Ledige stillinger

Ledige stillinger

Forretningsfører søges

Rødding Højskole søger en forretningsfører med tiltrædelse 1. marts 2017. Forretningsføreren har ansvaret for højskolens økonomi, og arbejder på kontoret sammen med skolens dygtige sekretær Gitte.

Arbejdsopgaverne består af:

  • Bogholderi: Kontering, bogføring, afstemninger, betaling af kreditorer og lønningsbogholderi.
  • Regnskab: Udarbejdelse af budget, udarbejdelse af månedsvis budgetopfølgning, årsafslutning og udarbejdelse af årsregnskab.
  • Personaleadministration: Ansættelseskontrakter, ansættelsesjura og indhentelse af refusioner.
  • Øvrigt: Finansiering, forsikringsforhold og lovgivning.
  • Andet: Efter behov deltage i udførelse af andre funktioner på kontoret.

Kvalifikationer:

  • have grundig erfaring og lyst til det daglige bogholderimæssige og regnskabsmæssige arbejde.
  • kunne styre og udvikle skolens regnskabs- og budgetprocedurer og vejlede og rådgive forstandere og medarbejdere om relevante økonomiske forhold.
  • kunne deltage i bestyrelsesmøder samt fremlægge og gennemgå budgetter, budgetopfølgninger og regnskaber.
  • have lyst til at arbejde i et dynamisk højskolemiljø, hvor der er fuld fart på og mange skiftende aktiviteter i gang.

Erfaring med højskolelovgivning er en fordel.

Mange tråde samles på skolens kontor. Mange opgaver skal løses samtidig og man må forvente en vis uforudsigelighed i dagens opgaver. Det kræver ordenssans at kunne prioritere opgaverne og arbejde struktureret. Mest af alt kræver det veludviklede samarbejdsevner, engagement, personlig udstråling og en glæde ved at være i et særligt skolemiljø med en mangfoldighed af mennesker.

Om Rødding Højskole
Rødding Højskole er en dynamisk og inspirerende arbejdsplads, og har i de seneste år oplevet en stigende søgning på både de lange og de korte kurser. Rødding Højskole er en skole med et levende arbejdsmiljø samt et varmt og humørfyldt kollegialt klima.

Ansættelsen er på 37 timer, løn efter kvalifikationer.

Ansøgningsfrist er den 24. januar 2017 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler foregår umiddelbar derefter. Ansøgningen – og eventuelle spørgsmål til stillingen - sendes til forstander Anja Rykind-Eriksen anja@rhskole.dk