Arkiver

Fra dobbeltliv til ærlighed. “Perker”-piger på kanten
v/ Nadia Mansour

”Jeg er dansker, araber, mor, fodboldspiller, forsker, underviser… og meget mere. Jeg er opvokset i Vollsmose, og har baggrund i en muslimsk familie, der til dags dato skifter mellem at smide mig ud og ind af familien. Siden jeg var 18 år, har jeg kæmpet for at vise dem, at jeg vil dem. Men mit liv er for frigjort, for dansk, og ifølge dem, kommer jeg i helvede.

Velkommen til min historie. I får et indblik i, hvordan jeg har kæmpet mig ud af et liv med skyld og skam gennem hele min opvækst, og hvordan jeg fortsat kæmper med savn og ensomhed. Vi kommer til at diskutere integration, kulturmøder og hvordan man kan sætte sig ind i andres perspektiv, når de for eksempel som mine forældre går mere op i religionen end relationen til mig.”

Koncert-fortællingen “Kærligt Hilset fra Ingenmandsland” v/ kvartetten Svestar

I november er det 100 år siden at Første Verdenskrig sluttede. Det markerer kvartetten Svestar med koncert-fortællingen “Kærligt Hilset fra Ingenmandsland”. Sangene, musikken og fortællingerne er skrevet med afsæt i sangerinde Anne Roed Refshauges oldefars breve og dagbøger fra hans tid ved Østfronten. Beretningerne er på én gang rørende og barske og skildrer både de rædsler og afsavn, han oplever, men fortæller også om de glimt af håb, som holder ham oppe, når det hele ser håbløst ud.

Kvarten Svestar består af Anna Roed Refshauge, sang, Marie Sønderby klaver, Kirstine Sand, violin og Kirstine Elise Pedersen, cello.

Mediernes magt – magten over medierne 
v/ Kurt Stand, journalist


Falske nyheder, alternative fakta og desinformation flyder i en lind strøm især på sociale medier. Samtidig er klassiske nyhedsmedier presset af internationale tech-giganter, økonomisk nedgang og politisk spin. Dermed svinder mediernes magt og rolle som samfundets vagthund ind. Og det kan ofte være svært at gennemskue, hvem der egentlig sætter dagsordenen for, hvad vi diskuterer med hinanden.

Journalist og vært på DR P1’s ”Mennesker og medier”, Kurt Strand, dykker ned i en række konkrete og aktuelle eksempler og lægger op til debat om mediernes rolle, muligheder og begrænsninger.

Hvad er det gode ved Tyskland, vi overser? 
v/ Lykke Friis, tysklandsekspert

Lykke Friis er en kendt stemme i danske medier, når Tyskland er på dagsordenen. Hun er som titlen på hendes seneste bog en “Hund efter Tyskland”. Hun tager os med på en rejse ind i hjertet og nerven af det tyske, hvorfra hun fremdrager sider af et Tyskland, vi som danskere ikke kan leve foruden. Lykke Friis kan om nogen formidle et naboskab, hvor man er hinanden til gavn på tværs af hækken i stedet for at lade den vokse op.

Lykke Friis, prorektor ved Københavns Universitet, cand.scient.pol., ph.d., tysklandsekspert med sæde i flere europæiske tænketanke.

Outrouge

Vi runder efteråret af med en helt særlig outrouge.

Temauge

Temauge – en uge på tværs af fagene.

At rejse er at leve. Fra Kina og Indien over Amerika og Mellemøsten
v/ Mads Rykind-Eriksen

Mads Rykind-Eriksen giver en rejseberetning fra fire store rejser:

  • 
1990: Ni måneder med den transsibiriske jernbane til Kina, videre til Thailand, Nepal og Indien til Pakistan.
  • 1995-96: Et år fra USA og Canada i nord over Mellemamerika til Bolivia i Sydamerika over land sammen med sin kone Anja og deres dengang to børn på hhv. 1 og 4 år. 
-
  • 2000-2001: fem måneders rejse i bus gennem Rusland over Sortehavet til Tyrkiet, videre til Syrien, Jordan og Israel til Egypten med sin kone og deres på det tidspunkt fire børn på hhv. 0, 2, 6 og 9 år.
  • 2010: 17 dages rygsækrejse med fly, bus, færge og tog til Marokko og de ældgamle kongebyer Marrakesh og Fez samt Saharaørknen med sin kone og på det tidspunkt syv børn på hhv. 1, 3, 7, 10, 13, 17 og 20 år.

