Arkitektur

7. januar - 3. februar 2019
+ evt. 2-ugers portfoliokursus fra den 4. - 17. februar

Jeg er den første til at råbe: “Print isn’t dead.” Som designer har jeg en stor passion for det analoge håndværk og er nysgerrig på samspillet med de digitale medier. Læs mere »

Vil du arbejde med arkitektur?

Drømmer du om at komme ind på Arkitektskolen Aarhus eller Kunst- akademiets Arkitektskole? Så kræver det en forståelse af arkitektfagets sprog og metoder, hvis du vil klare hjemmeopgaven og optagelsesprøven.

Er du interesseret i arkitektur, og har du lyst til at skabe rum og former på nye måder, kan en måned på Rødding Højskole gøre en stor forskel i udviklingen af dine færdigheder. Vi har tilrettelagt et kursus, hvor formålet er at introducere dig til arkitektur, udfordre dit formsprog og give dig de værktøjer, der skal til for at gøre dig klar til optagelsesprøven.
Med dygtige lærere og et højt aktivitetsniveau kan du på en måned kom- me et stort skridt tættere på en uddannelse indenfor arkitektur.

Vi glæder os til en fantastisk måned!

Kurset har to formål

1
At give dig evnen til at undersøge og forklare, hvad ”form” og ”rum” er, og hvordan du sanser, registrerer og skaber det. Du vil blive undervist i de arkitektoniske grundbegreber
og på kurset vil du udvikle den abstrakte forståelse af form og rum, der er nødvendig i løsningen af hjemmeopgaven og optagelsesprøven på de to arkitektskoler. Desuden lærer du at definere en arkitektonisk problemstilling og udvikle ideer og konkrete løsningsforslag til forskellige målgrupper.

2
At give dig kendskab til arkitektfagets grundlæggende redskaber såsom skitsering, modelbygning og fotografering. I løbet af kurset vil du forbedre dine tegnemæssige færdig- heder, så du kan udtrykke dine idéer rumligt gennem forskellige tegneteknikker. Du vil også skulle bygge mange modeller, som vil udvikle din opfattelse af rum og skala samt hvordan lys og skygge spiller ind. Endelig vil du lære at fotografere forskellige bygninger, rum og dine modeller for at få en bedre forståelse af, hvordan vi oplever og formidler arkitektur.

Vi vil i løbet af én intens måned give dig de konkrete færdigheder, der skal til for at gøre dig klar til hjemmeopgaven og optagelsesprøven på arkitektskolerne.

Indhold

Glæd dig til et 4-6 ugers kursus med fokus på arkitektur men også et spændende højskoleophold med mange andre oplevelser.

Personlig vejledning
Din udvikling på kurset er vigtig for os. Derfor vil du få personlig vejledning med din faglærer, hvor du får mulighed for at snakke om dine mål og din udvikling. Du får
i løbet af kurset flere prøver, der skal udføres selvstændigt og som vi efterfølgende gennemgår. Derudover bruger vi tid på at se hvad hinanden laver på kurset, og hjælper hinanden med at give god feedback og kritik.

Tegning
Under kurset tilbyder vi tegne- aftener, hvor du kan øve dig på klassiske tegneteknikker. Tegning er et godt værktøj, når vi arbejder med arkitektur. Her arbejder vi ikke mod den perfekte tegning, men øver os, så vi kan skitsere vores tanker og ideer for andre.

Højskole
Hver morgen i hverdagene er der fælles morgensang med højskolens langkursuselever om alt mellem himmel og jord. Hver onsdag aften er der et foredrag, du kan deltage i. Et eller to af foredragene vil være relevante for dig som arkitektelev, men emnerne kan være mangfoldige. Derudover sker der altid noget på højskolen, så hvis du trænger til en pause
fra arkitektur og optagelsesprøver, kan du deltage i mange frivillige aktiviteter med højskolens andre elever.

Weekenderne
I weekenderne vil der være en opgave, der skal løses på egen hånd. Men der vil også være tid til caféaften, hygge og fest med højskolens langkursuselever.

Optagelseskrav

Arkitekturkurset på Rødding Højskole vil forberede dig bedst muligt til optagelsesprøven
på Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole. I forbindelse med optagelsen
på kvote 2 vil et forberedende højskoleophold desuden tælle som et plus i din ansøgning.

Motiveret ansøgning, CV og portfolio
I fbm. kurset på Rødding Højskole vil vi hjælpe dig med at sætte ord på dine tanker og ønsker omkring det at læse arkitektur, udarbejde et relevant CV og få opbygget et godt portfolio af dine projekter, som du bl.a. har lavet under højskoleopholdet. Vi hjælper dig med at udvælge de mest rele- vante projekter, tage gode fotos og lave den helt rigtige opsætning. Desuden vil du prøve at arbejde i grupper og gennem de løbende faglige diskussioner blive rustet til den personlige samtale i forbindelse med optagelsesprøverne.

