Arrangementer for elever

Arrangementer for elever

Hver onsdag aften kl. 19.30 - 21.00 er der Højskoleaften. Det kan være foredrag, koncert, at vi tager en tur i teatret, ud at se Sort Sol eller noget helt femte. Fælles for arrangementerne er, at vi møder noget nyt, som vi ikke nødvendigvis har hørt om eller set før, og på denne måde får udvidet vores horisont.

Beretninger fra arbejdet i Det Etiske Råd v/ Jacob Birkler, tidl. formand for Det Etiske Råd   |   Onsdag den 23. august 2017

Bioteknologi sætter os i stand til at skabe, fastholde og afslutte liv på en lang række nye måder. Men det vi ”kan” gøre hænger ikke altid sammen med det vi ”bør” gøre. Foredraget fokuserer på de mange udfordringer, der opstår når vi lægger livet og døden i menneskets hænder. Læs mere »

Opbrudskultur. Et signalement af Danmark under hastig forandring
v/ Mads Rykind-Eriksen, højskoleforstander, cand.mag. i historie og filosofi   |   Onsdag den 30. august

Foredraget handler om de kolossale forandringer Danmark har gennemgået de sidste 200 år, baggrunden herfor og hvad det betyder for vores hverdag. Læs mere »

Koncert med Trio col Basso: En musikalsk fortælling om den danske komponist Niels W. Gade   |   Onsdag den 6. september

I anledning af Niels W. Gades 200 års fødselsdag i 2017 turnerer strygetrioen, Trio col Basso, med en musikalsk fortælling om den danske komponist, som har skrevet utallige kendte værker, men hvis liv de færreste kender til. Læs mere »

Samtalesalon om Reformationen og dens betydning i anledningen af 500-året for Martin Luthers 95 teser   |   Onsdag den 13. september

I samtalesalonen skal vi diskutere, hvad vi i Danmark ville ændre i verden i dag, hvis vi skulle lade os inspirere af Luthers samfundsforandrende side. Læs mere »

Sangaften med Jens Rosendal   |   Onsdag den 20. september

Vi kører til den gamle marskgård, Klægager, der ligger ved Vadehavet i landsbyen Ballum. Her møder vi Jens Rosendal, der er forfatter samt sang- og salmeskriver med 13 sange i Højskolesangbogen. Læs mere »

Cubansk koncert med Eric Mendez, guitarist

   |   Onsdag den 4. oktober

Eric Mendez fusionerer cubansk tradition med elementer fra blues, funk, brasiliansk musik og jazz. Læs mere »

Estland, Letland og Litauen – mere forskellige end du tror v/ Karin Larsen, journalist og forfatter   |   Onsdag den 11. oktober


De tre baltiske lande har et skæbnefællesskab, fordi de i sidste århundrede blev besat af Sovjetunionen. Balterne kæmpede sammen for at få deres frihed igen - og det fik de. Læs mere »

Fælles studietur til Baltikum   |   Onsdag den 18. oktober

Dette efterår går den fælles studietur til  Estland, Letland og Litauen, som vi vil udforske i vores egen bus. Læs mere »

Mellemøsten og Trump v/ Hans Henrik Fafner, korrespondent for Weekendavisen i Israel   |   Onsdag den 25. oktober

Til oktober har Donald Trump siddet i Det Hvide Hus i 10 måneder. Gennem hele valgkampen kom han med provokerende bemærkninger, og det lykkedes ham ikke mindst at skyde store dele af den muslimske verden fra sig. Læs mere »

Forfatteraften med Madame Nielsen   |   Onsdag den 8. november


Forfatteren og multikunstneren Madame Nielsen besøger Rødding Højskole til en forfatteraften, hvor hun blandt andet vil læse op fra og fortælle om sine seneste romaner. Læs mere »

Hovedfagsstudietur til USA, Mellemøsten, Bukarest og Transsylvanien og Sydafrika   |   Onsdag den 15. november


Hovedfagsstudietur til USA, Mellemøsten, Istanbul og Sydafrika Læs mere »

Penge. Hvor kommer penge fra? Og hvorfor er det vigtigt? v/ Tune Revsgaard Nielsen er bestyrelsesmedlem i og politisk koordinator for foreningen Gode Penge   |   Onsdag den 29. november

I dette foredrag rejser Tune Revsgaard Nielsen et meget grundlæggende spørgsmål, som ofte bliver glemt i diskussioner omkring økonomi: Hvem laver egentlig vores penge? Læs mere »

De næste 25 års verdenshistorie v/ Clement Kjersgaard, TV-vært   |   Mandag den 4. december

Vil USA forblive en supermagt? Vil Kina ændre verden? Kan EU forsvinde? Med udgangspunkt i det store historiske perspektiv opridser Clement Kjersgaard en serie af dilemmaer, som i hans vurdering bliver helt afgørende for verdens udvikling i årene, der kommer. Læs mere »

Dorte Nielsen – Den kreative tænkers hemmelighed   |   Onsdag den 6. december 2017

Kreative mennesker er gode til at se sammenhænge. Med udgangspunkt i bogen ”Den kreativ tænkers hemmelighed” afliver Dorte Nielsen myten om, at kreativt talent er noget, der er forbeholdt de få. Læs mere »

Vi runder efteråret af med en helt særlig outrouge   |   Onsdag den 13. december


Vi runder efteråret af med en helt særlig outrouge. Læs mere »