Med billederne fra rejserne vil Mads Rykind-Eriksen fortælle om, hvordan det er at rejse alene og som familie og hvilke overvejelser man gør før afrejsen. Desuden vil han fortælle om de kulturer, han mødte på rejserne, ligesom de mange uforglemmelige oplevelser undervejs. Fx opholdet på et indisk munkekloster, da han blev jagtet af et næsehorn i Nepal, opsendelsen af et rumskib fra USA, krokodillejagt på Amazonfloden og mødet med en tidligere russisk soldat, der var med i kampene ved Stalingrad og den arabiske kultur.

Fælles studietur til Baltikum

Dette efterår går den fælles studietur til  Estland, Letland og Litauen, som vi vil udforske i vores egen bus. Vi kører over Stockholm, ser byen, Vasa Skibet og sejler til Tallinn i Estland gennem den flotte skærgård. Herfra bevæger vi os på rundt i de tre baltiske lande med overnatning i blandt andet Tallinn og Riga. Det bliver en alsidig tur med både afvekslende og spændende historie og enestående naturoplevelser. Vi kommer ind under huden på det moderne Europa, møder unge baltere, får et kendskab til EU og østudvidelsen og ser spor efter det tidligere Sovjet og de gamle Hansestæder. Vi skal opleve kurfyrsternes storslåede barokslot Rundalé kendt som Østeuropas Versailles, de enorme estiske moser, middelalderbyen Tallinn, hvor Dannebrog skulle være faldet ned fra himlen og Litauens kendte Korshøj. Vi sejler hjem fra Litauen til Karlshamn i Blekinge.

Den Syngende Revolution. Estlands, Letlands og Litauens vej fra Sovjetrepublikker til selvstændige EU – lande, 1990 – 2017. 
Optakt til den fælles studietur til Baltikum
v/ Rikke Helms


Gennem Politikens storstilede støttekampagne i 1989 var avisens læsere med til at muliggøre oprettelsen af Det Danske Kulturinstitut i de tre baltiske sovjetrepublikker i august 1990. Danmark blev dermed det første vestlige land i verden, som i 1990 helt fysisk “rykkede ind” i de tre baltiske sovjetrepublikker. Det Dansk Kulturinstitut hilstes af balterne velkommen som en kærkommen manifesteret politisk støtte i kulturel indpakning. Rikke Helms blev som udpeget leder ikke blot Danmarks første (uofficielle) repræsentant i Riga, Letland, hvor kulturinstituttets hovedkontor åbnedes, men blev også både vidne til og involveret i de mange dramatiske begivenheder i balternes frihedskamp, som førte til den uventede selvstændighed i august 1991.

Rikke var institutleder for Det Danske Kulturinstitut i Letland med filialer i Estland og Litauen fra 1990 til 2003 og vil fortælle om nogle af de mange intense, emotionelle og vanskelige problemstillinger, der dukker op under et lands kamp for sin selvstændighed. Om en kamp, som – helt enestående – fik sin næring og samlende styrke i de tre landes rige sangtraditioner og blev næsten ublodig. Desuden vil hun fortælle om landenes overgang til EU-medlemskab, og hvad dette aktuelt betyder for de tre tidligere sovjetrepublikker.

Rikke Helms er cand.mag. i russisk og dansk, og har tidligere været dansk lektor på Moskvas Statsuniversitet.

Sangaften med Jens Rosendal, digter

Vi kører til den gamle marskgård, Klægager, der ligger ved Vadehavet i landsbyen Ballum. Her møder vi Jens Rosendal, der er forfatter samt sang- og salmeskriver med 13 sange i Højskolesangbogen. Blandt andet har han skrevet sangen: ”Du kom med alt det der var dig”. Mange af hans sange er inspireret af det vadehavs- og marsklandskab, han selv bor midt i.