Hjemmeopgaven
For at komme ind på arkitekt- skolerne skal du aflevere en hjemmeopgave. Det kan være hårdt at sidde alene derhjemme og arbejde med opgaven. I de 4 uger du er her, vil du være sammen med andre engagerede unge, hvor den intense undervisning vil forberede dig grundigt til at kunne klare denne udfordring.

Optagelsesprøve
Mange er nervøse for at skulle til optagelsesprøve. Derfor forbereder vi dig grundigt til den. Du får i løbet af kurset flere prøver, der svarer til skolernes optagelsesprøver og som skal løses selvstændigt. Efterfølgende får du personlig feedback fra underviseren om, hvad du har gjort godt og hvordan du kan forbedre dig.

Livet på højskolen

Du bor på Rødding Højskole de 4-6 uger kurset varer og får alle måltider serveret. Prisen inkluderer altså alt. Dog må der påregnes udgifter til print og ekstra materialer (det kan være lidt ekstra lækkert printpapir), blyanter, papir eller en portfoliomappe. Du har mulighed for at købe disse ting i vores lille butik til yderst rimelige priser.

Pris: 4 uger: 13.560 kr.
Tillæg 1.500 kr. for enkeltværelse. Kurset starter tirsdag den 7. januar med ankomst kl. 14.30. Tilmelding her eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.

Pris: 6 uger: 20.340 kr.
(Arkitektur   +   portfoliokursus).

Kurset ligger parallelt med vores lange forårshold med unge mennesker, hvor vi blandt andet udbyder Design & Innovation som hovedfag. Du vil altså blive en del af højskolelivet med morgensang, foredrag og hyggeligt samvær om aftenen og i weekenden, hvis du ikke er i gang med at forberede dig til næste dag. Rødding Højskoles lange forårskursus varer fra januar til juni. Et langt kursus er ikke kun målrettet optagelsesprøverne til arkitektuddannelserne. Vi vil mere end det!

Bliv på højskolen
I hovedfaget Design & Innovation vil du opleve forskellige arkitekturgenrer og lære
de værktøjer, man bruger indenfor de forskellige fag til at få ideer. Det betyder, at du bliver markant bedre til at undres og til at se verden med nye øjne. Ved siden af hovedfaget kan du vælge Grafisk design med Adobeundervisning og grafiske projekter samt fag som Tegning, Keramik m.m. På den måde får du ikke kun en måneds intensiv forberedelse til optagelsesprøverne men også tid til fordybelse. Dermed bliver du endnu bedre rustet til en fremtid som arkitekt. Og så har vi slet ikke nævnt muligheden for at få et netværk af nye venner, masser af fede oplevelser og ikke mindst en studietur til Sydafrika!

Alle hverdage er der morgenmad kl. 7.30-8.15, morgensang kl. 8.30, frokost kl. 12.00, aftensmad kl. 18.00 og  aftenskaffe kl. 21.00.

Læs mere om vores lange kurser her

Portfolio
Få styr på dit portfolio

2 - ugers udvidet kursus fra den 4. - 17. februar 2019
På dette forlængede kursus kan du blive klar og færdiggøre dit portfolio til Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus.

For at komme ind kræver de, at du kan fremvise et portfolio med dine projekter. Det kan du godt lave derhjemme, men med dygtige lærere på et intens 2-ugers forløb, har du mulighed for at lave et portfolio, der kan øge din mulighed for at komme ind betragteligt.

Et godt udarbejdet portfolio vil fremvise, hvem du er som arkitekt og bredden af dine færdigheder. Det handler om at skille sig ud!

Vi har derfor tilrettelagt et kursus, hvor målet er at hjælpe dig med at vælge ud i dine projekter, få dem præsenteret på overbevisende måde og få sat dem grafisk op til enten digital- eller printversion. Vi gennemgår grundlæggende regler for, hvad et succesfuldt portfolio indeholder samt kigger på, hvilke virkemidler og materialer man kan bruge, for at gøre det lækkert at sidde med i hænderne.

På kurset skal du selv medbringe en computer med de nyeste Adobeprogrammer installeret - på engelsk. Har du dem ikke, kan du downloade dem fra Adobes hjemmeside.

Vær opmærksom på portfoliokravene til den uddannelse, du søger. Vi hjælper dig med vejledning, så du kan have det rigtige portfolio klar.