Priser og tilskud

Priser og tilskud

Samlede priser (ekskl. hovedfagsrejsen)

Forår 2019
24 uger: 5.1.2019  -  21.6.2019: 46.180 kr.
18 uger: 15.2.2019 -  21.6.2019: 36.010 kr.
13 uger: 22.3.2019  -  21.6.2019: 27.535 kr.

Efterår 2019
17 uger: 18.8. – 14.12.2019: 34.415 kr.
13 uger: 15.9. – 14.12.2019 : 27.535 kr.

Foråret 2020:
24 uger: 4. januar – 19. juni: 46.180 kr.
18 uger: 14. februar – 19. juni: 36.010 kr.
13 uger: 20. marts - 19. juni: 27.535 kr.

Priserne dækker undervisning, kost, indkvartering på dobbelt- eller tremandsværelser, den fælles studietur, udflugter og entreer. Undtaget er rejseforsikringer.

Hovedfagsrejsen - Ekstraudgift
Journalistik & Mellemøsten har studierejse til Israel/ Palæstina: 8.000 kr.
Politisk perspektiv & USA har studierejse til Sydstaterne i USA: 11.000 kr.
Design & Innovation har studierejse til Sydafrika: 10.000 kr.
Tekstil & Håndværk har studierejse til Sydafrika: 10.000 kr.
Musik & Performance har studierejse til Brasilien: 10.000 kr.
Litteratur & Horisont har studietur til Mexico: 10.000 kr.

Betalingen dækker alle omkostninger til flybilletter, transport, indkvartering og entreer m.m. Udgifter til eventuelle vaccinationer, visumansøgninger og forplejning undervejs afholdes af eleven.

Materialeudgifter: 500 kr.
Alle indbetaler ved tilmelding 500 kr. på en materialekonto. Beløbet er til dækning af de fælles materialer man bruger, som fx Højskolesangbogen, fællesbillede, fælles kopier o.l. Beløbet refunderes ikke ved afrejse eller afmelding. Individuelt materialeforbrug til værkstedsfag afregnes af den enkelte elev ved afrejse.

Eneværelse
Hvis du vil have eneværelse: Tillæg: 300 kr./ uge.

Indmeldelsesgebyr: 1.100 kr.
600 kr. er et depositum, der dækker eventuelle udgifter i forbindelse med forsætlig eller uagtsom beskadigelse af værelser, fælleslokaler og udstyr m.v., hvis skaden ikke dækkes af skolens almindelige forsikringer. De andre 500 kr. går til betaling for Højskolesangbogen, som du får ved opholdets start og et fællesbillede m.v.

Aktivitetspulje: 500 kr.
Denne pulje disponerer du over sammen med de andre elever på fællesmøderne.

 

Legater

Du kan søge et af Rødding Højskoles officielle legater, hvis du opfylder et af følgende kriterier:

- Du er medlem af en politisk ungdomsorganisation:
3 legater af 5.000 kr. (ved 24 ugers forårsophold - 4000 kr. ved et 18 ugers efterårsophold).

- Du er fra det danske mindretal i Sydslesvig:
3 legater af 5.000 kr. (ved 24 ugers forårsophold - 4000 kr. ved et 18 ugers efterårsophold).

Tilskud

- Mentorordning:
Unge uden ungdomsuddannelse som har brug for ekstra støtte til at blive afklaret omkring fremtidig udannelsesvalg kan få nedsættelse af egenbetalingen på 500 kr. om ugen. Højskoleopholdet skal fremgå af uddannelsesplanen, som udarbejdes af din UU-vejleder. Kontakt højskolen for yderligere information:  anja@rhskole.dk

Pit-stop:
Hvis du er i gang med en uddannelse, men trænger til en pause eller overvejer et studieskift, kan et højskoleophold være en god måde at blive afklaret på. For studerende, som ønsker et pit-stop, er der mulighed for at få nedsat egenbetalingen. Kontakt højskolen for at høre nærmere: anja@rhskole.dk

- Unge under 25 år uden afsluttet ungdomsuddannelse, som ikke omfattes af mentorordningen, tildeles pt. 400 kr. i tilskud pr. uge.

- Unge fra Sønderjylland kan ansøge om støtte hos den Sønderjydske Skoleforening i Danmark. Se hjemmeside her