Undervejs får vi smagsprøver på Det sønderjyske kaffebord, og hører om Klægager, hvor Ruth og Kristian er sjette generation på stedet. I 2005 restaurerede de nænsomt, med respekt for den oprindelige stil, det gamle stuehus fra 1857, forhaven og senere resten af gården.

Er Mellemøsten ved et vende punkt? v/ Hans Henrik Fafner, journalist

Islamisk Stat er nedkæmpet og Syriens præsident Assad ser ud til at have vundet borgerkrigen. Kronprins Muhammed har fuld fart på med at reformere Saudi-Arabien. Spørgsmålet er om der er ved at falde ro over regionen, eller om dette blot åbner op for nye konflikter. Og den israelsk-palæstinensiske strid, der af mange opfattes som kernen i det hele, synes længere fra en løsning end nogensinde. Journalist Hans Henrik Fafner tegner billedet op, og gennem egne betragtninger og små og store oplevelser tager han pulsen på en af verdens mest markante konfliktzoner. Han er medforfatter til bogen ’I Guds navn. Når religiøs radikalisme bliver voldelig’, som udkommer på forlaget FILO i dette efterår.

Hans Henrik Fafner har boet og arbejdet som journalist i Mellemøsten gennem mere end 20 år, hvor han i en lang årrække har været mellemøstkorrespondent for Weekendavisen og Dagbladet Information samt lavet nyhedsindslag til P1.

Slesvigs historie 
v/ Mads Rykind-Eriksen, forstander


Som optakt til turen studieturen den 7. november til Sydslesvig fortæller Mads Rykind-Eriksen om dette områdes fascinerende historie. I dette grænseområde levede dansksindede og tysksindede fredeligt sammen side om side i århundrede indtil nationalismen voksede frem i begyndelsen af 1800-tallet og skabte det politiske landkort, vi kender i dag med et dansk mindretal syd for grænsen og et tysk mindretal nord for grænsen.

På studieturen starter vi med at besøge det danske mindretalsgymnasium, Duborg-Skolen, i Flensborg, hvor vi skal møde skolens elevambassadører, der vil fortælle os om, hvordan det er at leve som dansk mindretal i Tyskland. Bagefter besøger vi det gamle voldanlæg Dannevirke.

Jura

Hvad man må og ikke må v/ Jens Horstmann

Vores dagligdag er indrettet efter regler. Nogle regler er store etiske retningslinjer, andre regulerer detaljer i din hverdag, mens endnu andre er symboler og politik. Men hvordan opfatter vi reglerne – hvorfor overholder vi nogle love, men ikke andre? Ville vi slå ihjel, hvis det ikke var ulovligt? Ville du betale skat, hvis du ikke skulle? Og så er der alle de regler, som i virkeligheden slet ikke giver mening! Så hvad er det, vi må og ikke må?

Jens Horstmann, højskolelærer i politik, jura og pædagogik. Cand. jur.

Beretninger fra arbejdet i Det Etiske Råd v/ Jacob Birkler, tidl. formand for Det Etiske Råd

Bioteknologi sætter os i stand til at skabe, fastholde og afslutte liv på en lang række nye måder. Men det vi ”kan” gøre hænger ikke altid sammen med det vi ”bør” gøre. Foredraget fokuserer på de mange udfordringer, der opstår når vi lægger livet og døden i menneskets hænder. Aktuelle etiske spørgsmål inddrages fra arbejdet i Det Etiske Råd med særlig fokus på de mange etiske dilemmaer, der opstår ved livets begyndelse og afslutning.

Jacob Birkler (født 1974) er filosof, forfatter, debattør og foredragsholder og har været medlem af Det Etiske Råd fra 2010-2016, fra 2011 som formand. Jacob Birkler er cand.mag. i filosofi og psykologi fra Aarhus Universitet i 2000, AC-underviser på Ribe Amts Sygeplejeskole fra 2000 til 2005, lektor på jordemoderuddannelsen, UC-Syd fra 2005, ph.d. i medicinsk etik fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet i 2009.

Jacob Birkler har bidraget med artikler i fagblade og videnskabelige tidsskrifter og er blandt andet forfatter til ”Bogen om provokeret abort – perspektiver og udfordringer” (2014). Herudover møder man ham ofte som debattør i danske medier samt som klummeskribent i Kristeligt Dagblad.