Simon Dorph Nørgaard
onsdag    |    27.06.2018

Simon Dorph Nørgaard

Noget af det bedste, jeg ved, er en god en diskussion om, hvad der rør’ sig i vores tid. Jeg er meget optaget af samfundstendenser, og af samme grund læser jeg statskundskab – i hvert fald lidt endnu! I sommer afleverede jeg nemlig mit speciale og mangler kun et enkelt fag, før jeg er færdiguddannet.

I løbet af mine studier har jeg læst i både Tyskland og Frankrig, aftjent min værnepligt og arbejdet som kontormus, tjener og produktionsassistent – sidstnævnte på Radio24syv, hvor jeg også har været i praktik.

Ud over min interesse for politik og samfund er jeg bidt af sprog. Jeg forspilder ingen lejlighed til at kaste mig ud i både engelsk, tysk og fransk. Sehr schön, right? Bien sûr!

Sidst, men ikke mindst, har jeg selv gået på Rødding Højskole og kender derfor højskolen indefra.