal traditionen gives videre?" Afslutningstanker ved Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 11.00: Formiddagskaffe og afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8-8.45, frokost kl. 12, eftermiddagskaffe kl. 15, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.